Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Чайковська І.В. Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2956
  • Автор: irynka
  • Дата: 5-05-2014, 18:41
 (голосов: 0)
5-05-2014, 18:41

Чайковська І.В. Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі


Під грошовою масою розуміють всю сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент часу. Нині грошова маса існує у таких формах як – готівкові знаки, грошові кошти на банківських рахунках та деякі види цінних паперів, що є складовим грошової маси і істотно розрізняються за своєю ліквідністю та активністю в обігу. Для оцінки кількісних змін грошового обігу та формування грошово-кредитного політики використовують показники складу та структури грошової маси, що називаються грошовими агрегатами.
Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати наступного складу:
- М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями;
- М1 включає грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті;
- М2 включає грошовий агрегат М1 та переказні кошти в іноземній валюті й інші депозити;
- М3 включає грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій. Грошовий агрегат М3 є показником грошової маси в країні[1, c. 92].
Як видно з рис. 2.1.1 всі грошові агрегати протягом аналізованого періоду зростали.
Збільшення агрегату М2 та показника всієї грошової маси країни підтверджує зростання заощаджень економічних суб’єктів у банківських й небанківських установах.
Чайковська І.В. Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі

На рисунку 2.1.2 зображено динаміку готівки в Україні в розрізі місяців упродовж 2012-2013 рр. Протягом першої половини 2012 року відбувалося поступове зростання агрегату, проте вже у другій половині помітно зменшення готівки, і в грудні 2012 року М0 зріс на 34,5 млрд. грн. тобто на 17%.
Чайковська І.В. Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі

Упродовж 2011-2013 рр. залишки за готівковими коштами в обігу поза депозитними корпораціями (М0) постійно збільшувалися і у 2013 році зросли порівняно з 2011 на 19,1%, або на 43,6 млрд. грн.—до 227,8 мрлд.грн. Частка готівки в загальному обсязі грошового агрегату М3 скоротилася у 2013 році порівняно з 2011 роком на 2.3 процентних пункти –до 25, 9%. Темп приросту в річному обчисленні готівки поза банками в листопаді 2013 року становили 19,3% порівняно з 6,2 % у 2011 році.
Збільшення грошового агрегату М1 за 2013 рік на 20,7 % або на 77 млрд. грн., відбулося як за рахунок зміни грошового агрегату М0, так і через зростання, на відміну від 2001 року, переказних депозитів в національній валюті на 23,2% або на 33,4 млрд. грн. У річному обчисленні темпи приросту зазначеного агрегату прискорилися до 23,1 % порівняно з 6,7% у листопаді 2011 року.
Грошовий агрегат М2 збільшився на 226,8 мрлд. грн. протягом 2011-2013рр. тобто на 25,9% . Його динаміка переважно була зумовлена приростом залишків за переказними депозитами в національній валюті. Водночас складова грошового агрегату М2 в іноземній валюті (переказні депозити на депозитних рахунках резидентів) зменшилися у 2012 році порівняно з 2011 на 3,1 млрд. грн.. тобто на 6, 4 %. Проте у 2013 році даний показник зріз на на 7.7 мрлд. грн тим самим перевершивши рівень 2011 року.
У річному обчисленні темпи приросту коштів за грошовим агрегатом М2 прискорилися з до 20,8 порівняно з 13,6 у 2011 році.
У 2012 році спостерігається зменшення коштів вкладених в цінні папери, крім акцій . У листопаді залишки за ними скоротилися на 0,5 мрлд.грн., а отже на 18,5 %, але у 2013 році даний показник збільшився на 0,6 млрд. грн., і перевершив рівень 2011 року[2,3,4].
Чайковська І.В. Аналіз динаміки і структури грошової маси України на сучасному етапі
У лютому 2014 року в умовах суспільно-політичного напруження монетарна політика Національного банку України була спрямована на підтримання рівноваги на грошово-кредитному ринку. Динаміку грошової маси визначало збільшення депозитної складової в іноземній валюті (через зміну офіційного курсу гривні до долара США) та готівки поза банками. Cередньоденний залишок коштів на коррахунках банків був меншим, ніж у січні. Порівняно з попереднім місяцем збільшено обсяг операцій з рефінансування банків та зменшено обсяг мобілізаційних операцій. Внутрішній кредит збільшився як за рахунок зростання чистих вимог до центральних органів державного управління, так і за рахунок вимог до інших
резидентів, переважно сектору нефінансових корпорацій [5].
Література:
1.Божанова О.В. Аналіз стану грошової маси в Україні. // Вісник економіки транспорту і промисловості.—2013. —№ 22.—С.91-96;
2.Бюлетень Національного банку України №12 / 2011(225).—[Електронний ресурс].—Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=117890;
3.Бюлетень Національного банку України №12 / 2012(237).—[Електронний ресурс].—Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=127719;
4.Бюлетень Національного банку України №4 / 2013(245).—[Електронний ресурс].—Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2774720
5.Бюлетень Національного банку України №8 / 2014(253).—[Електронний ресурс].—Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=7A88416BED3BF7DC4682891F31AFDEEE?id=4881600

Посилання: ЕкфМ-61з

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^