Стратегічні орієнтири » Соціальне страхування 2013 » Стаховська М.Й. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2182
  • Автор: marjana.st
  • Дата: 27-12-2013, 15:39
 (голосов: 0)
27-12-2013, 15:39

Стаховська М.Й. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів України

Категорія: Соціальне страхування 2013

Стаховська Мар’яна
ЕКФ-44с

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку посилили соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни і стало причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку системи недержавних пенсійних фондів. Побудова ефективно функціонуючих недержавних пенсійних фондів в Україні означає створення нового потужного механізму пенсійного забезпечення. Значущість таких фондів визначається їхньою спроможністю бути суттєвим джерелом підтримки соціальних стандартів та водночас акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку національної економіки.
Тому роль недержавних пенсійних фондів в Україні є надзвичайно важливим напрямом досліджень. Рівень розвитку недержавного пенсійного забезпечення є показником економічного та соціального становища населення країни.
Сутність недержавних пенсійних фондів та особливості його розвитку в Україні неодноразово досліджувалися вітчизняними науковцями. Зокрема, теоретичні і практичні аспекти недержавного пенсійного забезпечення досліджують В. А. Абрамов, А. З. Астапович, В. В. Басов, О. В. Гаряча,
В. В. Гордієнко, С. І. Денисенко, Б. О, Зайчук, В. І. Кравченко, М. В. Лазебна, О. Г. Морозов, Л. О. Позднякова.
Система недержавного пенсійного забезпечення  це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних
виплат [1].
Недержавне або приватне пенсійне забезпечення може складати важливу частину реформи загальнодержавної пенсійної системи України. За умови ефективної організації, прибуткового інвестування, забезпечення надійності і належного регулювання, воно сприятиме підвищенню доходів пенсіонерів.
Система НПЗ становить третій рівень пенсійної системи, що є накопичувальним видом страхування і запроваджений Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 року. Станом на 2013 рік в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 94 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 37 адміністраторів НПФ.
Система НПЗ впродовж останніх років розвивається досить динамічно. Тому, вважаємо, що система НПЗ має потенціал для подальшого розвитку пенсійного забезпечення населення.
У 2012 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 61 403 пенсійні контракти з 48 924 вкладниками, що на 18,1% менше, ніж у 2011 році, з яких 2 396 (або 4,9% від загальної кількості вкладників) – вкладники юридичні особи, на яких припадає 1254,9 млн. грн. пенсійних внесків (95,5% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), та 46 528 вкладників (або 95,1% від загальної кількості вкладників) – фізичні особи [2].
При цьому порівняно з кінцем 2011 року кількість контрактів з юридичними особами зменшилася на 20,1%, а з фізичними особами – на
10,6 %. Станом на 31.12.2012 кількість учасників недержавних пенсійних фондів дещо зменшилась на 1,7 %, або 9,9 тис. осіб у порівнянні із аналогічним показником минулого року, і склала 584,8 тис.осіб.
Кількість учасників недержавних пенсійних фондів станом на 31.12.2012 склала 584 788 осіб, що на 1,7% менше показника минулого року.
Станом на початок 2013 року загальна сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, склала 106,6 млн.грн., що на 23,1% більше аналогічного показника минулого року і складає 6,4 % від загальної суми активів НПФ. Розмір заборгованості з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійних фондів, станом на 31.12.2012 становив 2,07 млн грн, що на 51,2% менше показника 2011 року.
За період існування пенсійних фондів загальна сума інвестиційного доходу складає 620,3 млн грн, або 47,2% від суми сплачених внесків, збільшившись протягом 2012 року на 60,4 млн грн, або на 10,8%. Середня дохідність активів недержавних пенсійних фондів від інвестування у звітному періоді була на рівні 13,3% річних. При цьому за даними Держстату, в Україні вперше за багато років зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% [3].
Однак, незважаючи на це розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення на сьогоднішній день перешкоджають: недостатній ступінь макроекономічної стабільності держави; політична нестабільність; недостатній рівень розвитку фондового ринку; низький рівень доходів громадян; низький рівень ефективності підприємств; високий рівень безробіття; низький ступінь довіри до новостворених НПФ; адміністративні витрати (оплата послуг адміністратора, компаній з управління активами, зберігача, аудитора тощо) є досить високими; відсутня належна кількість надійних фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів; недовіра населення до недержавної системи, а тому НПФ не є на сьогодні дієвим засобом забезпечення гідної старості громадян [4].
Для розвитку системи НПФ необхідні:
– диверсифікація структури активів НПФ із метою оптимального співвідношення між дохідністю, ліквідністю і ризиковістю розміщення коштів (зокрема експерти Світового банку рекомендують дозволити НПФ інвестувати кошти за кордон);
– відновлення довіри з боку населення – НПФ не зможуть подолати стереотипи недовіри ні рекламними компаніями, ні гучними обіцянками – лише надійною й ефективною роботою;
– вдосконалення та поглиблення механізмів взаємодії та зворотного зв'язку між НПФ та іншими учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення;
– вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
– наявність відповідної інфраструктури, що забезпечуватиме високу ліквідність та абсолютну прозорість фінансових вкладень НПФ;
– розвиток інформаційної системи звітності НПФ та їх адміністраторів.
Що стосується перспектив розвитку НПФ в Україні, то варто наголосити, що фактично у нашій країні є достатні можливості впровадження недержавного пенсійного забезпечення, а для цього перш за все необхідно посилити інтерес потенційних учасників НПФ до недержавного пенсійного страхування, здійснити заходи з надання впевненості та довіри до НПЗ [5].
Отже, ефективне запровадження та функціонування НПФ в Україні можливо, насамперед, через сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, а значить, і підвищення рівня економіки, вдосконалення законодавчої бази, покращення життєвого рівня населення, усунення соціальних негараздів, зміцнення соціальної захищеності населення. Безперечно, недержавне пенсійне забезпечення є одним із кроків до кращого, надійного майбутнього держави та населення.

Список використаних джерел:
1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України № 1057 – ІV від 01.01.2004 р. // http://www.rada.gov.ua/
2. Інформаційні довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо діяльності недержавних пенсійних фондів // http://www.dfp.gov.ua/
3. Звітність недержавних пенсійних фондів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/1058.html/
4. Ганаковська Д.Ю. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Д.Ю. Ганаковська // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 207–212. 13. Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 22–23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – 219 с.
5. Недержавне пенсійне забезпечення/ [ М.П.Денисенко, В.Кабанов , О.Ткач, К.Фесенко] // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - 2010. - № 7. - 420 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^