Стратегічні орієнтири » Валютний ринок і валютний кліринг 2013 » Яцик Х.О. Особливості та структура валютного ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-11-2013, 18:06

Яцик Х.О. Особливості та структура валютного ринку

Категорія: Валютний ринок і валютний кліринг 2013

Яцик Х.О. ЛНУ ім. Івана Франка Екф-44с

Особливості та структура валютного ринку

Валютний ринок — це ринок, на якому гроші однієї країни використовують для купівлі валюти іншої країни.
Невід'ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок. Сучасний валютний ринок — система стійких економічних і організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют.
Основна частина валютних операцій проводиться в безготівковій формі, тобто по поточних і термінових банківських рахунках і тільки незначна частина ринку приходиться на торгівлю монетами і обмін готівкових грошей. Територіально валютні ринки прив'язані до великих банківських і валютно-біржових центрів (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт - на Майні, Токіо, Сінгапур, Гонконг, Амстердам, Брюссель).
З організаційного погляду валютний ринок - це система валютних бірж, комерційних банків та інших установ, що реалізують угоди з купівлі-продажу іноземної валюти. На практиці це означає поділ валютного ринку на два основні сегменти - біржовий та позабіржовий. Позабіржовий сегмент валютного ринку ще називають міжбанківським. [1, 50].
Основні учасники валютного ринку — це банки-дилери й інші банки, експортери, імпортери, транснаціональні компанії, фінансові установи, інвестори й урядові агентства.
Основні особливості сучасних валютних ринків:
уніфікована техніка валютних операцій;
безперервність здійснення операцій;
інтернаціоналізація валютних ринків;
широке використання електронних засобів зв’язку;
нестабільність валют;
страхування валютних та кредитних ризиків;
перевантаження спекулятивних та арбітражних операцій над комерційними.
Валютні ринки є позабіржовими, вони цілодобово функціонують у всіх країнах світу
Основні особливості сучасних валютних ринків:
- інтернаціоналізація валютних ринків;
- широке використання електронних засобів зв’язку;
- безперервність здійснення операцій;
- уніфікована техніка валютних операцій;
- страхування валютних та кредитних ризиків;
- переважання спекулятивних та арбітражних операцій над комерційними;
За суб’єктами:
— міжбанківський (прямий і брокерський).
За терміновістю операцій:
— спот-ринок;
— форвардний ринок;
— своп-ринок;
— клієнтський;
— біржовий: торгівля через валютну біржу; торгівля деривативами.
За функціями:
— обслуговування міжнародної торгівлі;
— суто фінансові трасфери (спекуляція, хеджування, інвестиції).
Відносно валютних обмежень:
— вільні;
— обмежені.
За застосуванням валютних курсів:
—з одним режимом;
— з кількома режимами.
Залежно від об’єму й характеру валютних операцій:
— глобальні;
— регіональні;
— внутрішні[2].
H. А. Міклошевська і А. В. Холопов при визначенні валютного ринку акцентують увагу лише на функції обміну валюти: "Валютний ринок - це особливий ринок, на якому здійснюють обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни за визначеним валютним курсом".
I. Н. Платонова у навчальному посібнику "Валютный рынок и валютное регулирование" подає наступне визначення: "Валютний ринок у широкому розумінні слова - це сфера економічних відносин, яка проявляється при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також операцій інвестування валютного капіталу. Саме на валютному ринку відбувається узгодження інтересів продавців і покупців валютних цінностей".
С. Я. Боринець вважає, що валютний ринок - це переважно міжбанківський ринок, адже саме в процесі проведення міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних валют .
A.M. Мороз дає таке визначення: "Валютний ринок за своїм економічним змістом - це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта".
Досить влучним є визначення, яке у своєму підручнику "Валютна політика" пропонує О. В. Дзюблюк: "Валютний ринок - це система економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за курсом, що формується на основі попиту і пропозиції"[3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Дзюблюк О.В.: “Валютна політика”. Підручник. – Київ: Знання, 2007. – 422 с. Дзюблоітика: Підручник.
2. Міжнародні фінанси - Петрашко Л. П Петрашко Л. П. П 30 Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.
3. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [І. І. Д'яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д'яконової. - К. : ЦУЛ, 2013. - 548 с.
4. Шелутько В.М. Фінансовий ринок. – Київ: «Знання-Прес», 2006. – с.534
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^