Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Мішко І.С. Проблеми та шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1929
  • Автор: Ireen
  • Дата: 3-06-2014, 00:13
 (голосов: 0)
3-06-2014, 00:13

Мішко І.С. Проблеми та шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Мішко І.С.
студентка магістратури спеціальності «Оподаткування» групи ЕкдМ-51с
Львівського національного університету ім. Івана Франка
м. Львів

Проблеми та шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні

На сьогодні, пошук напрямів вирішення проблем формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні є надзвичайно актуальним, оскільки обраний нашою країною стратегічний курс на євроінтеграцію потребує зростання питомої ваги власних джерел надходжень в структурі доходів місцевих бюджетів, проте разом з тим, проблеми у сфері державних фінансів зумовлюють необхідність посилення ролі саме місцевих податків та зборів у власних доходах місцевих бюджетів.
Вітчизняна бюджетна практика передбачає формування дохідної частини місцевих бюджетів в основному за рахунок загальнодержавних податків і бюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій). Місцеві податки та збори як власне джерело бюджетів місцевого самоврядування в Україні становлять лише 5-7 % від доходів місцевих бюджетів, в той час як в розвинених країнах вони є головним атрибутом місцевого самоврядування. Зокрема, місцеві податки утворюють близько 60% прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії, 38% – в Італії, 45% – в Австралії, 44% – в Норвегії [3].
Прийняття Податкового кодексу в Україні стало суттєвим кроком вперед у процесі розвитку системи місцевого оподаткування. Кількість місцевих податків значно скоротилась, а це на наш погляд повинно позитивно вплинути на ефективність роботи системи оподаткування, адже багато податків та зборів, що стягувалися до 2011 року, були не ефективними, витрати на їхнє адміністрування часто перевищували доходи.
Зважаючи на те, що станом на сьогодні в Україні сформувалися категорії громадян, які володіють значною нерухомістю та коштовним рухомим майном, хочемо відмітити таке нововведення Податкового кодексу як впровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Однак, доходи за 2013 рік від податку на нерухомість є незначними. Так, протягом 2013 року надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету м. Львова склали 304,4 тис. грн., а його питома вага у місцевих податках і зборах становила 0,1% Причиною низьких надходжень від податку на нерухомість в Україні, насамперед, є значні площі житлової нерухомості, які є звільненими від оподаткування, а також недостатнє врегулювання законодавством цього податку. Розміри неоподатковуваного мінімуму передбачені Податковим кодексом України (120 кв. метрів для квартир та 250 кв. метрів для будинків) є, на нашу думку, занадто великими, адже на сьогодні для багатьох фізичних осіб загальна площа житла, навіть, не відповідає санітарній нормі, встановленій статтею 66 Житлового кодексу України. У нашій країні частка осіб, що володіє нерухомістю загальною площею понад 100 кв. метрів, складає не більше 8% населення. Запровадивши податок на осіб, які мають у власності нерухомість житловою площею понад 250 кв. метрів, влада порушила принцип економічної ефективності і доцільності оподаткування [1].
В Податковому кодексі при визначенні об’єкта оподаткування та розміру ставки податку на нерухомість зовсім не враховується стан самої будівлі, її історична цінність, місце розташування та інші чинники, які могли б суттєво впливати на розмір оціночної вартості будівлі. Було б доцільно взяти до уваги зарубіжний досвід адміністрування аналогічних податків і внести зміни до Податкового кодексу України, взявши за базу оподаткування податком на нерухоме майно саме оціночну вартість будівлі. Тобто, запропонований на сьогодні механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території України потребує суттєвого вдосконалення [4].
Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності займають незначну частку як у структурі податкових надходжень, так і загальних доходів місцевих бюджетів, яка становить значно менше 1 %.
Така тенденція, на нашу думку, спричинена тим, що дані збори є вибірковими (крім збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності) для їхнього встановлення місцевими радами на підзвітній їм території. Також деякі проблеми виникають зі справлянням збору за місця для паркування транспортних засобів, оскільки через відсутність дієвого контролю за наявністю договорів оренди землі під парковки, меж і розміток місць для паркування, приборів фіксації в’їзду автотранспорту на парковку місцеві ради не повністю використовують потенціал цього збору [4].
Виникають також сумніви щодо збільшення податкових надходжень місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, оскільки цей податковий платіж може бути запровадженим виключно на туристичній місцевості, до якої неможливо віднести 4/5 територій місцевих громад України, які не користуються популярністю серед туристів [5].
Невміння місцевих органів влади реалізовувати прихований податковий потенціал та ефективно регулювати економічну діяльність на місцях, непрозорість в адмініструванні окремих податків призводять до недовикористання наявних можливостей в оподаткуванні. Внаслідок значного обсягу тіньової діяльності поза увагою фіскальних органів залишаються персональні доходи громадян, підприємницька діяльність незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Зокрема, йдеться про втрати бюджету від недоотриманого збору за запровадження окремих видів підприємницької діяльності, єдиного податку та туристичного збору внаслідок невикористання туристичного потенціалу, що знаходиться у тіньовому секторі економіки [2].
Варто зазначити, що становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається надто повільно. Про це свідчить темпи розробки і затвердження Податкового Кодексу в Україні, який так довго не могли прийняти, однак і він є недосконалим. Система місцевих податків і зборів має багато недоліків, серед яких найсуттєвішими, на нашу думку, є такі:
– незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів;
– невеликий перелік цих податків і зборів в порівнянні з іншими країнами;
– відсутність в органів місцевого самоврядування права самостійно запроваджувати власні податки і збори на своїй території;
– низький рівень зацікавленості місцевих органів влади у додатковому залученні коштів від справляння місцевих податків і зборів;
– відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються на певній території, з податковими зусиллями населення;
– нерозвиненість регіональної податкової політики, що проявляється у відсутності таких місцевих податкових платежів як екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади тощо.
Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні, навіть, з урахуванням остатніх законодавчих змін, дає підстави стверджувати, що система місцевих податків і зборів виконує лише допоміжну роль у державному оподаткуванню, що, на нашу думку, потребує значного реформування.
В процесі вдосконалення системи оподаткування в Україні необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків та зборів, суттєво підвищити їхню роль і значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Потребує перегляду також перелік місцевих податкових платежів, як свідчить досвід багатьох розвинених країн світу, в напрямі збільшення їхньої кількості. Крім цього, органи місцевого самоврядування повинні бути наділені правом запроваджувати на своїй території власні податки і збори, а центральний уряд має лише контролювати загальний рівень оподаткування.

Список використаних джерел:
1. Бобох Н. Наслідки запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні [Електронний ресурс] / Бобох Н. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1544/1/land_boboh.pdf
2. Кучабський О. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні/ Кучабський О., Гончаренко М. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/01.pdf.
3. Семенова К.О. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні / Семенова К.О., Сидоренко О.О. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/3_104510.doc.htm
4. Сощук Д. Недоліки та напрями вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Сощук – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/nedoliky-ta-napryamy-vdoskonalennya-systemy-mistsevoho-opodatkuvannya-v-ukrajini/
5. Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / А.І. Терлецький – Режим доступу // http://www.nbuv.gov.ua.

Посилання: місцеві податки і збори

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^