Стратегічні орієнтири » Валютний ринок і валютний кліринг 2013 » Саніна І.С. Проблемні аспекти функціонування та перспективи валютного ринку України в умовах валютної інтеграції
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-11-2013, 12:30

Саніна І.С. Проблемні аспекти функціонування та перспективи валютного ринку України в умовах валютної інтеграції

Категорія: Валютний ринок і валютний кліринг 2013

Саніна І.С., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Проблемні аспекти функціонування та перспективи валютного ринку України в умовах валютної інтеграції

Процеси, що відбуваються на сучасному етапі у світовому господарстві, особливо чітко знаходять своє відображення у фінансовому секторі економічних відносин. Внаслідок використання інноваційних підходів до прийняття рішень та методів фінансового управління, сегменти фінансових ринків інтегруються дедалі більше. Найдинамічнішим сектором міжнародних економічних відносин стали валютні ринки, які на сьогоднішній день за своїми обсягами, кількістю операцій та колом учасників не мають аналогів у світі.
Сучасний соціально-економічний розвиток держав світу, незалежно від потужності національних економік, стану фінансових систем, ступеня інтеграційних зв'язків та інших чинників, багато в чому зумовлений здійснюваною і перспективною валютною політикою [1, с.13].
Дана проблематика та її основні аспекти розглядалась раніше українськими та зарубіжними авторами, насамперед: В.М. Кочетков, Ф. О. Журавка, А. В. Колдовський, В.А. Костюк, А.В. Стригунова, Н. Е. Бодрова,, У.І. Моторнюк, У.П. Гуцуляк, Лупуляк О.І.
З одного боку, валютний ринок - це особливий інституціональний механізм, в основі якого лежать відносини з купівлі(продажу) іноземної валюти між банками, брокерами й іншими фінансовими інститутами. З іншого, валютний ринок - це сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації [1, c.13].
Окремі ринки, локалізовані в різних регіонах світу, центрах міжнародної торгівлі і валютно-фінансових операцій формують світовий валютний ринок, на якому здійснюється широке коло операцій, пов’язаних із зовнішньоторговельними розрахунками, міграцією капіталу, туризмом, хеджуванням валютних ризиків, проведенням інтервенційних заходів тощо. Україна інтегрована до цього ринку.
Основним інструментом на валютному ринку є валютні операції, які можуть здійснюватися резидентами і нерезидентами з урахуванням обмежень, встановлених валютним законодавством України [2].
Валютні операції поділяються на такі види:
1) касові або готівкові (операції "спот"), при яких покупець отримує від продавця іноземну валюту (платіжні документи в іноземній валюті) одразу ж після платежу у національній валюті;
2) строкові (форвардні операції), при яких відбувається купівля-продаж іноземної валюти на заздалегідь узгоджений термін з передачею її до закінчення цього терміну за курсом, що зафіксований у момент укладання угоди;
3) операції "своп", які об'єднують дві операції - готівкову і строкову;
4) арбітражні, при яких учасники операції використовують відмінності у валютних курсах на різних валютних ринках з метою отримання прибутку.
На ринку України в обороті є 2 конвертовані валюти: це американський долар та євро. Тобто національний валютний ринок є не досить розвиненим та інтегрованим у міжнародний.
Аналіз процесу становлення вітчизняного валютного ринку засвідчує вагомий внесок Національного банку України в розбудову збалансованої та самодостатньої фінансової системи країни.
Для підтримання курсової стабільності, регулятор здійснював валютні інтервенції - їх обсяг за жовтень склав 297,2 млн. дол. США (місяцем раніше – 582,5 млн. дол. США). Крім того, позитивно вплинуло на підтримання стабільності курсу прийняття Постанови НБУ №381, що зобов’язує продавати на міжбанківському ринку не лише половину валютної виручки підприємств, а й 50% інших валютних надходжень за-за кордону на рахунки підприємств та фізичних осіб - підприємців [3].
Діяльність комерційних банків та результати діяльності від операцій з іноземною валютою, валютний курс, політична ситуація, в певній мірі відображають стан інтегрованості та загальний стан України на світовому валютному ринку. Ще одним з показників, який вказує на стан та можливі проблеми - динаміка офіційних валютних резервів (табл.1)
Таблиця 1.
Офіційні валютні резерви України [3]

Саніна І.С. Проблемні аспекти функціонування та перспективи валютного ринку України в умовах валютної інтеграціїВарто виділити такі проблеми розвитку валютного ринку України:
1) зміцнення позиції національної валюти України на світових валютних ринках;
2) інтеграція національної грошової одиниці у світову та регіональні валютні системи відповідно до світових стандартів;
3) покращення стану і структури платіжного балансу України;
4) проблема скорочення і ліквідації міжнародної кредитної заборгованості;
5) визначення оптимальної позиції гривні в зонах "євро" і "рубля" [4, с.59].
Умови вирішення цих проблем:
- наближення ринкового курсу гривні до паритету купівельної спроможності, у тому числі за рахунок стимулювання попиту на гривню на світових валютних ринках;
- кредити повинні жорстко контролюватись і використовуватися для придбання новітніх технологій на світових ринках та у сусідів;
- збільшення обсягу ринкової інформації про джерела іноземної валюти та її використання.
Останні спроби НБУ взяти під контроль купівлю валюти фізичними особами валюти не була ефективною та спричинила дефіцит валюти у обмінниках та стала спонукати людей навпаки більше скуповувати валюту.
Валютне регулювання слід змінити та покращити в наступних напрямках:
1) обмеження можливостей комерційних банків щодо здійснення спекулятивних операцій;
2) обмеження обсягів купівлі іноземної валюти лише потребами проведення поточних операцій із зарубіжними партнерами;
3) створення перешкод для нелегального вивезення іноземної валюти з країни.
На сьогодні вітчизняному валютному ринку притаманний широкий спектр операцій. Це наближає його до стандартів ЄС та допомагає реалізувати основну стратегічну мету, визначену законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти. Що ж до перспектив України на міжнародному валютному ринку - важко робити якісь конкретні прогнози.
Список використаних джерел:
1. Барановський О. І. Актуальні проблеми функціонування валютних ринків / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. - № 4. – С. 13-32.
2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 - від 02.12.2012
3. Державний комітет статистики : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
4. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедева В. К. - Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 416 с.

Посилання: Валютний ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^