Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Білецька Д.М. Формування регіональних цільових програм розвитку рекреаційної сфери
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-05-2014, 12:12

Білецька Д.М. Формування регіональних цільових програм розвитку рекреаційної сфери

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Білецька Д.М., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКЛМ-51с

Формування регіональних цільових програм розвитку рекреаційної сфери

На сучасному етапi розвитку суспільства, при загостренні економічних, соціальних та екологічних проблем, все актуальнішим є збереження здоров’я окремої людини та соцiуму конкретної території, що породжує цiлий спектр потреб, реалізацiю яких забезпечує рекреаційна галузь господарства.
Трансформація сфери рекреацiї є одним із головних напрямів територіального економічного розвитку в Україні відповiдно до нацiональних соціально-економічних пріоритетів i цiлей державного регулювання в галузі рекреації та туризму, що визначені в законах України “Про туризм”, “Про Загальнодержавну програму формування національної екологiчної мережі України на 2000-2015 роки”, у “Програмі дій з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ століття”.
Рекреаційна галузь господарювання відiграє значну роль у розвитку нацiональної економіки, структурно посідаючи вагоме місце в територіальних соціально-економічних системах держави. При цьому прiоритети розвитку країни та її окремих територій складаються в сфері рекреаційного природокористування з трьох основних її цілей: економічної, соціальної та екологічної, які у своїй взаємодії спрямовані на створення якісного рекреаційного продукту [3].
Одним з інструментів реалізації регіональної рекреаційно-туристичної політики, який у сучасних умовах дає змогу сконцентрувати фінансові, матеріально-технічні, трудові й інші ресурси, скерувати потенціал підприємств, установ, організацій на вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на покращення стану санаторно-курортного господарства, туризму і відпочинку та створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, є регіональні цільові програми, зокрема, регіональні програми розвитку рекреації і туризму.
Визначення і правильна постановка завдань у таких програмах, які вважаються стратегічними документами на рівні регіону чи окремих його адміністративних одиниць, повинно, у свою чергу, значно підвищити ефективність управлінських рішень за рахунок комплексного відображення регіональних особливостей туристичної галузі та пов’язаних з нею видів економічної діяльності, врахування намірів суб’єктів галузі, інших зацікавлених структур стосовно перспективного розвитку рекреації, спеціально розроблених механізмів реалізації програмних заходів [2].
Процес розробки програм розвитку рекреаційної сфери регіону, як і будь-який процес планування, складається із процедур і методів конкретизації проблеми, її формування, оцінювання і вибору способів вирішення. На кожній стадії розробки програми проводяться схожі за змістом дослідження, які відрізнятимуться глибиною опрацювання та ступенем конкретизації: формування цілей програми; визначення кількісних характеристик функціональних і об’єктних цілей, цільових нормативів і показників; проектування системи цілей і підсистеми забезпечення програми; розробка комплексу заходів програми за способами досягнення кількісних характеристик; аналіз необхідних витрат ресурсів; оцінювання ефективності програми; розробка системи управління програмою та об’єктами програмної реалізації; узгодження показників і заходів програми з іншими програмними документами [1].
Результати реалізації програми повинні проявитись у декількох аспектах, зокрема соціальному, економічному, екологічному. Економічна функція рекреаційної діяльності полягає головним чином у відтворенні робочої сили; соціальна - у задоволенні специфічних потреб населення у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні з природою, що сприяє зміцненню фізичного і етичного здоров’я суспільства; екологічна (природоохоронна) - в запобіганні деградації природних рекреаційних комплексів під впливом антропогенної діяльності, у тому числі й рекреаційної.
Отже, регіональні цільові програми розвитку рекреаційної сфери включають в себе завдання та заходи, спрямовані на розв’язання проблем та розвиток галузі туризму та рекреації певного регіону (області, міста, окремого туристичного регіону, тощо). У меті кожної програми комплексно має бути поєднано економічна доцільність, соціальна ефективність та екологічна допустимість діяльності.


Список використаних джерел:
1. Гулич О. Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери / О. Гулич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Л., 2004. - Вип. 1 (XLV). -623 с.
2. Гуслякова О.Ю. Розробка регіональних цільових програм розвитку туристичної індустрії/ Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". Серія: Державне управління. - 2012. - №2. - С.155-158.
3. Кислий В.М. Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні / В.М. Кислий, Г.М. Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 2. – С. 27-36.)
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^