Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Мельник А.С. Сутність фінансової безпеки суб'єктів господарювань та умови її виникнення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1701
  • Автор: Alina
  • Дата: 12-05-2014, 22:39
 (голосов: 0)
12-05-2014, 22:39

Мельник А.С. Сутність фінансової безпеки суб'єктів господарювань та умови її виникнення

Категорія: Фінансова безпека 2014

Мельник А.С.
Студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту – Екф-31с
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів – 2014 р.

Сутність фінансової безпеки суб’єктів господарювань та умови її виникнення
Фінансова безпека — це такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та її зростання. У працях вітчизняних економістів також виділяють дещо інший підхід. Так, фінансова безпека, чи під безпекою функціонування фінансової системи держави, пропонують розуміти цілеспрямований комплекс заходів фіскальної та монетарної політики з метою досягнення стабільності фінансової системи та створення сприятливого інвестиційного клімату. Такий
підхід не відображає повою мірою значення категорії для суб’єктів господарювання, де створюється матеріальна основа національного багатства, а отже, і розвитку країни та її суспільства. Саме на мікрорівні формується матеріальна основа розвитку суспільства країни — ВВП. Саме підприємства не тільки сплачуючи належні податки та збори, формують дохідну частину бюджету, вони надають робочі місця, забезпечуючи населенню можливість мати стабільні доходи. Питання економіко-фінансової безпеки держави знаходяться у прямо пропорційній залежності від стану економічної безпеки
суб’єктів господарювання. [1].
До ключових загроз фінансової безпеки України відносять
1.Низьку ефективність бюджетної та грошово-кредитної політики, слабкий контроль за використанням бюджетних коштів, кредитних та інвестиційних ресурсів держави, відсутність стратегії та належного правового забезпечення діяльності уряду щодо боргових запозичень.
2.Недостатню капіталізацію та ненадійність банківської системи України,
нерозвиненість сегмента небанківських фінансових установ, низьку прозорість та ліквідність фінансового ринку, відсутність дієвих механізмів акумуляції та розподілу інвестиційних ресурсів, низьку до - віру населення до вітчизняної фінансової системи [2].
Питання фінансової безпеки є системними, оскільки стосуються і
пов’язують окремі країни, регіони, господарюючі суб’єкти, політику, економіку, фінанси тощо. Фінансова безпека охоплює фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх господарств, населення в цілому, підприємців, підприємств, організацій, установ та їх асоціацій, галузей господарського комплексу, регіонів, окремих секторів економіки, держави та різноманітних міждержавних утворень, світового співтовариства в цілому [2].
Умовами забезпечення фінансової безпеки підприємства є :
1. високий рівень гармонізації, узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами оточуючого середовища;
2. наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, яка спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії та завдань;
3. збалансованість і комплексність фінансових інструментів, що використовуються на підприємстві;
4. постійний розвиток фінансової системи суб’єкта господарювання.
У цілому фінансову безпеку суб’єкта підприємництва вчені представляють як певний механізм, що, з певного боку, забезпечує стабільність господарського суб’єкта шляхом використання захисних господарських інструментів, а з іншого — забезпечує її ефективність шляхом організації раціонального використання фінансових ресурсів.
З іншого боку, фінансова безпека підприємства — це фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте — забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи. Інакше кажучи, фінансова безпека — багатогранне комплексне поняття, що забезпечує дотримання заданого режиму роботи підприємства серед численних ризиків господарювання [2].
Отже, питання забезпечення безпеки держави та окремих її складових на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним.
І якщо раніше наукова думка зосереджувала свою увагу лише на економічній безпеці, то сьогодні все більше науковців наголошують на необхідності створення фінансової безпеки як окремого елемента системи економічної безпеки, що має відповідати за безпеку сфери фінансових відносин [2].
Література
1. Мельник В.І., Підтикана І.І. Фінансова безпека підприємства [Електронний ресурс] . – Режим доступу http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4877/1/146.pdf
2. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295с.
3. Демченко І.В. Фінансова безпека суб’єкта господарювання : Сутність та умови виникнення [Електронний ресурс] . – Режим доступу http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/nvfbi/2010/1/p_35_38.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^