Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Калічак М.В. Актуальність фінансового лізингу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1904
  • Автор: Марія64
  • Дата: 31-10-2013, 16:59
 (голосов: 0)
31-10-2013, 16:59

Калічак М.В. Актуальність фінансового лізингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Калічак М.В., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

За умов сьогоднішніх економічних процесів можна стверджувати, що тема фінансового лізингу набуває актуальності. Цьому є логічне пояснення – вигідний інструмент інвестиційної політики. Під час економічних потрясінь, значному безробітті, невеликій купівельній спроможності цей вид діяльності, завдяки своїй особливій економічній природі, є здатним зробити великий вклад у піднесення i розвиток національної економіки, а на міжнародному рівні – створити i закріпити нові зв’язки з іноземними інвесторами. В Україні існують причин, що обумовлюють швидке i широке розповсюдження лізингу в діловій практиці: це i значні переваги, котрі мають учасники господарчого o6iгy, i заохочення з боку держави, яка розглядає лізинг як ефективний зaciб стимулювання науково-технічного прогресу [2]. Актуальність даного виду діяльності досліджували А. Мороз, О. Вовчак та багатьох інших вітчизняних вчених.
Для України необхідність розвитку ринку лізингових послуг, у тому числі завдяки іноземним інвесторам, є гостро актуальною. За експертними оцінками, нашій країні потрібно не менш як $172 мільярдів інвестицій в основні фонди з метою їхнього оновлення. Тому саме лізинг виступає інструментом для розвитку внутрішнього виробництва, підтримкою вітчизняного товаровиробника, опорою для зростання реального сектору економіки. Виходячи з вищезазначеного, для активного розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс заходів, який передбачатиме: зниження вартості кредитних ресурсів до рівня який забезпечить ефективності лізингових операцій; зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди; надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для вве¬зення на територію України високотехнологічного устаткування; створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні малих підприємств; реформування податкового законодавства в частині стимулювання лізингових операцій ; запровадження пришвидшеної норми амортизації для об'єктів лізингу, надання інвестиційних пільг при оподаткуванні прибутку підприємств, застосування спрощеної процедури повернення майна; розроблення державної програми підтримки лізингу [3]. Основним чинником, що стримує розвиток лізингу сьогодні в Україні, є податкова політика, зокрема режим оподаткування щодо лізингової діяльності є занадто дискримінаційний. Досить важливою проблемою є обмеженість довгострокових фінансових ресурсів на внутрішньому ринку, яка потребує негайного вирішення [1].
Висновки: Таким чином, фінансовий лізинг є гарною альтернативою класичному банківському кредитуванню й може стати, на мою думку, особливо привабливим для малого і середнього бізнесу. Поступово на українському ринку важливого значення набуває діяльність європейських лізингових компаній. Фінансовий лізинг може стати потужним поштовхом до швидкого розвитку фінансового ринку, а також вплинути на зростання реального сектору економіки.
Список використаних джерел:
1. Даудова Г.В. Фінансовий лізинг як перспективна форма інвестування/ Г.В. Даудова// Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. - №1
2. Желюх О.К. Проблеми і перспективи розвитку лізингових відносин в Україні/ О.К. Желюх// Вісник аграрної науки причорномор’я. – 2010. - №3(67)
3. Мороз А.К. Особливості фінансового лізингу як фінансового інструменту в Україні/ А.К.Мороз, О.О.Вовчак// Фінанси, облік і аудит. – 2011. - №13
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^