Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Гуцул А.А. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в нестабільних соціально-економічних умовах.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1402
  • Автор: Гуцул А.А.
  • Дата: 11-05-2014, 14:40
 (голосов: 0)
11-05-2014, 14:40

Гуцул А.А. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в нестабільних соціально-економічних умовах.

Категорія: Фінансова безпека 2014

УДК 336
©Гуцул А.А., Екф-31с
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с, 11.05.2014

Фінансова безпека суб’єктів господарювання в нестабільних соціально-економічних умовах

Фінансова безпека є універсальною категорією, що характеризує захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Фінансова безпека підприємства відображає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, які забезпечують конкурентоспроможність і фінансову стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників[3].
Проблематика фінансово-економічної безпеки господарських суб’єктів актуалізується на сучасному етапі розвитку України з огляду на становлення ринкового механізму господарювання, поглиблення глобалізаційно-інтеграційних процесів, необхідність подолання спадних тенденцій в економіці країни та переходу до стійкого економічного зростання [1].
Дослідження фінансової безпеки суб’єктів господарювання на сьогодні є доволі проблемним. Наукових розробок у цій галузі знань практично немає. Значно більше уваги приділяється вивченню економічної безпеки підприємства загалом. Необхідність постійного дотримання фінансової безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень фінансової безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективне його керівництво і буде спроможним уникнути можливі загрози та ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ [3].
Рівень фінансової безпеки підприємництва у більшості регіонах України є низьким. Про це свідчать: незадовільні показники фінансового стану та ефективності функціонування підприємств, використання ними ресурсного забезпечення; негативні тенденції щодо кількості діючих, новостворюваних та обсягів господарської діяльності підприємств; збільшення кількості кримінальних посягань, корупційних та дискримінаційних дій на підприємців; низький рівень конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної активності тощо[4].
Для зaбезпeчeння фiнансoвoї бeзпeки нa підприємстві необхідно створити cиcтeму органів yправління фiнансовою безпекoю, щo мaють пpoвoдити дiaгностyвaння cтaнy підприємства, пpoгнозyвaти мoжливi зaгрози тa провoдити низкy мiр пo зaбезпeчeнню cтaбiльнocті cистeми фiнaнсoвoї зoкрeма тa eкономiчної бeзпеки пiдприємcтвa в цiлoмy.
Це, наприклад, служби внутрішнього аудиту, служби економічної безпеки підприємства.
До їх функцій належать:
- постійне прогнозування постійних загроз
- безперервний контроль та управління системою
- обґрунтування та реалізація відповідних форм і методів створення, вдосконалення і розвитку системи фінансової безпеки підприємства
- відповідний вимогам рівень професійної підготовки персоналу підприємств
- комплексне, ефективне використання наявних засобів захисту усіх елементів виробничо-господарської системи
У процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства спочатку оцінюються загрози економічній безпеці підприємства, що мають правовий характер і включають:
- внутрішні негативні дії (неефективне фінансове планування та управління активами; малоефективна ринкова стратегія; помилкова кадрова і цінова політика);
- зовнішні негативні дії (спекулятивні операції на ринку цінних паперів; цінова та інші форми конкуренції);
- форс-мажорні (стихійне лихо, страйки, збройні конфлікти) та наближені до форс-мажорних обставини [2].
Наступним етапом у процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства є оцінка поточного рівня фінансової безпеки. Для вдалої оцінки необхідно опрацювати та проаналізувати фінансовий стан підприємства.
У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової підлягають аналізу:
- фінансова звітність і результати роботи підприємства ( платоспроможність, фінансова незалежність);
- конкурентний стан підприємства на ринку ( частка ринку, якою володіє суб'єкт господарювання);
- рівень застосовуваних технологій та менеджменту;
- ринок цінних паперів підприємства [2].
Отже, в нестабільних соціально-економічних умовах питання фінансової безпеки є справді актуальним. Кожне підприємства має потурбуватись про забезпечення ефективного механізму забезпечення фінансової безпеки свого бізнесу, вжити всіх необхідних заходів для стабільної діяльності підприємства та здійснювати ефективний контроль не лише за внутрішнім станом фірми, а й за зовнішніми факторами, які впливають на стан підприємства.
Список використаних джерел
1. Кокнаєва М.О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств. / М. О. Кокнаєва // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 5/6. - С. 53-55.
2. Карлін М.І. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
3. Болгар Т.М. Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління / Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".
4. Бородіна О.О. Оцінка економічної безпеки підприємства / О.О. Бородіна // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 3 т. Т. I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 183. – С. 33 – 41.

Посилання: фінансова безпека

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^