Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Федишин Ю.І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2962
  • Автор: Федишин
  • Дата: 29-12-2013, 21:02
 (голосов: 0)
29-12-2013, 21:02

Федишин Ю.І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Федишин Ю.І.,2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

За реальних умов функціонування всі підприємства в тій чи іншій мірі пов’язані зі здійсненням інвестиційної діяльності. Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями вважають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. У загальному розумінні інвестиціями називають довгострокове вкладення коштів (на період понад 1 рік).
Аналіз інвестиційної діяльності проводиться з метою виявлення рівня інвестиційної привабливості підприємства, джерел інвестиційних коштів на даному підприємстві та з'ясування забезпеченості інвестиційними коштами для реалізацію інноваційних проектів [1]. Аналізуючи інвестиційну діяльність потрібно врахувати специфічні риси інвестицій: - інвестиції вимагають значних фінансових витрат; - віддачу від інвестицій можна отримати лише у перспективному періоді на стадії експлуатації об’єкта інвестування; - при здійсненні інвестицій виникає ризик, який варто враховувати, вибираючи чи реалізуючи інвестиційні проекти. Процес проведення аналізу інвестиційної діяльності підприємства включає в себе такі основні етапи: 1. Вибір та підготовку до аналітичного дослідження необхідної вихідної інформації; 2. Аналітичну обробку відібраної вихідної інформації, формування аналітичної інформації; 3. Інтерпретацію отриманої аналітичної інформації; 4. Підготовку висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналізу [3].
В економічному аналізі використовують систему показників оцінки реальних і фінансових інвестицій. Реальні інвестиції оцінюють за первісною вартістю, відносною вартістю, залишковою вартістю, чистою вартістю реалізації, експертною вартістю, теперішньою вартістю, інвестиційною вартістю, справедливою,споживчою,страховою та митною вартістю. Фінансові інвестиції оцінюють за: ціною придбання з врахуванням супутніх витрат; справедливою вартістю інвестицій при обміні їх на цінні папери; справедливою вартістю, визначеною бартерним контрактом. Аналіз структури інвестицій уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення. Об’єктами такого аналізу можуть бути: - виробнича (галузева) структура капітальних вкладень підприємства, яка характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації; - технологічна структура капітальних вкладень — співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина капітальних вкладень) і на придбання обладнання, машин, інструментів (активна частина); - відтворювальна структура капітальних вкладень: співвідношення між вкладеннями в нове будівництво; у розширення діючих потужностей; на технічне переозброєння та реконструкцію. Аналіз цих аспектів діяльності підприємства дає можливість оцінювання перспектив його розвитку та стабільності. На сьогоднішній день на українських підприємствах найчастіше використовують для аналізу інвестиційної діяльності систему наступних показників: чистий дисконтований дохід, індекс рентабельності інвестицій, внутрішня норма рентабельності, строк окупності інвестицій. Таким чином, аналіз – це важливий елемент у системі управління інвестиційною діяльністю підприємства. Він являє собою процес дослідження інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту. Слід зазначити, що аналіз інвестиційної діяльності є не тільки засобом обґрунтування інвестиційних проектів і програм, але й контролю за їх виконанням. Планування починається й закінчується аналізом результатів інвестиційної діяльності підприємства [2].

Примітки:
1. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури,2003. –412 с.
2. Яришко С.Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів// Інвестиції: Практика та досвід. – 2009. - №5. – с.12-14; 3. Бень Т. Порівняльний аналіз визначення економічної ефективності інвестиційних проектів за різними методиками//Економіка України. – 2009. - №11. – с.34-41
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^