Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Сулик І.В. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку УКраїни
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1325
  • Автор: Сулик І.
  • Дата: 12-05-2014, 22:53
 (голосов: 0)
12-05-2014, 22:53

Сулик І.В. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку УКраїни

Категорія: Фінансова безпека 2014

Сулик І. В., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с
"ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

В умовах посилення відкритості української економіки все більшої актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського страхового ринку та реформування страхової галузі.
Впродовж останніх докризових років страховий ринок динамічно розвивався, зростала капіталізація страховиків. З’явилися страхові компанії як з іноземними, так і вітчизняними інвестиціями, які надають послуги європейського рівня, впроваджують сучасні технології, готують кваліфіковані кадри, підтримують належний рівень сервісу, дотримуються показників ліквідності та платоспроможності [4].
У 2009 році, вперше за останні 20 років, зменшились обсяги надходжень страхових премій, які до сьогодні ще не досягли докризового рівня. Одночасно, зменшилась частка страхових премій класичного страхування у загальних страхових преміях з 65,4% у 2009 році до 57,7% у 2011 році, а також частка страхових премій класичного страхування у відношенні до ВВП з 1, 2% у 2008 році, до 0,9% - у 2009 році та 0,76% - у 2010 році. В 2011 році відстежується тенденція зростання деяких показників страхової діяльності.
Водночас, як у період розвитку, так і сьогодні багато проблем страхового ринку залишаються не вирішені. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує потреб суспільства в сучасних страхових послугах.
Через значний обсяг непокритих страхуванням ризиків у держави та в суспільстві бракує коштів на відшкодування шкоди або виникає необхідність використання коштів державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів.
Водночас, розвиток страхування великих ризиків, зокрема, в енергетичній та будівельній сферах, аграрному секторі, ризиків за масовими видами страхування, зокрема, медичного страхування, страхування життя та формування потужного довгострокового фінансового ресурсу через залучення заощаджень домашніх господарств та корпорацій до інвестиційного процесу неможливий без реформування страхового сектора економіки [3].
Українською федерацією убезпечення (УФУ) протягом останніх декількох років напрацьовано десятки пропозицій, в тому числі у вигляді конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з питань оздоровлення страхового ринку України та його подальшого розвитку, оновлення законодавства про страхування, протидії та подолання наслідків фінансової кризи на цьому ринку.
УФУ завершило роботу над власним проектом Стратегії розвитку страхового ринку України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян [5].
Основними завданнями та заходами щодо реалізації Стратегії є:
1)оздоровлення страхового ринку та подолання наслідків кризи; 2)розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційно спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком; 3)впровадження реального захисту прав споживачів;
Реалізація Стратегії створить умови для сталого зростання страхового ринку України, його конкурентоспроможності в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір, забезпечить:
1)задоволення потреб держави та приватного сектору в якісних страхових послугах; 2)досягнення рівня проникнення страхування до 5 відсотків ВВП України; 3)задоволення потреб держави в інвестиційному ресурсі на рівні 100 млрд. грн., у тому числі в довгостроковому інвестиційному ресурсі на рівні 50 млрд. грн.; 4)збільшення щорічних виплат страхових відшкодувань до 30 млрд. грн. у 2021 році [1].
Перед страховиками сьогодні стоїть складне завдання по зростанню обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, а також ліквідності їх активів. Створення розвиненої і платоспроможної системи страхування, здатної компенсувати збиток від непередбачених подій, зміцнення довіри до українського страхового ринку з боку інвесторів, іноземних перестрахувальників та перестраховиків, а також страхувальників, і в першу чергу, населення, можливе тільки при правильній побудові механізму розвитку ринку.
Слідуючи цим принципам, до 2015 р. у вітчизняну економіку вдасться залучити значні інвестиційні ресурси, зміцнити ефективність державного нагляду за страховою діяльністю, створити структурні основи для розвитку пенсійного, медичного страхування, страхування тих, хто виїжджає за кордон, агро та автострахування, а також інших видів [2].Література
1. Городюк А.Б. Основні проблеми страхового ринку України / А.Б. Городюк // Віcник БДФА.- 2012 р. - № 2. – С. 10-13
2. Осадець С. С. Страхування: Підручник / С. С. Осадець – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.
3. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 рр.: Протокол загальних зборів Членів УФУ від 30.03.12 № 12
4. Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/articles/article-46/
5. Українська федерація убезпечення - Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufu.org.ua/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^