Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Мельник А.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1286
  • Автор: Alina
  • Дата: 12-05-2014, 23:17
 (голосов: 0)
12-05-2014, 23:17

Мельник А.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку

Категорія: Фінансова безпека 2014

Мельник А.С.
Студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту – Екф-31с
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів – 2014 р.

Фінансова безпека суб’єктів страхового ринку
Необхідність приділення уваги фінансовій безпеці ринку страхових послуг зумовлена тим, що, по-перше, без ефективного функціонування цього ринку неможливе створення дієвої системи захисту громадян, підприємців, господарюючих суб'єктів, держави та підтримання соціальної стабільності суспільства. По-друге, як свідчить світовий досвід, страховий ринок - це вагоме джерело довгострокових інвестицій в економіку держави. По-третє, необхідність подальшого розвитку ринку страхування зумовлюється також і тим, що кошти від нього можуть стати джерелом фінансування бюджету [1].
Сутність фінансової безпеки страхового ринку проявляється в забезпеченні фінансово стійкої діяльності страхових компаній та недопущенні настання загроз, які вплинуть на функціонування страхового ринку в даний період часу та з урахуванням динаміки його розвитку. Фінансову безпеку страхового ринку можна охарактеризувати як комплекс взаємопов’язаних факторів, які визначають стан його функціонування, результативність діяльності страхових компаній і перспективи розвитку ринку в цілому [2].
Загрози фінансовій безпеці страхового ринку, незалежно від джерел їх виникнення, експерти умовно поділяють на внутрішні і зовнішні (з боку партнерів, конкурентів, криміналу, іноземних суб’єктів господарювання, засобів масової інформації, держави та інших іноземних держав). Розглянемо їх детально.
У більшості випадків внутрішні загрози на страховому ринку виникають внаслідок неефективного фінансового менеджменту в межах страхових компаній, зокрема, неврівноваженою тарифної політики і незбалансованого розміщення страхових резервів за напрямами і термінами. Так, допущення помилок при розрахунку тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних переваг компанії на ринку внаслідок необгрунтованого завищення (заниження) розміру страхової премії.
Особливої уваги вимагає ідентифікація зовнішніх загроз фінансовій безпеці страхового ринку. Так, для сучасного етапу розвитку світового господарства дуже актуальними стають банкрутства всесвітньо відомих компаній або виникнення труднощів у їх діяльності, валютні та боргові кризи, обвали на фондових ринках розвинених країн світу. Внаслідок того, що на вітчизняному страховому ринку сконцентрований значний за обсягом іноземний капітал, ймовірність спалаху фінансових криз у нашій країні досить значна [3].
З боку держави основними методами забезпечення фінансової безпеки учасників страхового ринку є:
- підвищення рівня якості життя населення та страхової культури;
- встановлення підвищених вимог щодо діяльності страхових компаній з іноземним капіталом;
- включення до функцій наглядового державного органу функції моніторингу зовнішніх загроз для учасників страхового ринку;
- нагляд і контроль за злиттями і поглинаннями на страховому ринку.
Саме за допомогою забезпечення фінансової безпеки учасників страхового ринку владними органами законним шляхом будуть реалізовані фінансові інтереси України і її громадян на міжнародному та національному рівнях [4].
Література
1. Безпека бізнесу та страховий ринок: взаємозалежність та взаємозумовленість [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=318
2. Деркач О.М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку / О.М. Деркач // Бізнесінформ. – 2012. - № 6. – С. 187
3. Основні загрози фінансової безпеки страхового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://str.razanira.com/osnovni-zagrozi-finansovij-bezpeci-straxovogo-rinku.html
4. Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^