Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Кісіль Х.М. Зарубіжний досвід справляння єдиного соціального внеску
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1337
  • Автор: kisilkristina
  • Дата: 16-05-2014, 21:32
 (голосов: 0)
16-05-2014, 21:32

Кісіль Х.М. Зарубіжний досвід справляння єдиного соціального внеску

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

студентка магістратури спеціальності «Оподаткування» групи ЕкдМ-51с

Зарубіжний досвід справляння єдиного соціального внеску

Основним законом нашої країни визначено, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Тільки державу, що забезпечує своїм громадянам і особам, що знаходяться на її території на законних підставах, достойний рівень життя і вільний розвиток, називають соціальною. Така держава створює систему соціального захисту, що охоплює систему соціального страхування, соціальні гарантії, соціальну допомогу, систему фінансування пенсій, допомог, компенсацій, медичних і інших соціальних послуг.
На жаль, механізми такого захисту в Україні майже недосконалі. Напружена ситуація з державним бюджетом призводить до падіння загального рівня доходів і диференціації різних верств суспільства за доходами, дедалі більша частина людей потребує державної допомоги, претендує на соціальні трансферти. Тому формування системи соціального страхування в Україні є одна з найактуальніших проблем.
Процес створення ефективної системи соціального захисту в Україні залежить від багатьох чинників. Одним із них є використання досвіду зарубіжних країн, де ця система працює тривалий час і має позитивні результати. Значний інтерес представляє система соціального захисту, яка формується в рамках Європейського Союзу, особливо зважаючи на прагнення України увійти до ЄС [2].
Відповідно до принципів побудови системи соціального захисту у європейських країнах основними формами соціального захисту є соціальне страхування та соціальна допомога. В одних країнах, де соціальне страхування отримало найбільш ранній розвиток, воно набуло своєрідних “класичних” форм. Це континентальні країни, передусім Німеччина та Франція. В цих країнах передбачені такі види соціального страхування: пенсійне; на випадок безробіття; від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання. В інших країнах можна спостерігати відхід від класичних форм страхування, з метою удосконалення системи соціального захисту населення.
В Нідерландах система соціального страхування не підпадає під класичну континентальну схему, але є однією із самих розвинутих у Європі за масштабами виплат і має багато своєрідних рис. Соціальне страхування здійснюється у таких організаційно-фінансових формах: система державного страхування; система страхування найманих працівників; страхування службовців.
Ідея інтегрованого збору внесків на соціальне страхування не є новою. Подібна практика використовується у більш ніж 30європейських державах.
Зарубіжну систему адміністрування внесків на соціальне страхування можна розподілити на п’ять типів
Кісіль Х.М. Зарубіжний  досвід справляння єдиного соціального внеску
Обсяг зібраних внесків на соціальне страхування впливає на ефективність роботи реформованої системи адміністрування. Цей взаємозв’язок визначається шляхом співвідношення фонду оплати праці, з якого сплачено внески, до фактичного фонду оплати праці в досліджуваних країнах, і дозволяє стверджувати, що більший ступінь інтегрованості системи забезпечує збільшення її доходів. Так, перші три типи моделей адміністрування характеризуються такими співвідношеннями: 84,5, 86,8 та 88,4 % відповідно. П’ятий тип має найкращий показник, який демонструє збирання внесків на рівні 100 %. Четвертий тип дав низький результат – 73,5%.
Аналіз зарубіжного досвіду адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування свідчить, що найбільш ефективною (в середньому показник збирання внесків дорівнює 100 %) є система, за якої всі функції, не пов’язані зі збиранням внесків, покладаються на єдину установу, тоді як збір і розподіл внесків здійснюють податкові органи. Така система функціонує у Великій Британії [3].
Вважаємо, що доцільно було б виокремити з єдиного внеску внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, як це було зроблено в Великобританії. Це, по-перше, дозволило б уникнути 67-ми класової градації єдиного внеску, а також полегшило б розуміння системи його справляння широким колом громадян, і, по-друге, підвищило б прозорість розподілу коштів між фондами.
При використанні досвіду високорозвинених держав слід врахувати такі обставини. По-перше, соціально - економічне середовище в Україні певною мірою ускладнює запровадження деяких відпрацьованих у розвинутих країнах механізмів соціального захисту. Зокрема, відсутній специфічний досвід управління, традиції і належний механізм суспільного контролю за діяльністю інститутів, що отримують повноваження розпоряджатися коштами соціального страхування. Наслідками запровадження європейських механізмів без урахування національних особливостей та стану розвитку економіки є:
• неефективне адміністрування при невиправданому зростанні адміністративних витрат;
• нецільове спрямування та зловживання при використанні коштів соціальних фондів.
По-друге, відсутність розвинутих фінансових ринків та інфраструктури, інструментів довгострокового інвестування, високі ризики створюють ситуацію, коли встановлення численних обмежень (що виправдано у Західних країнах) може або унеможливлювати ефективну діяльність фондів, або ж надати їй формального характеру, коли значні порушення створять підстави для постійного втручання контролюючих органів.
Отже, для покращення соціального страхування необхідне реформування всієї системи соціального страхування України. Враховуючи зарубіжний досвід розвитку та реформування системи соціального страхування, а також окремі напрацювання українських учених.

Використана література:
1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pension.kiev.ua/files/mlsp_booklet_june2006.pdf.
2. National Insurance – the basics [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/Taxes/BeginnersGuideToTax/NationalInsurance/IntroductiontoNationalInsurance/DG_190048
3. Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в с фері реформування системи пенсійного забезпечення. Перспективи для України / В. Білоус ов // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 39–46.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^