Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Демків Х.С. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1307
  • Автор: kris_ten
  • Дата: 5-05-2014, 22:32
 (голосов: 0)
5-05-2014, 22:32

Демків Х.С. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Демків Х. С., 2014
ЛНУ iменi Iвaнa Фрaнкa, ЕкфМ-52с, 2014

Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу


Одним із пріоритетних завдань, що покладаються на органи місцевої влади у сучасних умовах демократизації суспільства – є створення прозорої системи прийняття рішень з питань, що стосуються бюджету.
До принципів, дотримання яких дає змогу досягти належного рівня прозорості бюджетного процесу, відносять:
— розподіл функцій і обов’язків між учасниками бюджетних відносин;
— доступність податково-бюджетної інформації для зацікавлених громадян;
— забезпечення високої якості даних;
— відкритість бюджетного процесу на кожній з його стадій [3].
В Україні з часу здобуття нею незалежності проблема підвищення ступеня відкритості та прозорості бюджетного процесу була і залишається особливо актуальною. Це зумовлено тим, що система управління, яку Україна отримала в спадок від Радянського Союзу, була здатна функціонувати лише в умовах жорсткої централізації.
У питанні забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу, ст. 28 Бюджетного кодексу України передбачає:
1) інформація про місцеві бюджети повинна бути оприлюднена;
2) оприлюднення цієї інформації забезпечують Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
3) рішення про місцеві бюджети та періодичні звіти про їх виконання підлягають обов’язковій публікації в газетах, визначених відповідними радами, в тому числі:
— рішення про місцеві бюджети – не пізніше десяти днів з дня їх прийняття;
— інформація про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) – не пізніше 1 березня року, що настає після звітного;
4) звіти про виконання кожного з місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) мають бути представлені громаді до 20 березня. Інформація про час і місце їх публічного представлення публікується в пресі разом зі звітом про виконання бюджету [1].
Позитивним є й те, що протягом кількох останніх років питанню підвищення ступеня прозорості та відкритості бюджетного процесу приділялась важлива увага в низці стратегічних документів загальнодержавного значення.
Однак для реалізації задекларованих у правових актах принципів і завдань докладено недостатньо зусиль. У зв’язку з цим рівень доступності для населення інформації про діяльність щодо складання і виконання місцевих бюджетів на сьогоднішній день є недостатнім. Громадянам складно одержати дані про перебіг основних етапів бюджетного процесу, результати роботи його учасників, конкретні напрями та ефективність видатків бюджету, їх відповідність потребам населення тощо. Це негативно позначається на ступені довіри громадськості до органів місцевої влади.
З метою підвищення рівня прозорості у сфері формування та використання місцевих бюджетів необхідно вирішити кілька невідкладних завдань:
1) посилити відповідальність центральних органів виконавчої влади, насамперед Міністерства фінансів України, за своєчасність і повноту оприлюднення зведеної інформації про виконання місцевих бюджетів.
2) запровадити дієвий контроль за неухильністю дотримання законодавчих вимог щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу з боку місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
3) вдосконалити структуру звітної інформації.
4) активніше використовувати для забезпечення прозорості бюджетного процесу сучасні інформаційні технології, зокрема можливості мережі Інтернет [2].
Підвищення ступеня прозорості складання та виконання місцевих бюджетів та активізація участі населення в цих процесах є не лише інструментами оптимізації бюджетних процедур на локальному рівні, а й сприяють розв’язанню проблеми відчуження людей від влади. Вирішення цього завдання є однією з об’єктивних умов утвердження України як демократичної, правової держави. З іншого боку, недостатня прозорість і відкритість бюджетної діяльності органів місцевого самоврядування, відсутність дієвої системи громадського контролю за формуванням і використанням суспільних коштів є нині однією з найсерйозніших перепон на шляху до поглиблення фіскальної децентралізації в нашій країні та зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування.
Література:
1. Бюджетний кодекс України. - редакція від 26.04.2014. : [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page
2. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. — К.: М65 Знання, 2006. — 677 с. : [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: http://www.studmed.ru/kirilenko-op-mscev-fnansi_d1c5797.html
3. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.– Вашингтон: Международный валютный фонд, 2007. : [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^