Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Блага І.І. Формування стратегії розвитку регіону місцевими органами влади
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2502
  • Автор: Admin
  • Дата: 26-05-2011, 01:25
 (голосов: 0)
26-05-2011, 01:25

Блага І.І. Формування стратегії розвитку регіону місцевими органами влади

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 332
© Блага І.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Формування стратегії розвитку регіону місцевими органами влади

Стратегічні цілі та пріоритети економічного розвитку України передбачають побудову демократичної держави, однією з вихідних підвалин якої є забезпечення ефективної діяльності місцевих органів влади. Прагнення нашої держави більш активно ввійти у світові соціально-економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня конкурентоспроможності економіки і життя населення.
Саме тому, питання щодо формування стратегії розвитку регіону місцевими органами влади для забезпечення успішного виконання власних та делегованих державою повноважень, актуальне сьогодні.
Дослідження даної теми відображені у працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: Балабанової Л., Бердена В., Богашко О. Л., Гейця В., Луніної І., Любанової Т., Нємцова В., Уманця Т., Федосова В., Чугунова І., Шершньової З. Однак, багато аспектів цього складного питання ще досі не з’ясовано і не обґрунтовано.
Стратегія розвитку регіону – це сукупність визначених для послідовного виконання управлінських дій, операцій і процедур, здійснення яких покликане забезпечити реалізацію конкретних завдань та досягнення стратегічних цілей [3; с. 74].
При управлінні процесом формування стратегії розвитку регіону органи влади повинні використовувати такі принципи:
1) принцип моніторингу: забезпечує оцінку та системний аналіз даних щодо реалізації завдань, розробку сценаріїв розвитку, обґрунтування рекомендацій для територіальних органів управління для досягнення цілей сталого розвитку;
2) принцип балансу інтересів: передбачає врахування інтересів всіх суб’єктів ринкових відносин у регіоні;
3) принцип послідовності: суть його полягає в послідовній роботі всіх функціональних підсистем (аналіз, планування, реалізація, контроль);
4) принцип максимального обліку зовнішніх факторів: обумовлений необхідністю обліку всіх факторів, які впливають на досягнення планових показників, що являється необхідною умовою формування моделі управління, адекватної поставленим цілям і завданням [3; с. 138].
Слід відзначити, що інтенсивне розроблення стратегій розвитку місцевими органами влади спостерігається з 2005 року. У Львівській області упродовж 2005-2010 рр. органами влади сформовано 7 стратегій розвитку

Стратегія розвитку для конкретного регіону:
- дає можливість розробити стратегічні плани, проекти, програми, які є системною характеристикою напрямів розвитку [1; с. 15];
- формує базу для підвищення економічних позицій регіону на основі концентрації зусиль на певних пріоритетах;
- забезпечує зростання економіки на основі наукових досягнень, новітніх технологій і збалансованого використання ресурсів;
- дає змогу налагодити ефективну мотивацію, контроль, облік та аналіз, виступаючи як стандарт, що визначає успішний розвиток і результати [1; с. 15].
Чого не визначає стратегія розвитку для регіону:
- негайного результату;
- формування стандартного переліку дій та етапів реалізації стратегії для всіх без винятку ситуацій;
- однозначного передбачення майбутнього, яке б забезпечувало у поточному періоді прийняття “винятково правильних рішень” [1; с. 15];
- досягнення показників у запланованих обсягах.
Про ці особливості керівники часто забувають, оскільки вони помилково
вважають, що розроблена стратегія, повинна працювати сама і приносити успішний результат. Але та частка невизначеності, що притаманна стратегії, динамічні зміни умов в яких вона реалізується вимагають постійного перегляду і коригування стратегічних дій, та забезпечення якісного управління її практичною реалізацією.
Стратегія розвитку тоді буде ефективно реалізована, коли вона матиме належне відображення у бюджеті. У цьому процесі першочергову роль відіграє формування бюджету розвитку, що є головним важелем впливу на реальну економіку регіону та його інвестиційний розвиток. З бюджету розвитку фінансуються: капітальні видатки; інвестиційні проекти; невідкладні відновлювані роботи, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів, лікарень загального профілю; будівництво та придбання житла військовослужбовцям та особам рядового й начальницького складу; виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об’єктах комунальної власності й на виконання інвестиційних проектів.
На основі даних про обсяги доходів та видатків бюджету розвитку у структурі доходів та видатків загального і спеціального фондів бюджету Львівської області за 2005-2011(плановий) роки можна зробити висновок, що величина надходжень до бюджету розвитку у загальній структурі доходів є не вагомою: 2005 р. – 4,35%; 2006 р. – 5,93%; 2007 р. – 7,51%; 2008 р. – 6,12%; 2009 р. – 5%; 2010 р. – 7,73%; 2011 р.(плановий) – 7,92%. Плановий показник бюджету розвитку у 2011 році повинен бути найбільшим, але навіть такий відсоток свідчить те, що фінансове забезпечення стратегічного розвитку є незначним і потребує зростання, якщо врахувати вартість заходів, які необхідно здійснити за рахунок цих коштів.
Таким чином, в даних умовах місцеві керівники повинні бути ефективними стратегами для того, щоб відобразити у стратегії головні аспекти діяльності, визначити можливі шляхи та пріоритети в досягненні поставлених стратегічних цілей, обґрунтувати економічні, фінансові й організаційні механізми реалізації завдань в новому інституційному середовищі.
Саме тому, формування стратегії розвитку регіону, без сумніву, необхідне для забезпечення обґрунтованості та збалансованості витрат на реалізацію програм економічного піднесення певної території, а також формування бачення перспективи розвитку регіону й напрямку роботи місцевих керівників щодо сприяння цьому розвитку.

Список використаної літератури:
1. Балабанова Л. В. Стратегія і тактика управління фірмою: Навч. посібник. – Донецьк: Дон. НУЕТ, 2010. – 398 с.
2. Демків О. І., Головне фінансове управління Львівської обласної державної адміністрації. Моніторинг стану виконання місцевих бюджетів Львівської області у 2001-2010 роках. – Львів: ПАЇС, 2010. – 243 с.
3. Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону України. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 424 с.
4. Результати діяльності Львівської обласної державної адміністрації // http://www.loda.gov.ua
5. Інформаційні ресурси. Бюджет області // http://www.city-adm.lviv.ua
6. Програми діяльності Львівської обласної ради // http://www.oblrada.lviv.ua

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^