Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Чайковська І.В. Сучасна грошово-кредитна політика України та напрями її вдосконалення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1828
  • Автор: irynka
  • Дата: 8-05-2014, 19:23
 (голосов: 0)
8-05-2014, 19:23

Чайковська І.В. Сучасна грошово-кредитна політика України та напрями її вдосконалення

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Сучасна грошово-кредитна політика та напрями її вдосконалення

Грошово-кредитна політика — це комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей, заходів щодо регулювання грошового ринку, які здійснює держава через центральний банк країни. У такому визначенні сутність грошово-кредитної політики пов’язується з певними суспільними цілями, з певним монетарним механізмом їх досягнення (регулювання грошового ринку), із конкретною інституційною структурою, відповідальною за її проведення. Кожний із цих атрибутів конкретизується в законодавчих та нормативних актах держави[5, c.324].
В Україні на законодавчому рівні формуються основні засади грошово-кредитної політики на кожний рік, де визначається перелік інструментів та методів, за допомогою яких відбувається регулювання фінансово-кредитної системи країни/
Недоліком прийнятих у 2013 р. Основних засад грошово-кредитної політики є відсутність чітко зазначених цілей грошово-кредитної політики НБУ. Виняток становить визначена Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України» стратегічна мета – забезпечення стабільності грошової одиниці України. Способи досягнення цієї мети (проміжні та тактичні цілі) чітко в документі не прописані. Відтак різноманітність, відсутність чіткої координації та ієрархії цілей і завдань зумовлюють необхідність їх систематизації. Оскільки грошово-кредитна політика є складовою економіч ної політики держави, то її цілі і задачі не можуть бути виключною прерогативою НБУ, який при цьому не несе повної відповідальності за їх недосягнення (наприклад, щодо забезпечення зайнятості), оскільки негативні явища у сфері економіки унеможливлюють виконання завдань грошово-кредитної політики[3, c. 309].
Основними засадами грошово-кредитної політики визначено, що в 2014 році і в подальших роках реалізація грошово-кредитної політики здійснюватиметься на засадах монетарного режиму, що базується на ціновій стабільності. Зазначене передбачає дотримання визначених принципів, серед яких: безумовна пріоритетність цілі щодо цінової стабільності та підпорядкування їй усіх інших цілей і завдань; орієнтація на середньострокову перспективу; відсутність зобов’язань щодо утримання на певному рівні або в певних межах обмінного курсу гривні[2].
Сьогоднішні пріорітети монетарної політики Центробанку не відповідають реаліям економіки країни, яка залишається в стані «грошового голоду», а значить не може і не буде зростати і розвиватися. Вихід з положення, можна побачити в інвестиційній активізації в реальному секторі економіки, в послабленні адміністративного тиску на механізм реалізації грошово-кредитної політики, в інфляційном таргетуванні, в застосуванні політики гнучкого валютного курсу[1].
Суттєвим чинником удосконалення грошово-кредитної політики є ширше запровадження принципу плановості, що передбачає прийняття єдиного плану – основних засад грошово-кредитної політики, – як узгодженого плану дій Уряду і Національного банку України для встановлення єдиного державного узгодженого, скоординованого режиму реалізації грошово-кредитної політики. Цьому сприятиме і прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про координацію діяльності міністерств і відомств у межах реалізації основних засад грошово-кредитної політики.
Необхідно вжити заходів щодо зниження рівня доларизації вітчизняної економіки, адже підрив довіри до національної грошової одиниці, а отже, й до банківської системи, зумовлений передусім виконанням грошових функцій на території нашої країни іноземною валютою – доларом США (частково - євро). І доти, доки всі основні функції грошей – міри вартості, засобів обігу і платежу та засобу нагромадження – не почне виконувати виключно національна валюта, за¬гроза дестабілізації вітчизняної економіки і банківської системи за будь-яких найменших змін у розвитку світового господарства і панічних чи спекулятивних настроїв економічних агентів усередині країни зберігатиметься на досить серйозному рівні[4].
Ще один напрямом покращення грошово-кредитної політики залишається підвищення довіри до банківської системи і зокрема, до національної валюти. Річ, в тому що багато українців живуть побоюваннями системи радянського часу, коли громадяни активно вкладали свої гроші в Ощадбанк і в один момент залишилися з нічим. Тому Національному банку варто проводити активні заходи, щодо налагодження комунікацій з населенням, пояснення грошово-кредитної політики з метою підвищення їх довіри до банківської системи загалом.
Реалізація стратегічних цілей грошово-кредитної політики Центробанку повинна привести країну до економічного зростання, який у свою чергу є запорукою максимально повної зайнятості населення, стабільністі національної валюти і внутрішніх цін[1].
Список використаних джерел:
1.Андрєєва О.В. Грошово-кредитна політика Центробанку і сучасний розвиток національної економіки. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2754;
2.Білоткач Л.С.Підсумки кредитування в 2013 році в Україні та перспективи розвитку- [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/3_154678.doc.htm
3.Метлушко О.В. Основні засади грошово-кредитної політики: проблеми та перспективи // Наукові записки. Серія «Економіка».—2013. —№23.—С.305-309;
4.Самсонова К.В., Гаврилова Н.В.Напрями сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи- [Електронний ресурс].- Режим доступу:www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap.../73.doc;
5.Центральний банк і грошово-кредитна політика.Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2005. — 556 с.

Посилання: ЕкфМ-61з

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^