Стратегічні орієнтири » Соціальне страхування 2013 » Кулик О., Черняк О. Проблеми та шляхи вдосконалення недержавного персійного забезпечення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1900
  • Автор: lena.ch
  • Дата: 29-12-2013, 21:09
 (голосов: 0)
29-12-2013, 21:09

Кулик О., Черняк О. Проблеми та шляхи вдосконалення недержавного персійного забезпечення

Категорія: Соціальне страхування 2013

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

"Я може тільки жити починаю - на пенсію переходжу".
Пенсійна реформа в Україні розпочалася ще в 2004 році зі вступом в дію законів України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
Сьогодні в Україні діє трьохрівнева пенсійна система: перший рівень – солідарна система
загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування; другий рівень – накопичувальна система загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування та третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення.
Обов’язкова державна система пенсійного забезпечення не здатна надати високий рівень пенсії при низьких розмірах обов‘язкових пенсійних відрахувань і несприятливих демографічних умовах. Саме тому участь у системі недержавного пенсійного забезпечення дозволяє створити додаткове до гарантованого державою джерело пенсійних виплат і забезпечити гідний рівень життя при досягненні пенсійного віку.
Недержавне пенсійне забезпечення – це складова частина системи пенсійного забезпечення, що грунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень, додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Недержавне пенсійне забезпечення, як передбачено законодавством, здійснюється:
- недержавними пенсійними фондами (НПФ) шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
НПФ у багатьох країнах світу є одним з основних інструментів для підвищення рівня пенсійного забезпечення населення.
Недержавний пенсійний фонд – неприбуткова організація. Головна задача НПФ – накопичення пенсійних коштів громадян. Контроль за діяльністю НПФ покладений на державні органи та організації, які обслуговують діяльність фонду. До складу таких органів входять адміністратор, компанія з управління активами, зберігач (банк), які незалежно один від одного виступають додатковим гарантом захисту пенсійних коштів учасників НПФ.
Основною перевагою недержавного пенсійного забезпечення, на нашу думку, є можливість отримання додаткової пенсії, розмір якої залежить від самого пенсіонера. При цьому, учасник пенсійного страхування самостійно обирає:
- фонд, який буде формувати його пенсію;
- обсяг, періодичність внесків та проміжок часу, протягом якого він буде їх сплачувати. При цьому, зменшення або припинення внесків не обкладаються штрафними і фінансовими санкціями;
- вік, з якого він почне отримувати пенсію (у межах 50-70 років), а також вид пенсійних виплат: одноразова, пенсія на визначений строк або довічний ануїтет.
Інша перевага – захищеність пенсії. Всі накопичення є власністю вкладника (або його спадкоємців). Він у будь-який час може отримати інформацію щодо обсягу накопичених коштів або перевести їх у іншу фінансову установу (пенсійний фонд, страхову компанію чи банк). До того ж більша частина активів НПФ вкладається у фінансові інструменти з високим ступенем надійності – банківські депозити, державні цінні папери, дорогоцінні метали тощо.
Ще одним позитивним фактором недержавного пенсійного страхування є жорсткий державний контроль та регулювання діяльності НПФ, які проявляються у вигляді:
- регулярних аудиторських перевірок стану пенсійних активів;
- обмежень щодо напрямів інвестиційної діяльності НПФ;
- чітко визначених законодавством вимог щодо розміру статутного капіталу (не менше 2,5 млн. грн.) для адміністраторів НПФ та (не менше 25 млн. грн.) для осіб, що управляють активами НПФ. При цьому ті та інші за своїми зобов’язаннями перед фондом і його учасниками несуть відповідальність власним майном.
Проте, не зважаючи на значні переваги недержавного пенсійного забезпечення, слід визначити основні його недоліки:
1. Відсутність державних гарантій щодо збереження та повернення пенсійних внесків, виплат процентів інвестиційного доходу.
2. Обмеження можливостей дострокового (до настання пенсійного віку) повернення коштів. Згідно законодавства достроково пенсійні внески можуть бути сплачені лише у випадку важкої хвороби, інвалідності або виїзду на постійне місце проживання за кордон.
3. Обмежена участь в управлінні активами фонду. Фактичні власники пенсійних активів практично позбавлені права голосу в управлінні власними коштами та не мають дієвих важелів впливу на компанію управління активами фонду, яка зазвичай прямо або опосередковано пов’язана із засновниками НПФ. Так, згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», лише 25% учасників можуть відкликати будь-якого члена контролюючого органу – Ради фонду, проте зібрати разом таку кількість учасників НПФ, що працює по усій Україні, практично неможливо.
4. Великий ризик знецінювання коштів що обумовлено в першу чергу забороною встановлення мінімально гарантованих норм прибутку за будь - якими пенсійними схемами. Так, за договором управління пенсійними активами при недержавному страхуванні, мінімальна доходність може бути встановлена на рівні офіційного індексу інфляції, а для отримання еквівалентних виплат у майбутньому, щорічна дохідність НПФ повинна протягом 10-30 років перевищувати інфляційний рівень хоча б вдвічі.
Незважаючи на те, що існує безліч факторів, що стримують розвиток НПФ в Україні (низький рівень заробітної плати, непоінформованість населення, недовіра громадян до таких установ), функціонування НПФ – це один зі способів підвищення якості життя осіб пенсійного віку. Адже солідарна пенсійна система не здатна забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів. Недержавне пенсійне забезпечення становить важливу частину реформи загальнодержавної пенсійної системи України. За умови ефективної організації, прибуткового інвестування, забезпечення надійності і належного регулювання, воно сприятиме підвищенню доходів пенсіонерів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бачинська О.В. Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення/О.В. Бачинська, О.М. Кравчук//Вісник Хмельницького національного університету.— 2010.— №2. Т. 2.— С. 177— 182
2. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV від 09.07.2003 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
3. Інформаційні довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо діяльності недержавних пенсійних фондів // http://www.dfp.gov.ua/
4. Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення України. Річні звіти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://dfp.gov.ua/732.html

Посилання: недержавні пенсійні фонди

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^