Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Шевельова І.І. Валютна операція «своп»
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-12-2013, 21:31

Шевельова І.І. Валютна операція «своп»

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Шевкльова І.І.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Валютна операція «своп»

Валютний своп – англ. Currency Swap, це комбінація двох протилежних валютно-обмінних операцій на однакову суму з різними датами валютування. Стосовно до свопу дата виконання ближчої угоди називається датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном зворотної угоди – датою закінчення свопу (англ. Maturity).
Якщо ближня за датою валютно-обмінна операція є купівлею валюти, а більш віддалена – продажем валюти, такий своп називається «купив / продав» (англ. Buy and Sell Swap). Якщо ж спочатку здійснюється угода з продажу валюти, а зворотня їй угода є покупкою валюти, цей своп буде називатися «продав / купив» (англ. Sell and Buy Swap).
Як правило, валютний своп проводиться з одним контрагентом, тобто обидві валютно-обмінні операції здійснюються з одним і тим же банком. Це так званий чистий своп (англ. Pure Swap). Проте допускається називати свопом комбінацію двох протилежних валютно-обмінних операцій з різними датами валютування на однакову суму, пов'язаних з різними банками – це сконструйований своп (англ. Engineered Swap).
По термінах можна розділити валютні свопи на три види:
- стандартні свопи (зі спота) – тут найближча дата валютування – спот, найдавніша на умовах форвард;
- короткі одноденні свопи (до споту) – тут обидві дати угод, що входить до складу свопа, припадають на дати з спота. Наприклад одна угода йде в форматі spot-tom, а друга на другий робочий день після укладення угоди (spot);
- Форвардні свопи (після споту) – для них характерні поєднання двох угод аутрайт, коли ближча за терміном угода укладається на умовах форвард (дата валютування пізніше, ніж спот), а зворотня їй угода укладається на умовах пізнішого форварда.
Валютні свопи, незважаючи на те, що за формою вони є валютно-обмінні операції, за своїм змістом відносяться до операцій грошового ринку.
В порівнянні з іншими деривативами свопи мають ряд переваг:
• обидві сторони контракту отримують можливість досягти поставленої мети: хеджування ризику
або зниження витрат із залучення коштів;
• вартість свопів значно нижча за вартість інших інструментів хеджування, наприклад опціонів,
крім того в разі взаємної домовленості комісійні за угодами своп можуть взагалі не стягуватися;
• угоди укладаються на будь-який період і базовий інструмент;
• ринок свопів добре розвинутий, і тому процедура укладання своп-контрактів легко реалізується,
умови обговорюються, як правило, по телефону;
• можливість достроково вийти з операції своп кількома способами. Для цього укладаються
зворотні свопи, коли новий контракт компенсує дію вже існуючого. Крім того, під час підписання
угоди можна обумовити випадки припинення її дії, які дозволяють : кожній зі сторін за певну
платню розірвати контракт;
• зниження ризику за даним видом операцій, у разі невиконання зобов'язань однією зі сторін
втрати іншої сторони обмежуються контрактними відсотковими платежами або різницями
валютних курсів, а не поверненням основної суми боргу.
Проте своп-контракти мають деякі недоліки і серед них існування кредитного ризику, хоча й
невеликого. Якщо угода укладається за умови реального обміну сумами, ризик значно збільшується.
Оскільки свопи - це довгострокові похідні фінансові інструменти, то рівень ризику протягом дії контракту безперервно змінюється і потребує постійного контролю. З метою зниження кредитного ризику використовуються гарантії третьої сторони, резервні акредитиви, застава або інші види забезпечення. З цією самою метою угоди своп можуть укладатися за допомогою посередників, котрі діють як клірингова палата і гарантують виконання всіх умов контракту.
Розглянемо приклад валютного свопу.
Американська компанія має дочірню структуру в Німеччині. Для реалізації 5-ти річного інвестиційного проекту їй необхідні 30 млн. Євро. Обмінний курс на спотовому ринку складає EUR / USD 1,3350. Компанія має можливість випустити облігації в США на суму 40,05 млн. дол США з фіксованою процентною ставкою 8%.
Альтернативою може бути випуск облігацій, деномінованих в євро, з фіксованою ставкою 6% +1% (премія за ризик).
Припустимо в Німеччині існує компанія з дочірньою структурою в США, яка потребує в аналогічному обсязі інвестицій. Вона може або випустити облігації на 30 млн. Євро з фіксованою процентною ставкою 6%, або на 40,05 млн. дол США під 8% +1% (премія за ризик) в США.
У будь-якому випадку обидві компанії стикаються зі значним валютним ризиком, якому будуть піддані процентні платежі протягом усього терміну обігу облігацій, а також основна сума позики після закінчення 5 років.
У цьому випадку банк може організувати валютний своп для цих двох компаній, отримавши за це комісійні. У цьому випадку банк закриває довгі позиції з купівлі валюти для обох компаній і знижує витрати на виплату відсотків для двох сторін. Це відбувається в наслідок того, що кожна компанія бере позики в національній валюті під більш низький відсоток (без премії за ризик).
Таким чином, кожна компанія отримує відносну перевагу.
Основна сума позики буде перерахована через банк:
- 40,05 млн. дол США американською компанією дочірній структурі німецької компанії;
- 30 млн. Євро німецькою компанією дочірній структурі американської компанії.
Процентні платежі будуть погашатися наступним чином:
- дочірня структура американської компанії щорічно переводить 30 * 0,06 = 1,8 млн. Євро материнській компанії, яка передає ці кошти в банк, який, в свою чергу, перераховує їх німецької компанії для погашення позики в Євро;
- дочірня структура німецької компанії щорічно переводить 40,05 * 0,08 = 3,204 млн. дол США материнській компанії, яка передає ці кошти в банк, який перераховує їх американській компанії для погашення позики у дол США.
Таким чином, валютний своп фіксує курс три рази:
1. Основні суми позик обмінюються по спотового курсу EUR / USD 1,3350.
2. Обмінний курс по щорічним процентним платежам (з 1-го по 4-ий рік) буде фіксованим і складе EUR / USD 1,7800 (3,204 млн. дол США / 1,8 млн. Євро).
3. Обмінний курс при погашенні процентного платежу за п'ятий рік і повернення основної суми позики складе EUR / USD 1,3602:
При здійсненні угоди валютний своп сторони зафіксували валютний курс, що дозволило уникнути валютних ризиків.

Список виконаних джерел:
1. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.
2. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / [О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.]; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с
3. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. «Міжнародні розрахунки та валютні операції »/ Режим доступу : http://library.if.ua/book/131/8607.html
4. Ющенко В. А. Управління валютними ризиками : навч. посібник / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1998. – 444 с.
5. Валютний своп Currency Swap [Електроний ресурс]/Режим доступу: http://www.investblog.net.ua/valyutnyj-rynok/valjutnyj-svop-currency-swap
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^