Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Білан І.О. Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-05-2014, 14:07

Білан І.О. Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання

Категорія: Фінансова безпека 2014

Білан І.О.

студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-51с
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р.

Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання

Термін «вороже поглинання» за своїм юридичним і економічним змістом є неоднозначним. Його, наприклад, не можна зводити до силового захоплення підприємства. Не можна розуміти під ворожим поглинанням встановлення певного корпоративного контролю методами, які не відповідають законодавству [4, 87]. Дуже часто механізми і технології здійснення ворожих поглинань не суперечать чинним правовим нормам.
Термін «вороже поглинання» є протилежним до поняття «дружнє поглинання» та зазвичай визначається як «встановлення над компанією повного контролю всупереч волі менеджменту та/або власників» [1, 10], тобто за фактичної протидії з боку корпорації, акції якого скуповуються. Тут критерієм розрізнення цих двох понять є наявність або відсутність волевиявлення корпорації-продавця (цілі) щодо передачі контролю над корпорацією. Важливо встановити, у чому саме полягає «ворожість» поведінки корпорації-покупця (поглинача). Це дасть змогу чітко відокремити вороже поглинання від дружнього та від рейдерства.
На практиці термін «вороже поглинання» частіше за все означає те, що менеджмент корпорації-продавця (цілі) не прийняв тендерну пропозицію з боку корпорації-покупця та активно протидіє їй. Серед основних факторів, які впливають на вірогідність відхилення тендерної пропозиції слід відилити: розмір корпорації-продавця (цілі); кількість простих голосуючих акцій корпорації-цілі, що знаходяться у власності корпорації-покупця ще до висунення тендерної пропозиції; обсяги компенсації топ-менеджменту корпорації-цілі. Серед факторів, які дозволяють зменшити вірогідність відхилення тендерної пропозиції виділяються, насамперед: зменшення розмірів корпорації-продавця (цілі); збільшення кількості простих голосуючих акцій корпорації-цілі, що знаходяться у власності корпорації-покупця, ще до висунення тендерної пропозиції; збільшення обсягу компенсацій топ-менеджменту корпорації-продавця (цілі).
Щодо рейдерства, то як правило, в літературі розрізняється «біле», «сіре», та «чорне» рейдерство [2, 131-132]. Хоча в Україні грань між «білим», «сірим» і «чорним» рейдерством розмита: рейдерські дії, які спочатку були «білими», часто вимагають для свого завершення «сірих» і «чорних» методів. Рейдери здійснюють захоплення, як правило, фінансово ослаблених корпорацій, тих, що «переживають» фінансові труднощі.
Виходячи із процесів, які відбуваються на ринку корпоративних злиттів і поглинань, можна зазначити, що рейдерство – це діяльність однієї корпорації з примусового поглинання іншої корпорації, шляхом купівлі акцій корпорації-продавця (цілі) з метою отримання її контролю над нею. Отже, скуповування акцій вже можна вважати рейдерством. В перекладі з англійської raid – напад, тому силове захоплення також підходить під це визначення.
Не дивлячись на цілий ряд обмежень (необхідність консолідації значних пакетів акцій, зафіксованої структури власності в корпораціях, значних ліквідних ресурсів), найбільший розвиток в Україні отримали саме ворожі поглинання і рейдерство. Останнім часом рейдерство в нашій країні набуло дійсно загрозливих масштабів. В Україні діють десятки спеціалізованих рейдерських груп, які складаються із досвідчених юристів та економістів. За деякими оцінками, обсяг ворожих поглинань може складати до 40% загального обсягу публічних угод корпоративних злиттів і поглинань. У процесі дослідження встановлено, що у пострадянських країнах має місце суттєве збагачення фінансових технологій здійснення ворожих поглинань і рейдерства порівняно із розвиненими країнами.
Головними ознаками рейдерства в Україні, на наш погляд, є незаконне заволодіння майном акціонерного товариства, використання прибутку в своїх інтересах, підтримка рейдерів органами місцевої влади тощо. Основною метою рейдерства часто стає земля, на якій знаходиться товариство, його активи та нерухомість, а вже потім – частка ринку та імідж. Такого процесу як рейдерство в корпоративному секторі економіки України не можна було уникнути, бо він виник як об’єктивна необхідність розвитку ринку корпоративних злиттів і поглинань, внаслідок прогалин в цивільному та корпоративному законодавстві [3, 43] .
Виділимо основні причини виникнення та існування рейдерства в економіці України: наявність економічних передумов до перерозподілу власності; недосконалість законодавства, в тому числі і корпоративного; відсутність спеціалізованого антирейдерського закону; недосконала судова система (зокрема, винесення рішень не за місцем знаходження відповідача тощо); високий рівень корумпованості влади; недоліки в структурі корпоративного управління; неправильне оформлення прав власності на активи; висока рентабельність незаконних захоплень; обіг акцій багатьох корпорацій поза організованим ринком (позабіржова торгівля); політична нестабільність, яка дає можливість здійснювати рейдерську діяльність практично без покарань; відсутність вичерпної інформації про всіх учасників фондового ринку, а також обліку платежів за угодами з корпоративними цінними паперами; помилки при укладанні установчих документів акціонерних товариств тощо.
Отже в Україні недружні поглинання широко здійснюються із застосуванням так званого механізму рейдерства як процесу встановлення контролю над акціонерним товариством шляхом вчинення незаконних дій або шляхом зловживання корпорацією-поглиначем своїми правами із метою завдання шкоди товариству-цілі, тобто отримання вигод, несумісних із вигодами, які, як правило, виникають із звичайного володіння акціями.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл / М. Г. Ионцев; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2008. – 272 с.
2. Кирич Н.Б. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків, Л.Я Малюта та ін. // Монографія – Тернопіль: Терно–граф, 2008. – 424 с.
3. Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання / Г. Паламарчук, Л. Венгер // Економіка України. – 2007. – № 9 (550). – С.38-45.
4. Противодействие недружественным поглощениям: [научно-практическое пособие] / Бут Н.Д., Викторов И.С., Звягинцев Д.А., Опенышев О.С. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 352 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^