Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Пагута І.М. Теоретичні основи валютної політики держави
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1882
  • Автор: galyna21
  • Дата: 10-04-2014, 17:44
 (голосов: 0)
10-04-2014, 17:44

Пагута І.М. Теоретичні основи валютної політики держави

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Пагута І.М.

студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-61з
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р

Теоретичні основи валютної політики держави

Посилення негативного впливу фінансової кризи на економічний розвиток країни супроводжувалося стрімким знеціненням української валюти, зростанням невизначеності суб'єктів ринку внаслідок політичних проти¬стоянь, відсутності скоординованої роботи всіх гілок влади, що лише стимулювало попит на іноземну валюту. Тому питання валютної політики на сьогодні є дуже актуальними.
Дослідження проблем валютної політики та розвитку валютних ринків привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Серед вітчизняних можна виділити таких науковців: О.І. Береславська, С.Я. Боринець, А.С. Гальчинський, О.В. Дзюблюк, З.О. Луцишин, А.М. Мороз, Л.П. Петрашко, М.І. Савлук, А.С. Філіпенко та інші.
Економічні, політичні та культурні зв’язки між різними країнами опосередковуються рухом грошових коштів, пов’язаних з оплатою товарів і послуг, ввезенням і вивезенням капіталів. Цей рух коштів у міжнародних ф в цілому. Стратегічними завданнями валютної політики є:
1) забезпечення стійкого економічного зростання;
2) підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції);
3) сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття);
4) забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни) [1,с.60].
Незважаючи на те, що валютна політика є невід’ємною складовою макроекономічної політики держави загалом, вона має і цілий ряд своїх специфічних завдань, котрі визначають її роль саме у регулюванні валютної сфери економічних відносин. Такими специфічними завданнями валютної політики, зокрема, є:
- забезпечення стабільного функціонування внутрішнього валютного ринку країни і недопущення кризових та спекулятивних явищ;
- сприяння нормальній організації грошового обігу в країні для забезпечення товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній сфері;
- створення адекватних правових умов організації валютних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання і припливу іноземних інвестицій;
- підтримання стабільного рівня обмінного курсу національної валюти на грошовому ринку й забезпечення належної купівельної спроможності національної грошової одиниці;
- оперативне регулювання сальдо платіжного балансу для своєчасного погашення зовнішньої заборгованості;
- лібералізація або обмеження можливостей суб’єктів господарювання у здійсненні валютних операцій залежно від загальних цілей економічної політики держави [2,с.50].
Організаційно-економічне забезпечення валютної політики в Україні діє на основі закону вартості й закону попиту та пропозиції і застосовується в умовах економічної стабільності, оскільки валютні відносини відчутно впливають на внутрішній економічний розвиток. В умовах кризових ситуацій посилюється державне валютне регулювання, тоді як ринку відводиться другорядна роль. Проблеми у фінансовій сфері України (великі зовнішні та внутрішні борги, відсутність валютних резервів та інвестицій) призвели до посилення державного регулювання.

Висновки . Досягнення цілей валютної політики забезпечується через законодавче регулювання валютних відносин (валютне регулювання) і контроль за виконанням установлених вимог, норм і правил (валютний контроль). Тому поняття валютної політики і валютного регулювання тісно між собою пов'язані. При широкому трактуванні валютної політики валютне регулювання і контроль є, по суті, її складовими. До складу валютної політики входить також міжнародне валютне співробітництво, у тому числі з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.
Література
1. Дзюблюк О. Особливості реалізації валютної політики в Україні в
умовах світової фінансової кризи / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2010. – №10. – С. 55–64.
2. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства вумовах ринкового реформування економіки. / Дзюблюк О.В. – К.: Поліграф книга, 2000. –512 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^