Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Понайда І.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1724
  • Автор: iryna_ponayda
  • Дата: 14-05-2014, 21:01
 (голосов: 0)
14-05-2014, 21:01

Понайда І.С. Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні

Категорія: Фінансова безпека 2014

Понайда І.С., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Фінансова безпека суб'єктів страхового ринку в Україні

Економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в світі та в Україні відображаються на всіх сферах господарювання, зокрема й на функціонуванні страхового ринку. Одним із наслідків світової кризи є зростання конкуренції, що призводить до переорієнтації та вдосконалення системи фінансової та економічної безпеки страхового ринку з метою підвищення захисту юридичних та фізичних осіб.
Важливою складовою фінансової безпеки держави є фінансова безпека її страхового ринку. Фінансова безпека страхового ринку сприяє створенню ефективної системи захисту населення, суб’єктів господарювання та держави. Страховий ринок також є важливим джерелом довгострокових інвестицій, які можуть бути направлені в економіку країни. Підвищення рівня фінансової безпеки страхового ринку сприяє акумулюванню необхідних коштів та розвитку економіки [1].
Сутність фінансової безпеки страхового ринку проявляється в забезпеченні фінансово стійкої діяльності страхових компаній та недопущенні настання загроз, які вплинуть на функціонування страхового ринку в даний період часу та з урахуванням динаміки його розвитку [3]. Важливою складовою фінансової безпеки страхової компанії є платоспроможність, яка означає здатність страховика за будь-яких обставин своєчасно виконувати грошові зобов’язання згідно із законодавством та укладеними договорами страхування.
Можна дати визначення фінансової безпеки страхової компанії — це здатність страховика виконувати прийняті на себе страхові та інші зобов’язання за умови забезпечення належного рівня фінансової стійкості страхових операцій [5].
фінансово безпечна страхова компанія – це та страхова компанія, яка виважено і оптимально підходить до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснює їх чіткий контроль, оперативно реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для її діяльності [6].
Сутність фінансової стійкості страховика полягає в його здатності:
− забезпечувати стійкий економічний розвиток страхової компанії;
− нейтралізовувати вплив зовнішніх кризових ситуацій і навмисних дій агресивних чинників, тіньових структур на фінансову стійкість страховика;
− запобігати витоку капіталів за межі впливу страховика, конфліктам між акціонерами різних рівнів із приводу розподілу і використання їх ресурсів;
− запобігати злочинам й адміністративним правопорушенням у фінансових правовідносинах між страховиками, страхувальниками [7].
Для перспективного забезпечення фінансової стійкості страхової діяльності, а отже, і фінансової надійності страхової компанії в цілому важливо мати достатній обсяг власного капіталу, страхових резервів, ефективно управляти активами, визначити пропорції розподілу ризику між страховиком і перестраховиком [5].
Провідним чинником фінансової безпеки виступає також страховий портфель. Розмір страхового портфелю визначається виходячи з кількості договорів, а також загальним розміром страхової суми. На страховий портфель можуть впливати наступні види ризиків: коливання збитковості; ризик кон’юнктурних змін; ризик катастроф, який викликає збитки вище середнього рівня.
Таким чином, ще одним завданням страхової організації стосовно підвищення рівня її фінансової безпеки є формування збалансованого страхового портфеля та досягнення оптимального співвідношення ризику і доходу страхової компанії [4].
Страховики, крім організації страхового захисту своїх клієнтів, акумулюють значні резерви і спрямовують їх в економіку через банківську систему і фондовий ринок. Тому парламенти і уряди багатьох країн вважають страхування пріоритетною галуззю і надають їй сприяння в розвитку з метою забезпечення фінансової безпеки [2].

Список використаної літератури
1.Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України/ О.М. Гладчук // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка".-2014.
2.Губанова Л.І. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах глобалізації// Збірник наукових праць ВНАУ.-2012.-№4(70).-С.59-61.
3.Деркач О. М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку// БІЗНЕСІНФОРМ.-2012.-№6.-С.187
4.Єрмошенко А.М. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій : автореф. дис. канд. економ. наук. - Київ, 2006. – 19 с.
5.Кравченко В.О. Розвиток методів аналізу платоспроможності страховика і як складової фінансової безпеки страхової компанії// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.-2013.-№1(21).-С.86-89
6.Нікіфоров П.О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О. Нікіфоров, С.С. Кучерівська // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 86-89
7.Папка О.С. Механізм функціонування фінансової безпеки страхових компаній / О.С. Папка, О.І. Копелюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22. − С. 292-295
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^