Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Катеринчук К.С. Ризики іпотечного кредитування та методи управління ними
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4685
  • Автор: Admin
  • Дата: 15-03-2011, 16:06
 (голосов: 0)
15-03-2011, 16:06

Катеринчук К.С. Ризики іпотечного кредитування та методи управління ними

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Катеринчук К.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, група ЕКФМ–51с

Ризики іпотечного кредитування та методи управління ними


Економічний розвиток характеризується постійним удосконаленням іпотечних відносин, з урахуванням при цьому зміни економічної системи держави. Іпотека дає кредитору гарантований дохід, а населенню – можливість придбати житло та капіталізувати власні заощадження. Відтак, вона сприяє залученню вільних коштів для реалізації різного роду економічних та соціальних проектів, є потужним механізмом економічного розвитку не лише окремих регіонів, а й держави. Та все ж іпотечному кредитуванню притаманна низка ризиків, на які наражаються всі учасники іпотечного ринку. У зв’язку з цим дослідження сутності ризиків іпотечного кредитування, методів управління ними, шляхів їх зниження є надзвичайно актуальним і заслуговує на велику увагу [1, с. 24].
Із заглибленням у систему ринкових відносин ризикованість середовища функціонування кожного учасника іпотечного ринку зростає. Ризик - це економічна категорія, яка характеризує ймовірність настання події, пов'язаної з можливими фінансовими втратами чи іншими негативними наслідками для діяльності суб'єкта ринку через несприятливі зміни на цьому ринку. Чим вищим є ризик для учасника іпотечного ринку, тим вищою має бути винагорода за його прийняття і тим вищими будуть витрати іншого суб'єкта. [1, с. 31].
Ризики іпотечного ринку

Іпотечні ризики докладно досліджуються в працях Погорєльцева Н. П., Андрєєвої Г. І., Павливоди К. В., Євтуха О. Т., Гаріпова Е. В. та ін. Їхнім поглядам притаманна принципова відмінність, деякі з них обмежуються лише розглядом фінансових ризиків, другі, зокрема Гаріпов Е. В., - доповнюють їх ризиками нерухомості та іншими [2, с. 24].Рис. 1 Класифікація ризиків іпотечного ринку.

До ризиків іпотечного ринку відносять ризики його окремих сегментів; зокрема фінансові ризики (кредитний, процентний, ліквідності, реінвестування, валютний, покриття), ризики нерухомості (загальні та специфічні (зміни кон’юнктури, вірності оцінки, зношення об’єкту, експозиції), комерційний), інші ризики (юридичний, репутації, операційно-технологічний) [2, 25].
При цьому застосовують методи управління ризиками іпотечного ринку як на рівні окремого іпотечного кредиту (аналіз платоспроможності позичальника; залучення достатнього забезпечення та зменшення частки кредиту у вартості застави; страхування), так і на рівні всього кредитного портфеля (диверсифікація, лімітування та створення резервів).
Для управління кредитним ризиком, на нашу думку, важливе значення має кредитна політика банку, специфіка його діяльності. Щоб управляти кредитним ризиком, необхідно проводити постійний контроль за станом та якістю кредитного портфеля банку як за структурою кредитів, так і за моніторингом окремих груп кредитів.
Захист від кредитного ризику полягає в контролі та регулюванні кредитного портфеля, а саме: контроль за якістю іпотечних кредитів, що надаються; обов’язкове страхування позичальником заставленої нерухомості, що підвищує для нього вартість кредиту; вибір і застосування найбільш прийнятної для банків методики оцінки забезпечення кредитів; створення загальних резервів на можливі втрати за позиками; забезпечення розподілу кредитів за групами ризику та їх постійного моніторингу, своєчасне виявлення проблемних кредитів, розробка заходів для роботи з ними, створення спеціальних резервів [3].
В 2010 році умови по кредитах на купівлю нерухомості значно покращилися: кредити на житло пропонують вже 40 банків. Вони знизили перший внесок до 30%, але все все ще потребують великих зарплат. Ще влітку-2010 вони були на рівні 21-26%, восени знизилися до 19-21% річних, а тепер впритул підібралися до докризового рівня - 17-20%. Так, деякі банки до цих пір тримають ставки 22-24% і навіть 28%, але у більшості вони закріпилися на рівні 17-19%. А є ставки ще нижче - 15-16%.
Для більш помітних зрушень в іпотечному кредитуванні потрібні серйозні зміни. Наприклад, для більшості наших банків, як і раніше, закриті зовнішні ринки капіталу. Вирішити цю проблему може підвищення рейтингів, для чого потрібне стабільне зростання ВВП, виконання вимог МВФ, погашення зовнішніх боргів. Якщо ми все це виконаємо і страховий рейтинг буде підвищуватися, тоді можна буде говорити про масову іпотеку під 12%. Але наші експерти вважають, що це стане реальністю не раніше 2012-2013 року [4].
Розвиток іпотечного кредитування залежить від формування законодавчої бази, яка покликана забезпечувати надійний захист прав кредиторів та позичальників та передбачити стимули для подальшого розвитку та вдосконалення правовідносин у цій сфері. Для активізації формування іпотечних відносин в Україні слід прийняти ряд законів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, зокрема: «Про іпотечні цінні папери», «Про особливості створення та діяльності іпотечних установ», «Про Державний земельний (іпотечний) банк», «Про ринок земель», «Про державний земельний кадастр» та ін.
Особливість економічної ситуації в Україні вимагає розробки українських стандартів, показників та критеріїв аналізу кредитних ризиків, орієнтованих саме на українську дійсність. Розвиток іпотечного кредитування залежить насамперед від відповідного законодавства, яке має забезпечувати, з одного боку, надійний захист як іпотечного кредитора, так і позичальника, а з іншого – передбачати стимули для подальшого розвитку та вдосконалення всього комплексу правовідносин у цій сфері. Основними на цьому шляху є такі напрями:
– зниження ризиків кредиторів завдяки застосуванню урядових гарантій та систем страхування;
– субсидування цільових ощадних рахунків, призначених для придбання нерухомості чи її ремонту;
– безоплатні державні внески на ці рахунки, пропорційні обсягам заощаджень вкладників;
– захист інтересів учасників ринку іпотеки шляхом розроблення та впровадження нормативних актів, методичних і інструктивних матеріалів;
– оплата частини процентної ставки за іпотечним кредитом;
– вилучення з суми, оподатковуваної податком на прибуток, відсотків за іпотечним кредитом [3].
Щоб ринок нерухомості ефективно запрацював, необхідно: подбати про доступність капіталу для широкого кола покупців нерухомості; сформувати інфраструктуру цього ринку та забезпечити його прозорість; забезпечити ефективне функціонування супутніх ринків іпотеки; запровадити в банківських установах ефективну систему вивчення попиту і пропозиції, забезпечити розвиток менеджменту і маркетингу на ринку нерухомості.
Отже, важливою запорукою зменшення ризиків іпотечного кредитування є політика кредитної установи та держави в галузі іпотечних стандартів, спрямована на створення потенційно безризикових активів. Саме цей аспект є ключовим для нового комплексу процесів у фінансовій сфері, що узагальнюється під назвою «ризик-менеджмент». Ризик-менеджмент (в частині іпотечних ризиків) кожного банку залежить від того, за якою моделлю іпотечного ринку розвиватиметься його кредитна діяльність.
Література:

Іпотечний ринок в умовах трансформаційних перетворень: концептуалізація та проблеми розвитку / Лацик Г.М. // Наука й економіка.- 2009.- №1 (13). – с.24-33.

Фінансовий механізм розвитку іпотечного рику: Монографія / Папаіка О.О., Арбузов С.Г.; ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2010. – 230 с.

Гнатківський Б.М. Іпотечний кредит в Україні: ризики та методи управління ними. [Електрон. ресурс] / Режим доступу:URL:

http://www.google.com.ua/search?q=site%3Awww.nbuv.gov.ua&hl=ua&ie=windows-251&q=%F0%E8%E7%E8%EA%E8+%B3%EF%EE%F2%E5%F7%ED%EE%%

EE+&btnG=%CF%EE%F8%F3%EA+%EF%EE+%F1%E0%E9%F2%3

Іпотека: Ставки дедалі нижчі, терміни дедалі більші. [Електрон. ресурс] / Режим доступу: URL: http://bis-group.uaprom.net/a37649-poteka-stavki-dedal.html
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^