Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Крамар О.І. Прогноз курсу акції ПАТ “Дніпроенерго” на 01.12.2013 р.
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2013, 20:01

Крамар О.І. Прогноз курсу акції ПАТ “Дніпроенерго” на 01.12.2013 р.

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Крамар О.І., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф - 43с

Прогноз курсу акції ПАТ “Дніпроенерго” на 01.12.2013 р.
ПАТ «Дніпроенерго» є одним з провідних українських виробників електроенергії та тепла. На сьогоднішній день ПАТ «Дніпроенерго» - компанія-лідер серед п'яти теплових енергогенеруючих компаній країни. Її встановлена потужність становить 8185 МВт, що складає 16% від загальної потужності електростанцій України. На її частку припадає 8,9% від загального обсягу виробленої в державі електроенергії. Питомі витрати палива на виробництво 1 кВт /год. електроенергії є одними з найнижчих в Україні. Кількість працівників (облікова чисельність працівників) на 31.03.2013 склала 6978 осіб (основне робоче місце), з них на умовах неповного робочого часу - 4 осіб.
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і cтатутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.
За 1 квартал 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяги виробництва електроенергії зменшились на 14,5% та склали 3 628 млн.кВтг. Середній тариф на електроенергію за 1 квартал 2013 року склав 55,27 коп/кВтг (з інвестскладовою) зі збільшенням відносно 2012 року на 17,3%. Його рівень збільшено на 8,14 коп/кВтг відносно рівня попереднього року.
За 1 квартал 2013 Товариство отримало збиток у розмірі 22,1 млн грн. Порівнено з 2012 року Товариство покращило фінансові показники на 334,1 млн грн. (1 квартал 2012 року – збиток у розмірі 356,2 млн.грн.).
Інформація про акції емітента.
- тип акцій- прості;
- форма випуску - іменні;
- форма існування - бездокументарна;
- номінальна вартість 1 акції - 25,00 гривень;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 5 967 432 (п’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0;
- дата реєстрації випуску - 27.07.2010; номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 594/1/10
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалось.
Загальна сума виручки від реалізації основних видів продукції за І кв. 2013 р. Складає 2 068 691 тис.грн.
Експорт електроенергії Товариством не здійснюється. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" здійснює свою діяльність лише на території України.
Інші види продукції (робіт, послуг) у т.ч. нові, не мають суттєвого впливу на господарський стан емітента, у зв'язку з чим інформацію не розкриваємо.
Акції ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" перебувають у котирувальному списку ПФТС другого рівня лістингу.
За 3 місяці 2013 року найвища ціна акцій ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" становила 255,00 гривень, найнижча ціна - 177,00 гривень
На ціну звичайних акцій визначають три фактори: річні дивіденди; темпи зростання дивідендів; дисконтна ставка. Найбільшу прогнозну цінність мав у минулому показник «ціна акції/грошовий потік на акцію». Тобто виходить, що чим меншим є грошовий потік в розрахунку на одну гривню вартості акції , або ж чим більшу частку в грошовому потоку на акцію займає ціна акції, тим більшою є ймовірність того, що курс такої акції буде зростати.
До показників, що мають найбільший вплив на динаміку курсу акцій , можна віднести залишкову вартість основних фондів, розмір оборотних активів та сукупних активів компанії, кредиторську заборгованість, довгострокові зобов'язання, дохід від реалізації та собівартість реалізованої продукції. Також на курс акцій впливають інші фундаментальні мікроекономічні показники,такі як рентабельність власного капіталу, рентабельність статутного капіталу, величина грошового потоку на власний капітал, коефіцієнт капіталізації компанії, операційний коефіцієнт, темп приросту прибутку .

Крамар О.І. Прогноз курсу акції ПАТ “Дніпроенерго” на 01.12.2013 р.

Отже, проаналізувавши динаміку функціонування даного підприємства і враховуючи тенденції падіння курсу акцій , вважаю, що ціна 1 акції ВАТ «Дніпроенерго» станом на 01.12.2013 перебуватиме в діапазоні 200-210 грн.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^