Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека суб'єктів господарювання » Сідорська О.З. Сутність і зміст поняття "рейдерство"
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-05-2011, 10:18

Сідорська О.З. Сутність і зміст поняття "рейдерство"

Категорія: Фінансова безпека суб'єктів господарювання

УДК 336
© Сідорська О.З., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-39с

Сутність і зміст поняття "рейдерство"

Актуальність теми. Беручи до уваги те, що на даний момент в Україні діє щонайменше 35-50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів, те, що рейдерство набуло в Україні системного характеру і кількість захоплень сягає 3000 на рік , а також те, що результативність рейдерських атак – понад 90 %[8], можна сказати, що необхідністю для кожного підприємства є проведення ефективних превентивних, тактичних та стратегічних антирейдерських заходів. В економічній науці тривалий час науковці дискутують над проблемою рейдерства. Проблеми розвитку та прояву рейдерства в Україні висвітлені у наукових працях З.П. Варналія, О.В. Тарасової, С.В. Кравченко, Г. Паламарчука, Л. Венгера, І. Голованя, Д. Доброго, М. Соколова та інших економістів. Термін “рейдерство” настільки увійшов в лексикон повсякденного життя, що ігнорувати факт існування такого явища неможливо. Проте в правовому полі України не існує офіційного визначення терміна “рейдерство”, тому надзвичайно актуальним буде формулювання змісту цього поняття.
Слово “рейдер” має англійське походження, адже у середині 20 століття за часів військового протистояння Великобританії та Іспанії так називалося одне з англійських морських піратських суден, котре здійснювало напад лише на іспанські торгові судна. З того часу поняття “рейдер” увійшло в лексику військово-морської справи, воно означало проведення морських операцій під час військових дій спеціально підготовленими для знищення бойових і торгових суден ворога морськими суднами. Це поняття застосовувалося під час війни багатьма країнами світу. [2]
Термін "рейдерство" походить від англійського слова "raid", яке тлумачиться у двох аспектах, а саме як іменник і дієслово. Якщо його розглядати як іменник, то це означає "набіг", "раптовий напад", а як дієслово – "грабувати", "спустошувати", "робити спроби знищити курс акцій шляхом продажу великої кількості цінних паперів".[7] Таким чином, беручи до уваги основні смислові ознаки цього слова, "рейдерство" означає вороже поглинання, перехват оперативного управління або власності підприємства за допомогою спеціально ініційованого бізнес-конфлікту.
Вчений О.А. Полушкін стверджує, що "недружнє поглинання" і "корпоративний шантаж" це лише деякі синоніми рейдерства, прийняті в Росії. Скуповування акцій, ініціювання банкрутства, реприватизація, силове захоплення, підробка документів, шахрайство – усе це рейдерство. Але поняття “рейдерство” та “недружнє поглинання” порівнювати не доречно.[5]
Інші вченні вважають, що рейдерство – це інструмент захоплення, який включає в себе комплекс юридичних, психологічних, економічних, військово-спортивних методик та технологій.[6]
На думку експертів Центру дослідження корпоративних цінностей, терміном "рейдерство" позначають доволі широкий спектр дій: від звичайного законного недружнього поглинання об'єктів власності до відверто "бандитського" захоплення підприємства. Експерти Центру вважають, що визначити поняття "рейдерство" в Україні можна виключно на основі побічних ознак та за аналогією з тим, що називають "рейдерством" за кордоном. Так у корпоративному праві США та Західної Сврони терміном "рейдер" позначається особа, яка починає активно скуповувати акції з метою отримання контрольного пакету. Рейд розглядають як операцію з придбання великого пакету акцій певної ком¬панії з метою її поглинання. Виділяють "рейд на світанку" (швидке скуповування акцій одразу ж після відкриття біржі для підготовки до поглинання) та "рейд преміальний" (неочікувана спроба поглинути компанію шляхом пропозиції акціонерам премії, вищої за ринкову ціну їх акцій).
Фахівці з безпеки бізнесу вважають, що терміни "рейд" та "недружнє (вороже) поглинання" дуже близькі і різниця між ними в тому, що рейдинг - це процес, а поглинання - це результат. Слово "рейдер" (у своєму класичному визначенні), вживаючи заходи з придбання чужої компанії, не порушує закон, а лише діє всупереч волі її керівництва та контролюючих акціонерів, що дозволяє розглядати навіть випадки ворожою (недружнього) поглинання підприємств, як об'єктивні процеси, шо сприяють динаміці економічного зростання та розбудові потужної конкурентоспроможної економіки.
На думку експертів з проблем кримінальних поглинань Торгівельно-промислової палати Російської Федерації, недружнє поглинання є нормальним ринковим механіз¬мом. Класичні рейдери сприяють економічному розвитку, відсторонюючи віл управління бізнесом неефективний менеджмент, перешкоджаючи зловживанням великих акціонерів та реструктуруючи неефективно працюючі підприємства.[9]
З позиції Міністерства внутрішніх справ України, "рейдерство" — це силове захоплення спірних підприємств, у тому числі на виконання відповідних судових рішень на користь тих чи інших власників. Проте важко визначити, чим застосування сили під час привласнення чужого майна відрізняється від інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.
Фахівці Служби безпеки України розглядають "рейдерство" як протиправне захо¬плення акціонерних товариств (у тому числі з державною часткою власності) сторонніми комерційними структурами через міноритарних акціонерів, які діють на їх користь. На їх думку, реалізація протиправних схем заволодіння акціонерними товариствами, що супроводжується силовим захопленням адміністративних приміщень та зміною керівництва товариства, є окремим видом економічного злочину.
Рейдерство (в Україні) — вилучення майна на законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо).[4]
«Рейдерство» по-українськи здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
У законопроекті “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)” від 13.03.2007 р. № 3330 рейдерство трактується як замовлення та (або) організація нападу на підприємство, установу, організацію з метою їх захоплення, вчинені організованою групою [3]
Отже, на разі всі визначення терміна "рейдерство" вважаються лише попередніми, адже існує велика кількість різновидів рейдерства ("рейд на світанку", "рейд преміальний", дружні поглинання (friendly take-over) та недружні (ворожі) поглинання (hostile take-over), американська та британська моделі, "біле", "сіре" та "чорне" рейдерство) і саме тому досі не існує єдиного, стовідсотково правильного і точного значення даного терміна.


Список використаних джерел
1. Вікіпедія – Електронний ресурс [ Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рейдерство(бизнес)
2. Дічек О. Рейдерство в Україні: правові ознаки і шляхи запобігання / О. Дічек, Ю. Нікітін // Юридичний журнал. – 2008.  № 5. – С. 98.
3. Законопроект “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)” від 13.03.2007 р. № 3330
4. Єфіменко, А. "Рейдерство або ринок контролю", Юридичний журнал, № 11, 2008 р.
5. Москаленко С. Рейдерство: загальна характеристика, окреслення проблеми та шляхи боротьби / С. Москаленко // Практика. – 2007.  № 3 (57). – С. 117.
6. Полушкин О.А. Рейдерство: пути решения актуальных проблем / О.А. Полушкин// Закон и право. – 2008.  № 2. – С. 62.
7. Словарь иностранных слов / [под ред. И.В. Лёхина и проф. Ф.Н. Петрова]. – М. : Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей, 1954. – С. 598
8. Сметанкина Ю. Что такое рейдерство? // Власть. – 2007. – №1. – С. 37
9. Шляхи подолання рейдерства: матеріали комітетських слухань 17.09.08/ ВРУ, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. – К: 2008. – 196 с.

Посилання: рейдерство, рейд, поглинання

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^