Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Копитко Н.Б. Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-05-2014, 18:16

Копитко Н.Б. Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку

Категорія: Фінансова безпека 2014

Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку

Фінансова стійкість страхової компанії виступає одним із головних критеріїв оцінки її діяльності: це її здатність зберігати існуючий рівень платоспроможності за можливого впливу на фінансові потоки страховика несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників.
В свою чергу, під платоспроможністю розуміють її здатність до виконання існуючих страхових зобов'язань перед клієнтами виходячи із наявних активів, а також з використанням додаткових коштів перестраховиків. Інакше кажучи, фінансову стійкість страховика можна визначити як такий стан його фінансів, за якого він може своєчасно та у необхідному обсязі виконувати взяті на себе фінансові зобов'язання протягом строку дії укладених з ним договорів.
Об'єктом фінансової безпеки страховика є фінансова діяльність страхової компанії, безпеку якої необхідно забезпечити.
Суб'єктами фінансової безпеки виступають керівництво підприємства, а також його персонал.
Предмет фінансової безпеки - це діяльність його суб'єктів, що спрямована на об'єкти фінансової безпеки страховика за рахунок реалізації функцій, принципів та стратегічних заходів із забезпечення безпечного рівня функціонування страхової компанії [2].
Безпека страхового ринку - це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування [4].
Отже, фінансова безпека-фундаментальна основа економічно ефеутивного страховика. Під економічно ефективною страховою компанією розуміється та,котра відстоює інтереси як засновників, так і страхувальників, і забезпечує свою фінансову безпеку у визначений час і заданих обставин в умовах необмеженої агресивної конкуренції [5].
Сьогодні рівень фінансової безпеки страхового ринку є важливим індикатором його розвитку, розвитку фінансової системи і держави в цілому. Важливе значення для підтримки оптимального рівня фінансової безпеки має протидію шахрайським проявам на цьому ринку [1].
Загрози фінансовій безпеці страхового ринку, незалежно від джерел їх виникнення, експерти умовно поділяють на внутрішні і зовнішні (з боку партнерів, конкурентів, криміналу, іноземних суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, держави та інших іноземних держав). Розглянемо їх детально.
Внутрішні загрози
У більшості випадків внутрішні загрози на страховому ринку виникають внаслідок неефективного фінансового менеджменту в межах страхових компаній, зокрема, неврівноваженої тарифної політики і незбалансованого розміщення страхових резервів за напрямами і термінами. Так, допущення помилок при розрахунку тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних переваг компанії на ринку внаслідок необгрунтованого завищення (заниження) розміру страхової премії.
Важливим завданням страхових компаній в рамках забезпечення фінансової безпеки страхового ринку є формування збалансованих страхових портфелів, то є необхідність залишатися фінансово стійкими навіть при настанні значних за розмірами збитків. Проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що більшість страхових компаній відшкодовує витрати за рахунок нових страхових премій, не приділяючи значну увагу взятими зобов'язаннями страхових резервів.
На певну увагу при дослідженні фінансової безпеки страхового ринку заслуговує питання ефективного розміщення коштів страховиків, представлених у формі страхових резервів. Страхові компанії повинні сформувати інвестиційний портфель таким чином, щоб вчасно і в повному обсязі виконувати взяті раніше зобов'язання перед власниками страхових полісів, внаслідок чого наглядові органи могли б чітко регламентувати напрями розміщення активів і частку, яку має займати кожен вид активу в загальному інвестиційному портфелі страхової компанії .
Однак вітчизняні страхові компанії не демонструють значну зацікавленість в ефективному розміщенні страхових резервів. В основному вони тяжіють до консервативного управління інвестиційним портфелем, що можна пояснити низьким рівнем збитковості страхуються операцій, незначними обсягами фінансових ресурсів, які акумулюють страховики в процесі діяльності, а також нерозвиненістю ринку страхування життя, для якого характерно залучення коштів страхувальників на довгостроковий період.
Одним з індикаторів загрози фінансової безпеки страхового ринку е і зростання частки перестрахування у валових страхових преміях, а особливо — частки нерезидентів. Так, збільшення обсягу перестрахувальних операцій може призвести до погіршення платоспроможності страхових компаній і їх ємності на ринку. Внаслідок цього виникає стурбованість з приводу гарантованості виплати коштів у разі настання страхового випадку, що фактично знижує фінансову безпеку як окремо взятої компанії, так і всього страхового ринку при реалізації катастрофічних ризиків.
Зовнішні загрози
Особливої уваги вимагає ідентифікація зовнішніх загроз фінансовій безпеці страхового ринку. Так, для сучасного етапу розвитку світового господарства дуже актуальними стають банкрутства всесвітньо відомих компаній або виникнення труднощів у їх діяльності, валютні та боргові кризи, обвали на фондових ринках розвинених країн світу. Внаслідок того, що на вітчизняному страховому ринку сконцентрований значний за обсягом іноземний капітал, ймовірність спалаху фінансових криз у нашій країні досить значна.
Істотною фінансовою загрозою для страхового сектора залишається і відтік капіталу за кордон. На ринку склалася ситуація, коли страхові компанії з іноземним капіталом фактично виконують функції страхових посередників, передаючи в перестрахування близько 90-95% ризиків материнської компанії, тим самим перенаправляючи фінансові потоки за кордон. Дана ситуація властива більше компаніям зі страхування життя, оскільки при ризиковому страхуванні разом з капіталом вивозяться ризики, а при страхуванні життя — 80-90% довгострокового інвестиційного ресурсу і лише 10-20% ризиків.
Слід зазначити чітку залежність вітчизняного страхового ринку від кон'юнктури та спекулятивних очікувань іноземних страхових компаній.
Зокрема, регулюючі органи намагаються мінімізувати зазначений ризик шляхом обмеження кола компаній, з якими можна укладати договори з перестрахування. Незважаючи на заборону співпрацювати в межах перестрахування з офшорними організаціями і компаніями, країна підстави яких занесена до «чорного списку» FATF, все одно ця проблема залишається невирішеною. Відзначимо, що загрози, викликані стрімким розвитком глобалізації, в сукупності можуть порушити як фінансову безпеку страхового ринку зокрема, так і держави в цілому.
При розгляді можливих небезпек фінансової безпеки страхового ринку слід звернути увагу і на шахрайські дії з боку суб’єктів страхового ринку. Шахрайство у страховому секторі має масштабний характер і з кожним роком набирає все більше обертів. При цьому в більшості випадків злочинні дії спрямовані на максимізацію прибутку або отримання доходу, який не підлягатиме оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії вдаються до протиправних дій для зменшення розміру страхового відшкодування, їх працівники — для отримання власної матеріальної вигоди. Фінансові аналітики оцінюють щорічні сумарні збитки від здійснення шахрайських дій на вітчизняному страховому ринку приблизно на 600 млн. Грн. Підраховано, що близько 16% страхових виплат потрапляють до рук фінансових аферистів [3].
Висновки
Підсумовуючи, зазначу, що в майбутньому рівень фінансової безпеки страхового ринку буде визначатися тим, наскільки ефективно суб'єкти цього ринку зможуть протистояти наявним і потенційним загрозам і наскільки дієво вони зможуть усунути негативні впливу на його функціонування.

Список використаних джерел:
1.Брокбізнес. Страхова компанія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insurance.lviv.ua/
2. Економіка для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gufer.net/strahovanie/387-fnansova-bezpeka-strahovoyi-kompanyi.html

3. Про страхування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://str.razanira.com/
4. NAU-Online -> Фінансова безпека - НАУ-Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.22473.0
5.Срмошенко М.М. Визначення поняття фінансова безпека страховика та її категорії / М.М. Єременко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. — С. 46.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^