Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Шевельова І.І. Валютна операція «своп»
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-12-2013, 21:31

Шевельова І.І. Валютна операція «своп»

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Шевкльова І.І.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Валютна операція «своп»

Валютний своп – англ. Currency Swap, це комбінація двох протилежних валютно-обмінних операцій на однакову суму з різними датами валютування. Стосовно до свопу дата виконання ближчої угоди називається датою валютування, а дата виконання більш віддаленої за терміном зворотної угоди – датою закінчення свопу (англ. Maturity).
Якщо ближня за датою валютно-обмінна операція є купівлею валюти, а більш віддалена – продажем валюти, такий своп називається «купив / продав» (англ. Buy and Sell Swap). Якщо ж спочатку здійснюється угода з продажу валюти, а зворотня їй угода є покупкою валюти, цей своп буде називатися «продав / купив» (англ. Sell and Buy Swap).
Як правило, валютний своп проводиться з одним контрагентом, тобто обидві валютно-обмінні операції здійснюються з одним і тим же банком. Це так званий чистий своп (англ. Pure Swap). Проте допускається називати свопом комбінацію двох протилежних валютно-обмінних операцій з різними датами валютування на однакову суму, пов'язаних з різними банками – це сконструйований своп (англ. Engineered Swap).
По термінах можна розділити валютні свопи на три види:
- стандартні свопи (зі спота) – тут найближча дата валютування – спот, найдавніша на умовах форвард;
- короткі одноденні свопи (до споту) – тут обидві дати угод, що входить до складу свопа, припадають на дати з спота. Наприклад одна угода йде в форматі spot-tom, а друга на другий робочий день після укладення угоди (spot);
- Форвардні свопи (після споту) – для них характерні поєднання двох угод аутрайт, коли ближча за терміном угода укладається на умовах форвард (дата валютування пізніше, ніж спот), а зворотня їй угода укладається на умовах пізнішого форварда.
Валютні свопи, незважаючи на те, що за формою вони є валютно-обмінні операції, за своїм змістом відносяться до операцій грошового ринку.
В порівнянні з іншими деривативами свопи мають ряд переваг:
• обидві сторони контракту отримують можливість досягти поставленої мети: хеджування ризику
або зниження витрат із залучення коштів;
• вартість свопів значно нижча за вартість інших інструментів хеджування, наприклад опціонів,
крім того в разі взаємної домовленості комісійні за угодами своп можуть взагалі не стягуватися;
• угоди укладаються на будь-який період і базовий інструмент;
• ринок свопів добре розвинутий, і тому процедура укладання своп-контрактів легко реалізується,
умови обговорюються, як правило, по телефону;
• можливість достроково вийти з операції своп кількома способами. Для цього укладаються
зворотні свопи, коли новий контракт компенсує дію вже існуючого. Крім того, під час підписання
угоди можна обумовити випадки припинення її дії, які дозволяють : кожній зі сторін за певну
платню розірвати контракт;
• зниження ризику за даним видом операцій, у разі невиконання зобов'язань однією зі сторін
втрати іншої сторони обмежуються контрактними відсотковими платежами або різницями
валютних курсів, а не поверненням основної суми боргу.
Проте своп-контракти мають деякі недоліки і серед них існування кредитного ризику, хоча й
невеликого. Якщо угода укладається за умови реального обміну сумами, ризик значно збільшується.
Оскільки свопи - це довгострокові похідні фінансові інструменти, то рівень ризику протягом дії контракту безперервно змінюється і потребує постійного контролю. З метою зниження кредитного ризику використовуються гарантії третьої сторони, резервні акредитиви, застава або інші види забезпечення. З цією самою метою угоди своп можуть укладатися за допомогою посередників, котрі діють як клірингова палата і гарантують виконання всіх умов контракту.
Розглянемо приклад валютного свопу.
Американська компанія має дочірню структуру в Німеччині. Для реалізації 5-ти річного інвестиційного проекту їй необхідні 30 млн. Євро. Обмінний курс на спотовому ринку складає EUR / USD 1,3350. Компанія має можливість випустити облігації в США на суму 40,05 млн. дол США з фіксованою процентною ставкою 8%.
Альтернативою може бути випуск облігацій, деномінованих в євро, з фіксованою ставкою 6% +1% (премія за ризик).
Припустимо в Німеччині існує компанія з дочірньою структурою в США, яка потребує в аналогічному обсязі інвестицій. Вона може або випустити облігації на 30 млн. Євро з фіксованою процентною ставкою 6%, або на 40,05 млн. дол США під 8% +1% (премія за ризик) в США.
У будь-якому випадку обидві компанії стикаються зі значним валютним ризиком, якому будуть піддані процентні платежі протягом усього терміну обігу облігацій, а також основна сума позики після закінчення 5 років.
У цьому випадку банк може організувати валютний своп для цих двох компаній, отримавши за це комісійні. У цьому випадку банк закриває довгі позиції з купівлі валюти для обох компаній і знижує витрати на виплату відсотків для двох сторін. Це відбувається в наслідок того, що кожна компанія бере позики в національній валюті під більш низький відсоток (без премії за ризик).
Таким чином, кожна компанія отримує відносну перевагу.
Основна сума позики буде перерахована через банк:
- 40,05 млн. дол США американською компанією дочірній структурі німецької компанії;
- 30 млн. Євро німецькою компанією дочірній структурі американської компанії.
Процентні платежі будуть погашатися наступним чином:
- дочірня структура американської компанії щорічно переводить 30 * 0,06 = 1,8 млн. Євро материнській компанії, яка передає ці кошти в банк, який, в свою чергу, перераховує їх німецької компанії для погашення позики в Євро;
- дочірня структура німецької компанії щорічно переводить 40,05 * 0,08 = 3,204 млн. дол США материнській компанії, яка передає ці кошти в банк, який перераховує їх американській компанії для погашення позики у дол США.
Таким чином, валютний своп фіксує курс три рази:
1. Основні суми позик обмінюються по спотового курсу EUR / USD 1,3350.
2. Обмінний курс по щорічним процентним платежам (з 1-го по 4-ий рік) буде фіксованим і складе EUR / USD 1,7800 (3,204 млн. дол США / 1,8 млн. Євро).
3. Обмінний курс при погашенні процентного платежу за п'ятий рік і повернення основної суми позики складе EUR / USD 1,3602:
При здійсненні угоди валютний своп сторони зафіксували валютний курс, що дозволило уникнути валютних ризиків.

Список виконаних джерел:
1. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.
2. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / [О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.]; за ред. О. І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с
3. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г. «Міжнародні розрахунки та валютні операції »/ Режим доступу : http://library.if.ua/book/131/8607.html
4. Ющенко В. А. Управління валютними ризиками : навч. посібник / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1998. – 444 с.
5. Валютний своп Currency Swap [Електроний ресурс]/Режим доступу: http://www.investblog.net.ua/valyutnyj-rynok/valjutnyj-svop-currency-swap
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^