Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Понайда І.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 818
  • Автор: iryna_ponayda
  • Дата: 14-05-2014, 21:01
 (голосов: 0)
14-05-2014, 21:01

Понайда І.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні

Категорія: Фінансова безпека 2014

Понайда І.С., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні

Економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в світі та в Україні відображаються на всіх сферах господарювання, зокрема й на функціонуванні страхового ринку. Одним із наслідків світової кризи є зростання конкуренції, що призводить до переорієнтації та вдосконалення системи фінансової та економічної безпеки страхового ринку з метою підвищення захисту юридичних та фізичних осіб.
Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її страхового ринку. Фінансова безпека страхового ринку сприяє створенню ефективної системи захисту населення, суб’єктів господарювання та держави. Страховий ринок також є важливим джерелом довгострокових інвестицій, які можуть бути направлені в економіку країни. Підвищення рівня фінансової безпеки страхового ринку сприяє акумулюванню необхідних коштів та розвитку економіки [1].
Сутність фінансової безпеки страхового ринку проявляється в забезпеченні фінансово стійкої діяльності страхових компаній та недопущенні настання загроз, які вплинуть на функціонування страхового ринку в даний період часу та з урахуванням динаміки його розвитку [3]. Важливою складовою фінансової безпеки страхової компанії є платоспроможність, яка означає здатність страховика за будь-яких обставин своєчасно виконувати грошові зобов’язання згідно із законодавством та укладеними договорами страхування.
Можна дати визначення фінансової безпеки страхової компанії — це здатність страховика виконувати прийняті на себе страхові та інші зобов’язання за умови забезпечення належного рівня фінансової стійкості страхових операцій [5].
фінансово безпечна страхова компанія – це та страхова компанія, яка виважено і оптимально підходить до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснює їх чіткий контроль, оперативно реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для її діяльності [6].
Сутність фінансової стійкості страховика полягає в його здатності:
− забезпечувати стійкий економічний розвиток страхової компанії;
− нейтралізовувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій агресивних чинників, тіньових структур на фінансову стійкість страховика;
− запобігати витоку капіталів за межі впливу страховика, конфліктам між акціонерами різних рівнів із приводу розподілу і використання їх ресурсів;
− запобігати злочинам й адміністративним правопорушенням у фінансових правовідносинах між страховиками, страхувальниками [7].
Для перспективного забезпечення фінансової стійкості страхової діяльності, а отже, і фінансової надійності страхової компанії в цілому важливо мати достатній обсяг власного капіталу, страхових резервів, ефективно управляти активами, визначити пропорції розподілу ризику між страховиком і перестраховиком [5].
Провідним чинником фінансової безпеки виступає також страховий портфель. Розмір страхового портфелю визначається виходячи з кількості договорів, а також загальним розміром страхової суми. На страховий портфель можуть впливати наступні види ризиків: коливання збитковості; ризик кон’юнктурних змін; ризик катастроф, який викликає збитки вище середнього рівня.
Таким чином, ще одним завданням страхової організації стосовно підвищення рівня її фінансової безпеки є формування збалансованого страхового портфеля та досягнення оптимального співвідношення ризику і доходу страхової компанії [4].
Страховики, крім організації страхового захисту своїх клієнтів, акумулюють значні резерви і спрямовують їх в економіку через банківську систему і фондовий ринок. Тому парламенти і уряди багатьох країн вважають страхування пріоритетною галуззю і надають їй сприяння в розвитку з метою забезпечення фінансової безпеки [2].

Список використаної літератури
1.Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України/ О.М. Гладчук // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".-2014.
2.Губанова Л.І. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах глобалізації// Збірник наукових праць ВНАУ.-2012.-№4(70).-С.59-61.
3.Деркач О. М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку// БІЗНЕСІНФОРМ.-2012.-№6.-С.187
4.Єрмошенко А.М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій : автореф. дис. канд. економ. наук. - Київ, 2006. – 19 с.
5.Кравченко В.О. Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика і як складової фінансової безпеки страхової компанії// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.-2013.-№1(21).-С.86-89
6.Нікіфоров П.О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О. Нікіфоров, С.С. Кучерівська // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 86-89
7.Папка О.С. Механізм функціонування фінансової безпеки страхових компаній / О.С. Папка, О.І. Копелюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22. − С. 292-295
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^