Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Білан І.О. Удосконалення державного регулювання корпоративних злиттів і поглинань в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-05-2014, 14:11

Білан І.О. Удосконалення державного регулювання корпоративних злиттів і поглинань в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Білан І.О.
студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-51c
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р
Удосконалення державного регулювання корпоративних злиттів і поглинань в Україні

Формування сучасного ефективного фінансового механізму корпоративних злиттів і поглинань неможливе без забезпечення належного рівня державного регулювання цих процесів. Зазначимо, що в Україні окремих законів, присвячених злиттю (поглинанню) публічних акціонерних товариств, не існує, і лише ряд процедур регулюються Законом України «Про акціонерні товариства».
Процеси злиття і поглинання корпорацій – акціонерних товариств навіть з прийняттям Закону «Про акціонерні товариства» повною мірою не врегульовано у чинному законодавстві України. Системне регулювання державою корпоративних злиттів і поглинань в Україні по-суті відсутнє, незважаючи на низку потенційних комплексних ризиків, таких як неконтрольоване розміщення і рух капіталів, підвищення залежності національної економіки від дій ТНК, зниження дієвості фінансово-економічних регуляторів діяльності акціонерних товариств та ін. Невідповідність змісту і механізму державного регулювання корпоративних злиттів і поглинань сутності цього процесу та меті учасників злиттів (поглинань), значно ускладнює в економіці України усю процедуру та ставить під загрозу її наслідки [2, 52].
Найрозвиненіший механізм корпоративних злиттів і поглинань створено у США, де законодавство достатньо чітко і детально регламентує ці процедури. У США провідними державними інститутами, що регулюють корпоративні злиття і поглинання, є Федеральна торговельна комісія, Федеральна комісія з цінних паперів і бірж, Міністерство юстиції та галузеві міністерства та відомства, координація діяльності яких є досить ефективною.
Загострення різноманітних суперечностей на вітчизняному ринку корпоративного контролю в умовах сучасної світової фінансово-економічної кризи вимагає кардинально нових підходів у сфері державного регулювання злиттів і поглинань. Сучасні інструменти державного регулювання процесів злиттів і поглинань повинні бути спрямовані на формування ефективних корпоративних структур в економіці України, що буде сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних корпорацій на світовому ринку. Сьогодні різні державні органи – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Антимонопольний комітет України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Фонд державного майна України виконують розрізнені функції з регулювання корпоративних злиттів і поглинань, дії цих державних органів часто не скоординовані, що знижує ефективність прийняття рішень щодо регулювання М&А-ринку.
Головними завданнями регулювання процесів корпоративних злиттів і поглинань можна назвати такі: (1) забезпечення прозорості, завершеності та ефективності процесу; (2) сприяння досягненню ефекту синергії та неприпустимість зниження вартості та втрати майна; (3) накладання фінансових санкцій за здійснення злиттів і поглинань з порушеннями чинного законодавства.
Важливу роль у системі державного контролю і регулювання корпоративних злиттів і поглинань відіграють: положення про реорганізацію акціонерних товариств; інструменти придбання значних пакетів акцій; способи і механізми антимонопольного контролю угод корпоративних злиттів і поглинань; система спеціальних норм про злиття і поглинання корпорацій з державною участю, фінансових організацій, стратегічних підприємств, природних монополій; інструменти захисту інтересів міноритарних акціонерів (добровільний і обов’язковий викупи акцій, непрямі позови); розвиток інституту оцінки, спрямований на зниження ризиків одержати неадекватну компенсацію при продажу акцій корпорацій, які не торгуються на фондовій біржі; введення важелів впливу на корпоративну поведінку менеджменту при злитті і поглинанні, розкриття інформації; розвиток системи ефективних механізмів залучення до відповідальності менеджменту акціонерних товариств за дії і рішення, які порушують інтереси корпорації і її акціонерів.
Можливе розроблення і прийняття окремого Закону України «Про злиття (приєднання) акціонерних товариств», у якому б знайшли своє відображення норми регулювання корпоративних злиттів і поглинань. Це дозволило б систематизувати норми законодавства у цій сфері, а також сприяло б формуванню єдиної практики застосування правових норм про реорганізацію акціонерних товариств і дію важелів державного впливу на здійснення корпоративних злиттів і поглинань.
Низька ефективність державних методів економічного регулювання, створює сприятливе середовище для процвітання корупції у сфері корпоративних злиттів і поглинань, подальшого розвитку нових корупційних схем та відвертої криміналізації M&A-ринку [3, 44]. У числі факторів нецивілізованого (у тому числі кримінального) функціонування українського ринку корпоративних злиттів і поглинань слід назвати неефективну систему залучення до відповідальності суддів арбітражних судів і судів загальної юрисдикції, а також виконавче виробництво.

ЛІТЕРАЛУРА:
1. Завьялова Е. Международные слияния и поглощения: опыт Запада / Е.Завьялова, Е. Этокова. – К.: Рант, 2002. – 344 с.
2. Корчев В. На низком старте / В. Корчев // ТОП-100. Рейтинг крупных компаний Украины. – 2009. – №3-4 ноябрь. – С.44-45.
3. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні: Монографія / В. Рябота. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^