Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Якимчук Ю.Ю. Ухилення від сплати податків в Україні: особливості проблеми та шляхи подолання
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
26-12-2013, 19:45

Якимчук Ю.Ю. Ухилення від сплати податків в Україні: особливості проблеми та шляхи подолання

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Якимчук Ю.Ю., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Ухилення від сплати податків в Україні: особливості проблеми та шляхи подолання

Як відомо, не всі суб’єкти господарювання сплачують податки і збори своєчасно і в повному обсязі. Ухилення від сплати податків у наші дні вже практично стало нормою діяльності великої кількості суб’єктів господарювання. Вирішення цієї проблеми є дуже важливим з погляду протидії фінансовим злочинам і необхідності в достатніх обсягах мобілізації коштів до державного бюджету України. Це стає серйозною проблемою, яка вирішується на міжнародному рівні впливовими організаціями, фінансовими і правовими установами.
Ухилення від сплати податків є особливо актуальним, враховуючи розміри тіньового сектору економіки України і проблеми, які викликаються таким явищем. За оцінками дослідників в Україні 40-50% ВВП не оподатковується, тобто входить в тіньовий сектор економіки, що набагато перевищує відповідний показник у європейських державах. З цього випливає, що в Європі є вищий рівень національної свідомості, не говорячи вже про вищі темпи економічного розвитку. Якщо платники довіряють податковим органам, тобто впевнені у їх чесності, ефективності їх роботи, коли відсутні податкові зловживання, а кошти бюджету витрачаються доцільно і розподіляються справедливо, громадяни усвідомлюють необхідність сплати податків. І відповідно в державі з високим розвитком корупції у владі та де не дотримуються демократичних засад, громадяни вбачають в податках примусові стягнення на незрозумілі цілі, оскільки не бачать позитивних результатів від оподаткування. Тому й платники всіма можливими способами ухиляються від сплати податків, ризикуючи своєю репутацією і коштами.
Досить поширено досліджують тему ухилення від оподаткування такі науковці як Барановський О., Бородюк В., Вишневський В., Воронкова О., Задорожний О., Кірсанова Т., Козак Ю., Попович В., Сидоренко Т. та інші. Але на сьогоднішній день недостатньо глибоко досліджуються окремі аспекти проблеми, тому, зважаючи на актуальність питання, воно потребує детальнішого вивчення.
Ухилення від оподаткування породжує розвиток багатьох проблем економічного і соціального характеру: зростає корупція і підвищується рівень злочинності, збільшується відтік капіталу за кордон, порушуються правила чесної конкуренції, недофінансовується суспільний сектор економіки, не отримуються необхідні суми коштів для потреб держави, що в свою чергу викликає збільшення кількості податків та зростання ставок оподаткування
Велике податкове навантаження на підприємства негативно впливає на їх діяльність. Збільшення такого навантаження повинне відповідно підвищувати якість надання суспільних послуг, тобто держава повинна хоч якось мотивувати суб’єктів господарювання до сплати податків. Також важливим моментом є те, що податки формують собівартість продукції, що відповідно впливає на конкурентоспроможність суб’єкта господарювання. Не сплачуючи відповідні суми податків, суб’єкти господарювання «заощаджують» їх і мають змогу використовувати на свої потреби і отримувати переваги над конкурентами. Тобто підприємства вбачають в цих коштах додаткове джерело фінансування діяльності чи підвищення її рентабельності.
Отже, фактори, які впливають на дії платників щодо порушення податкового законодавства є наступні: кількість та розміри податків; складність у визначенні податкових сум; нестабільність і незрозумілість податкового законодавства і умов оподаткування, наявність лазівок у законодавстві; нераціональна система оподаткування (її суто фіскальний характер); неефективна робота податкової служби і недовіра до неї з боку платників; усвідомленість громадянином доцільності сплати податків; корумпованість органів влади.
В межах законодавства використовуються такі механізми як податкова оптимізація, уникнення податків, податкова мінімізація, тобто зменшення податкових зобов’язань допустимими законом шляхами.
Оптимізація оподаткування – це перенесення термінів виникнення податкових зобов’язань на наступні періоди; перекладання податкових зобов’язань на інших осіб; зменшення такого зобов’язання шляхом переносу або зменшення бази оподаткування. Уникнення – зміна організаційно-правової форми господарювання; раціональний вибір облікової політики; пошук лазівок в законодавстві.
З порушенням законодавства пов’язане ухилення від сплати податків – свідоме порушення законодавств, шахрайства, за що порушника очікує кримінальна відповідальність
З юридичної точки зору будь-яка оптимізація, мінімізація чи уникнення є неправомірними.
На практиці нелегко провести межу між легальними і нелегальними способами зменшення податкового навантаження. Для цього існують критерії, які можуть бути корисні для такого розмежування, а саме: мотиви діяльності платника податків (навмисні дії); фіктивний характер діяльності; розміри вигоди, одержуваної завдяки ухиленню від податків; оцінка компетентних органів [1, c. 274].
Механізмами запровадження оптимізації податкового навантаження можуть виступати: заниження ціни реалізації; використання «транзитних» підприємств з метою збільшення ціни покупки; придбання сумнівних з точки зору фактичного надання і використання у господарській діяльності послуг; залучення запозичених ресурсів під завищений процент; проведення попередньої оплати; здійснення нетипового експорту; приріст запасів; продаж товарів через платників єдиного податку; операції з нематеріальними активами; перерахування коштів на «фіктивне» підприємство з подальшим банкрутством останнього і віднесенням заборгованості до складу валових витрат; проведення свідомо збиткових операцій, які є не типовими для основної діяльності [2].
Найпоширенішими схемами мінімізації податкових зобов’язань в Україні є: взаємодія із підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» або визнані банкрутами; перенесення бази оподаткування на суб’єктів господарювання, які знаходяться на іншій системі оподаткування; збільшення витрат за рахунок послуг нематеріального характеру, методика визначення вартості яких відсутня (із маркетингу, просування та реалізації товару, юридичних, інформаційно-консультаційних, експертизи, проведення семінарів), а також договорів комісії, добровільного страхування; застосування низької торговельної націнки або реалізація товарів (робіт, послуг) за цінами, нижчими за ціни придбання, як правило, на експорт, де реальні прибутки осідають в офшорних зонах тощо [3].
Варто взяти до уваги той факт, що схеми ухилення від оподаткування постійно вдосконалюються. Вони швидко пристосовуються до змін в законодавстві, що потребує постійного контролю та безперервних досліджень цієї проблеми.
Підприємства, які здійснюють свою діяльність з дотриманням усіх норм законодавства, також можуть оптимізувати свої витрати на сплату податків з допомогою податкового планування. Тобто в рамках закону і зі збереженням свого позитивного іміджу і чистої ділової репутації такі підприємства досягають практично такого ж ефекту, що й суб’єкти господарювання, які вдаються до ухилення від сплати податків.
Податкове планування передбачає мінімізацію ризиків, але вимагає високої кваліфікації персоналу при тому, що ухилення від оподаткування не вимагає особливої кваліфікації. Податкове планування використовується переважно в великому бізнесі. Засоби і методи податкового планування повинні використовуватись в певних обставинах і відповідно до бажаної мети їх здійснення. Також важливо пам’ятати, що треба застосовувати не якісь окремі методи, а поєднувати їх для досягнення оптимального ефекту.
Для того, щоб платник належно виконував свої обов’язки, важливим є: забезпечення зрозумілого і стабільного законодавства у сфері оподаткування, дії, які належать до протиправних, повинні бути чітко визначені; невідворотність настання відповідальності за порушення; встановлення штрафних санкцій за недотримання норм законів, які б перевищували позитивний ефект від ухилення від сплати; забезпечення простої і швидкої процедури сплати податків; висока ефективність роботи податкової служби, оперативне виявлення порушень законодавства; виховання у платників податкової свідомості.
Отже, необхідно створити таку податкову систему, яка б не забирала оборотні кошти підприємств і не змушувала їх ухилятись від сплати податків.

Список використаних джерел
1. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка. Навч. посіб. / за ред. Козака Ю. Г. Видання 3-тє перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
2. Щодо схем мінімізації сплати податків очима МФУ, Лист Міністерства фінансів України N 31-20010-3-8/3337, 25.04.2008, [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2460.0
3. Наталія Рубан : «Усі схеми мінімізації відомі. І ми докладемо максимум зусиль для їх руйнування» / Міністерство доходів і зборів України [Електронний ресурс]: – Офіційний портал. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/media-tsentr/novini/print-55225.html

Посилання: Податки, 2013

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^