Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Брик О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2084
  • Автор: oksana_bryk
  • Дата: 1-11-2013, 21:42
 (голосов: 0)
1-11-2013, 21:42

Брик О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Фондовий ринок є системою правових та економічних відносин, пов'язаних із випуском та обігом цінних паперів. Він формується на підставі різноманітних форм власності, приватного та акціонерного капіталу, сприяє накопиченню та перерозподілу коштів, є ареною жорстокої конкуренції та спекулятивної боротьби, сприяє банкрутству, а також забезпечує певні умови для інвестиційної діяльності та виробництва. Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме - на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби.
Фондовий ринок досліджувало багато вчених. Такі науковці як В.В. Колесник та М.О. Бурмака, у своїх працях досліджували роль фондового ринку у формуванні інвестиційного капіталу. В їхніх працях запропоновано систему заходів щодо підвищення інтересу інвесторів до фондового ринку України. У своїх працях Л.В. Тимчишин,О.І. Савицька та О.Л. Возний аналізували стан розвитку інфраструктури фондового ринку України та запропонували напрямки розвитку рейтингової інфраструктури та системи розкриття інформації на вітчизняному фондовому ринку.
В Україні початок фондового ринку датується ХYШ ст. Одеську фондову біржу було відкрито у1796 р., Київську — у 1869, Харківську — у 1876, Миколаївську — у 1885 р. та ін. Папери на біржу допускалися лише після ретельної перевірки їх власниками. За неправдиві відомості притягали до кримінальної відповідаль¬ності.
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів). В економічній літературі терміни «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» стали майже синонімами. Часто «фондовий ринок» розглядають як частину «ринку капіталів» або як «ринок фондових цінностей» «ринок позичкового капіталу»[1 с.17-21].
В Україні фондовий ринок перебуває на стадії становлення. Вихід України з економічної кризи неможливий без створення розвиненого фондового ринку, для цього необхідно заходи, спрямованих на прискорення процесів приватизації, випуск державних цінних паперів, доповнення чинного законодавства відповідними актами створення державних органів управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів.
Проект програми розвитку фондового ринку України на 2015 рік розглядає:
 скасування торгівлі з відстрочкою платежу, оскільки всі угоди мають здійснюватися тільки в режимі миттєвої поставки проти платежу,
 передбачити на телеканалах України (областей, міст, районів) ефірний час для програм по висвітленню актуальних питань розвитку фондового ринку в Україні,
 розробити цільові тематичні курси лекцій для різних верств та соціальних груп населення (зокрема: “Інвестиції – це цікаво”, “Фондовий ринок для початківців, “Недержавне пенсійне забезпечення для працюючих”, “Сімейні інвестиції")
 передбачити в якості державного стандарту вищої освіти обов’язкові навчальні курси (предмети) “Ринок цінних паперів” та “Корпоративне право ” у вищих навчальних закладах.
Існує низка проблем розвитку та функціонування фондового ринку, основними з яких є:
1) низький рівень капіталізації національного фондового ринку;
2) недостатній рівень розкриття інформації про діяльність на підприємствах-емітентах, відсутність прийнятної дивідендної політики;
3) відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів, складність процедур реструктуризації;
4) відсутність відкритих вторинних ринків ЦП, на яких має відбуватись масовий рух цінних паперів [3 с.28-34].

Для вирішення вище перелічених проблем пропонується система заходів та механізмів:
 суттєве розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками;
 удосконалення засад функціонування боргового ринку та запровадження нових видів інструментів;
 підвищення ролі внутрішніх інвесторів – громадян та інституційних інвесторів (пенсійних та інвестиційних фондів, страхових компаній тощо);
 покращення інформаційної прозорості фондового ринку України;
 сприяння розвитку та становлення потужних національних інституційних інвесторів;
 зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових біржах.

У наш час в Україні, оборот цінних паперів є однією із головних галузей фінансової сфери, яка потужно впливає на складний механізм економіки держави. Тому фондовий ринок є однією з важливих складо¬вих ринкової економіки так як може виступати більш чи менш ефективним механізмом акумуляції, розподілу та пере¬розподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економіки [1 с.17-21].
Отже, незважаючи на позитивні тенденції торгівлі на фондовому ринку України, залишається ще ряд невирішених проблем, які стримують наближення даного сегменту ринку до світових стандартів. Реалізація Програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 рр. та проведення вище зазначених заходів по вирішенню проблем вітчизняного фондового ринку дасть можливість досягти таких результатів: суттєво розширити пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками; удосконалити засади функціонування боргового та іпотечного ринку; створити ринок похідних цінних паперів; здійснити активізацію вторинного ринку цінних паперів; покращити інформаційну прозорість фондового ринку; залучити широкого кола інвесторів на фондовий ринок; зосередити торгівлю цінними паперами та іншими фінансовими інструментами переважно на біржовому фондовому ринку; вдосконалити системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку.
Список використаних джерел:
1. Возний О.Л. Фондовий ринок та його роль у формуванні інвестиційного капіталу України / О.Л. Возний // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 10. – С. 17-21.
2. Тимчишин Л.В. Основні проблеми розвитку фондового ринку в Україні / Л.В. Тимчишин // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 28-34.
3. Проект програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ssmsc.gov. ua.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^