Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Дзюрій О.І. Роль, види та функції учасників фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1820
  • Автор: Olenka
  • Дата: 23-12-2013, 03:42
 (голосов: 0)
23-12-2013, 03:42

Дзюрій О.І. Роль, види та функції учасників фінансового ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

ЛНУ ім. І. Франка, Екф-45с

Невід’ємною складовою фінансового ринку є його учасники. Із розвитком ринкових відносин та глобалізацією економіки роль та види посередників на фінансовому ринку постійно зростає.
Сучасний стан посередництва в Україні можна назвати не достатньо розвинутим, через низький рівень життя, недовіру населення до фінансових послуг, нестабільність та недосконалість законодавства та повільні трансформаційні процеси. Наявність на фінансовому ринку значної кількості фінансових посередників, які пропонують широкий спектр послуг сприяє посиленню між ними конкуренції , a, отже, спричинить зниження ціни на фінансові послуги, які вони надають.
Фінансові посередники – це спеціалізовані учасники фінансового ринку, що задовольняють потреби клієнтів шляхом надання фінансових послуг. До їх числа належать банківські та небанківські фінансові установи, які одночасно надають та створюють нові види послуг [2].
Діяльність фінансових посередників на практиці пов'язана зі створенням нових фінансових інструментів. Фінансові інститути, які виконують посередницькі функції, мають можливість одержати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики [1].
Класифікація фінансових посередників:
Ознаки класифікації Вид посередників
За видами фінансових установ:
 суб'єкти банківської системи
 небанківські фінансові та кредитні інститути
 контрактні фінансові інститути
 суб'єкти депозитарно-клірингової системи
Залежно від обслуговування учасників ринку:
 спеціалізовані
 універсальні
Залежно від укладання та виконання угод з фінансовими інструментами:
o прямі (безпосередні учасники)
o побічні (формують інфраструктуру)
За сегментами фінансового ринку:
• посередники фондового ринку
• посередники ринку позичкових капіталів
• посередники ринку фінансових послуг
• посередники грошового ринку
• посередники валютного ринку та інших сегментів
Залежно від обслуговування учасників ринку фінансових посередників поділяють на спеціалізованих і універсальних.
Спеціалізовані - фінансові посередники, що займаються на ринку одним видом діяльності (страхові компанії, ІСІ, брокерські фірми, пенсійні фонди тощо). До універсальних відносять фінансових посередників, що надають своїм клієнтам широкий спектр фінансових послуг і діють на розвинених фінансових ринках. До цієї групи належать банки.
Залежно від укладання і виконання угод з фінансовими інструментами фінансових посередників поділяють на дві групи. Перша група - це безпосередні фінансові посередники: комерційні банки, торгівці цінними паперами, компанії з управління активами, інвестиційні фонди, довірчі товариства; друга - фінансові посередники, які забезпечують формування інфраструктури фінансового ринку, тобто його функціонування. Це депозитарії, фондові біржі, торгово-інформаційні системи, зберігачі, реєстратори та інші саморегулівні організації. Обидві групи фінансових посередників стосуються професійних учасників фінансового ринку, які здійснюють підприємницьку діяльність з перерозподілу фінансових активів та їх обслуговування щодо випуску та обігу, а також надання консультацій організаційного, технічного та іншого плану.
Не менш важливим питанням є з’ясування основних функцій, які виконують фінансові посередники на фінансовому ринку, а також в економіці в цілому. На основі систематизації поглядів науковців, визначимо такі основні функції фінансового посередництва [3]:
1) трансформація фінансових активів;
2) акумуляція заощаджень одних суб’єктів та їх подальше інвестування в проекті інших суб’єктів;
3) задоволення інтересів одночасно і позичальників фінансових ресурсів, і кредиторів;
4) забезпечення та організація руху фінансових ресурсів (капіталу) до найбільш ефективних споживачів шляхом використання різноманітних спеціальних інструментів;
5) мінімізація фінансових ризиків за рахунок їх перерозподілу між учасниками процесу інвестування;
6) формування економічної кон’юнктури на ринку капіталу, збалансування попиту та пропозиції на фінансові ресурси шляхом залучення великої кількості ринкових учасників;
7) сприяння збільшенню прибутковості фінансових активів;
8) підвищення ефективності розміщення інвестицій в умовах невизначеності;
9) стимулювання діяльності суб’єктів господарювання та платіжного попиту;
10) перенаправлення фінансових ресурсів із традиційних галузей економіки в нові сфери та галузі діяльності, сприяння інноваційній діяльності;
11) диверсифікація ризику активів, а також страхування певних видів ризику, розподіл ризику між учасниками посередницьких операцій;
12) диверсифікація та поглиблення відносин між позичальниками та кредиторами за рахунок створення нових додаткових послуг фінансовими посередниками;
13) проведення торгівлі фінансовими інструментами на фінансовому ринку, коли фінансові посередники реалізовують грошові кошти в обмін на потрібні фінансові активи.
На даний час існує велике різноманіття видів фінансових посередників. Багато з них вже функціонує на вітчизняному ринку, а інші – тільки починають зароджуватися. Проте роль фінансових посередників у сучасному економічному та суспільному житті важко недооцінювати. Фінансові посередники позитивно впливають на кругообіг активів у процесі розширеного відтворення, підвищують темпи економічного зростання, стимулюють розвиток торгівлі, виробництва та інших сфер економічної діяльності.
Отже, метою функціонування фінансових посередників є забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку та сприяння процесу трансформації тимчасово вільних фінансових ресурсів у інвестиційний капітал. Це спричинить успішний розвитку фінансового ринку та фінансової системи країни.
Примітки:
1. Еш С. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб.—2-ге вид К.: Центр учбової літератури,. 2011 - 528 с [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/83.pdf
2. Науменкова С. В. Сучасна модель фінансової системи: Порівняльний аналіз основних підходів / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Фінанси України. — 2011. — № 6. — С. 44—56.
3. Рубанов, П. М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи [Текст] / П. М. Рубанов // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. — 2012. — № 3 (15) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-3-2012/204-209.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^