Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Іванець М.В. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1039
  • Автор: есма
  • Дата: 31-10-2013, 22:21
 (голосов: 0)
31-10-2013, 22:21

Іванець М.В. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК336
©ІванецьМ.В.,2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Потенційно одними з найбільш потужних інвесторів, які здатні акумулювати кошти населення та інших дрібних інвесторів та трансформувати їх в інвестиційні ресурси, є інститути спільного інвестування (ІСІ). Основна мета діяльності ІСІ – надання фінансових послуг з розміщення капіталу індивідуальних інвесторів, головним чином,
шляхом вкладення його в цінні папери. З точки зору інвесторів, перевагами ІСІ є потенційно
висока дохідність, порівняно з традиційними альтернативними напрямами вкладень, менші
витрати часу на управління інвестиціями, їх диверсифікація, можливість оперативного вилучення коштів. Однак, зважаючи на досить низький рівень розвитку фондового ринку, в Україні інститути спільного інвестування поки що відіграють надзвичайно малу роль у сфері залучення інвестицій в реальний сектор економіки.
Достатня увага проблемам функціонування інститутів спільного інвестування приділяється в наукових дослідженнях Дзюблюка О. В., Луціва Б. Л., Кудряшова В. П., Кузнєцової А. Я., Науменкової С. В. та ін. Разом з тим ще потребують свого вирішення ряд проблем, зокрема, пов’язаних з необхідністю вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері спільного інвестування та організації діяльності інститутів спільного інвестування.
Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це досить нова для українського інвестора можливість вкладання своїх заощаджень з метою їх примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.
Основними перевагами ІСІ, з погляду інвесторів, є потенційно висока дохідність, порівняно з традиційними способами збереження та примноження капіталу, та менші витрати часу на управління інвестиціями. Об’єднання коштів багатьох окремих інвесторів дозволяє ІСІ виходити на фондовий ринок та користуватись перевагами великих інституційних інвесторів. Серед інших переваг – диверсифікація інвестицій, відсутність мінімального терміну інвестицій (у випадку вкладання коштів у відкриті інвестиційні фонди) та можливість досить оперативно вилучити вкладені кошти у випадку необхідності.
Виходячи з сутності та структури інвестиційних фондів, зокрема
інститутів спільного інвестування, необхідно визначити та узагальнити
основні переваги та недоліки функціонування таких фондів.
До основних переваг, на нашу думку, слід віднести:
- проведення диверсифікації відповідно до об’єкта інвестування, що зменшує ризики даної діяльності;
- можливість отримання більшого доходу є вищою порівняно із вкладанням капіталу, наприклад, під відсотки на банківський депозит;
- переважна необмеженість моменту вилучення коштів з ІСІ;
- пільгова система оподаткування ІСІ та ін.
До основних недоліків можна віднести:
- відсутність законодавчо закріплених вимог до рейтингових агенцій;
- відсутність єдиної методологічної бази аналізу результатів діяльності ІСІ;
- недостатність ліквідних активів на національному ринку;
- дефіцит надійних фінансових інструментів;
- переважна закритість та непрозорість звітної інформації про діяльність ІСІ;
- наявність законодавчих обмежень складу активів ІСІ;
- досить високий рівень витрат учасників ІСІ та ін.
Таким чином, проаналізувавши визначені переваги та недоліки функціонування ІСІ як елемента ринку спільного інвестування. Можна зробити висновок, що головною і найсуттєвішою проблемою для таких фондів є недосконалість законодавчої бази регулювання їх діяльності. Відповідно, можна виділити основні напрями удосконалення та розвитку ринку спільного інвестування в Україні, а саме:
- забезпечення прозорого та якісного регулювання фондового ринку, через прийняття законодавчо закріплених норм та нормативів у сфері спільного інвестування, які нададуть рівні можливості розвитку та діяльності усім учасникам даного ринку;
- підвищення рівня корпоративної культури ІСІ за рахунок впровадження сучасних систем управління;
- підвищення рівня мобільності та готовності учасників ринку спільного інвестування працювати з короткостроковими інструментами;
- вирішення проблеми розробки загального механізму формування інвестиційного портфеля ІСІ відповідно до їх класифікаційних ознак;
- лібералізація структури активів інвестиційних фондів;
- перехід від кількісної до якісної оцінки інвестиційних фондів;
- проведення компанії популяризації ІСІ через інформування населення про можливості даних фондів.
Висновки. До основних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування інститутів спільного інвестування, слід віднести такі:
- приведення законодавства, що врегульовує діяльність ІСІ, у відповідність до вимог європейського законодавства, зокрема, щодо диверсифікації вкладень та розширення інструментів для інвестування, доступних ІСІ;
- удосконалення стандартів розкриття інформації компаніями з управління активами;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації здійснення інвестицій у ринок ІСІ серед населення України.

1. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)», від 15.03.2001 р. № 2299-IІІ.
2. Шкура І.С. Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні / І.С. Шкура // Академічний огляд. – 2009. – № 2. – С. 60-66.
3. Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ)? [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5909. html
4. Крейдич І.М. Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / І.М. Крейдич // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2009. – № 6. – с. 11–18.
5. Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 2 кварталі 2010 року [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/analytics/kvartal_anal/131031.html
6. Бізнес з управління активами: результати 2004 року // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/year_analit_uaib.html
7. Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія / С.З. Мошенський. – Житомир, 2008. – 432 с.
8. Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія / О.С. Колесник. – К., 2010. – 142 с.
9. Косова Т.Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним процесом: монографія / Т.Д. Косова. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 338 c.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^