Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Божик М. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2712
  • Автор: mary2405
  • Дата: 30-10-2013, 22:53
 (голосов: 0)
30-10-2013, 22:53

Божик М. В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Божик М.В., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ


Важливою проблемою вітчизняних страхових компаній є виживання і забезпечення безперервного розвитку. Під час економічної кризи ця проблема особливо загострилася, тому найбільна увага приділяється фінансовому потенціалу страховиків, а особливо забезпеченню їхньої фінансової стійкості. Одним із шляхів забезпечення цієї мети є перестрахування.
Перестрахування в сучасних умовах виконує дві важливі функції: дозволяє впроваджувати єдині правила роботи для уникнення кумуляції та управління ризиками і є серйозним фінансовим та інвестиційним інструментом для держави.
Україна запозичила досвід перестрахової діяльності з міжнародної практики. В сучасних умовах існує багато проблем, пов'язаних з розвитком перестрахувального ринку, на якому б працювали професійні страховики: регулювання перестрахувальної діяльності, застосування складніших форм перестрахування на практиці, розробка законодавства у сфері перестрахування, дослідження сутності перестрахувальних операцій. Їхнє розв'язання залишається одинм із головних завдань на даному етапі, що пояснює актуальність обраної теми дослідження.
Метою написання роботи є обгрунтування теоретичних засад перестрахування та визначення особливостей розвитку перестрахування в Україні.
Вивченням сутності перестрахування та проблем його розвитку в Україні займались такі вчені як О. Кнейслер [1], Л. Нечипорук [2], О. Теребус [3] та інші.
Виникнення і розвиток перестрахування як специфічної сфери економічних відносин у страховій галузі пов'язані з об'єктивною потребою страховиків забезпечити захист своїх економічних інтересів від несприятливих подій (ризиків).
Стратегія перестрахування має включати такі процедури:
– закупки пересрахування;
– обрання перестраховиків з урахуванням методів оцінювання їх забезпеченості;
– визначення в певний час додаткового забезпечення у разі потреби;
– контроль програми перестрахування (системи звітності та внутрішнього контролю).
В Україні ринок перестрахування знаходиться на початковій стадії розвитку. Це обумовлено слабкою капіталізацією страхового ринку, відсутністю надійних інвестиційних інструментів, недосконалісню нормативно-правового поля для діяльності перестраховиків.
На страховому ринку України відсутня власна база для страхування великих, складних ризиків, у зв'язку з чим поширення набуває перестрахування за кордоном, що зумовлює інтеграцію страхового бізнесу України у світовий ринок. Завдяки ініціативам Держфінпослуг в Україні впроваджено новий порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, які забезпечили утримання частки статутного капіталу, що належать нерезидентам у загальному обсязі сплачених статутних фондів усіх страховиків у безпечних межах. Серед цих вимог виокремимо:
– необхідність передбачення законодавством країни реєстрації державного нагляду за страховою та перестраховою діяльністю;
– мінімальний трирічний строк безперервної діяльності до моменту укладання страхової угоди;
– відсутність фактів порушення нерезидентом законодавства про страхову (перестрахову) діяльність та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
В цілому чинники розвитку ринку перестрахування можна поділити на внутрішні та зовнішні. Серед внитрішніх можна виокремити:
– законодавчі вимоги передавати в перестрахування ризики, що перебільшують 10 % ємності компанії;
– встановлення вимог щодо зовнішнього перестрахування та діяльності брокерів на користь страховиків (перестраховиків) нерезидентів;
– впровадження податкових преференцій з урахуванням специфіки операцій перестрахування;
– збільшення обсягів страхування, що автоматично забезпечує зростання кількості страховиків, які надають послуги як страхування, так і перестрахування;
– монополізація ринку перестрахування та демпінгування;
– нестача кваліфікованих кадрів;
– вплив власників компаній на політику перестрахування - “обмін” ризиками як інструмент формування додаткових доходів;
– низька капіталізація ринку при відсутності ефективних інвестиційних інструментів;
– залежність від внитрішніх системних ризиків.
Серед зовнішніх чинників, що впливають на розвиток перестрахування, виокремлюють:
– великі ємності світових перестраховиків та їх високий рейтинг;
– використання можливостей материнських компаній для прийняття ризиків у перестрахуванні;
– використання різноманіття фінансових інструментів, що зміцнює фінансові потужності перестраховиків;
– створення офшорних перестраховиків;
– вразливість від світових фінансових криз.
Розвиток перестрахування в Україні має певні особливості, зокрема спостерігається зростання ємності перестрахувального поля України за рахунок відносного збільшення майнових видів страхування, страхові суми зростають випереджальними темпами порівняно з власними капіталами перестраховиків, що зумовлює потребу в професійно потужних акторах з власними капіталами, а також зберігаються наміри створення монопольного перестраховика з певними пільгами, що може вплинути на поле діяльності незалежних національних перестраховиків і обмеження інтернаціонального характеру перестрахувального бізнесу.
Узагальнюючи розгляд основних проблемних аспектів вдосконалення перестрахувальної діяльності в Україні, можна зробити висновок про необхідність створення законодавчих та економічних умов розвитку перестрахування та адаптації його до міжнародного перестрахування. Вирішення актуальних проблем сприятиме розвитку перестрахувальної діяльності в Україні та створення цивілізованого перестрахувального ринку.

Список використаних джерел:
1. Кнейслер О. В.Етимологічні основи та передумови виникнення перестрахування// Наукові записки. Серія “Економіка”. – 2010. – Випуск 15. – С. 398-406.
2. Нечипорук Л. В. Особливості перестрахування в умовах глобалізації//Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. – № 2 (5). – С. 48-56.
3. Теребус О. М. Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні// Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С.105-109.

Посилання: перестрахування, ЕкфМ-51с, 2013

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^