Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Королюк Б.М. Сучасний стан місцевих фінансів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 6)
3-06-2014, 12:54

Королюк Б.М. Сучасний стан місцевих фінансів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Королюк Б.М., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Сучасний стан місцевих фінансів в Україні

В Україні сьогодні існує об'єктивна потреба в удосконалені органів управління місцевими фінансами в умовах становлення фінансової автономії місцевого самоврядування. Ефективне функціонування місцевих фінансів є неможливим без злагодженої роботи органів управління. В Україні фінансова діяльність органів місцевого самоврядування регулюється центральною владою.
Ця діяльність регламентується чинним законодавством, а також указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України. Управління місцевими фінансами здійснюють місцеві представницькі та виконавчі органи влади, зокрема їх фінансові підрозділи [3].
Дослідженням аспектів функціонування місцевих фінансів займались такі фахівці як: В. Кравченко, О. Сунцова, О. Василик, В. Твердохлєбов, О. Кириленко, Ю. Петленко, Л. Єлісєєва, І. Смирнов, А. Маглаперідзе, В. Опарін, В. Федосов.
Сьогодні потребує уточнення компетенція місцевої влади, необхідним є чіткіше розмежування повноважень різних рівнів влади, держави й місцевого самоврядування, представницьких і виконавчих структур місцевої влади у сфері управління місцевими фінансами та посилення ролі місцевого самоврядування. Функції та завдання органів управління місцевими фінансами передбачають сьогодні не лише планування й контроль надходжень до бюджету, але і раціональний розподіл та використання бюджетних коштів, пошук різних форм залучення приватного капіталу, ефективне використання об'єктів комунальної власності, що сприятиме розвитку фінансової бази місцевого самоврядування.
Однією з форм власності в Україні є комунальна власність, яка є невід’ємним атрибутом місцевого самоврядування. Фінанси комунальних підприємств, установ на організацій є важливою складовою місцевих фінансів. Сьогодні підприємства комунальної сфери відчувають гостру нестачу у фінансових ресурсах та не можуть конкурувати з приватним сектором. Комунальне господарство збиткове, застаріле і не відповідає європейським стандартам. Недостатнє фінансове забезпечення підприємств, установ та організацій комунальної форми власності є однією з найгостріших проблем в нашій державі, адже загальмовує модернізацію комунальної сфери, викликає нераціональне та неефективне використання різного роду ресурсів. Актуальним питанням сьогодення є покращення фінансового забезпечення комунальних підприємств за рахунок поліпшення стану розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги, погашення перед ними заборгованостей, технічне переоснащення, удосконалення основних фондів.
Сьогодні ми спостерігаємо негативну тенденцію щодо недостатньої ресурної бази місцевих бюджетів. За результатами 2013 року до Зведеного бюджету України надійшло 442788,7 млн. грн. Проти 2012 року надходження знизились на 0,6 відсотка, або на 2736,6 млн. гривень. У 2013 році місцеві бюджети отримали 221019,4 млн. грн., у т.ч. доходів – 105171,1 млн. грн., офіційних трансфертів – 115848,3 млн. гривень [2]. Органи місцевого самоврядування не достатньо забезпечені дохідними джерелами. Місцеві податки та збори в Україні навіть з урахуванням останніх законодавчих змін (крім єдиного податку) суттєво не впливають на формування дохідної бази місцевих бюджетів. Адже їх питома вага у структурі загальних доходів бюджетів муніципальних громад становить мізерні 5-7%, на противагу 40-60% як це у розвинених країнах світу. Тому, сьогодні, одним з головним завдань Уряду є децентралізація влади та передача повноважень місцевому самоврядуванню.
У 2013 році місцевих податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів у сумі 7316,2 млн. гривень. Порівняно з 2012 роком надходження збільшились на 34,1 відсотка, або на 1861,2 млн. гривень. Левову частку у надходженнях місцевих податків і зборів (90,8 відсотка) становлять надходження єдиного податку. Місцеві податки практично не виконують фіскальну функцію.
Бюджетна сфера органів місцевого самоврядування забезпечується лише на 85% від реальної потреби. Ріст видатків місцевого самоврядування в порівнянні з минулими роками значно зменшився. Спостерігається негативна тенденція щодо високої частки міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів. Водночас місцеві податки і збори не виконують фіскальну функцію у повному обсязі. Тому необхідним завданням уряду є централізація влади та розширення повноважень місцевого самоврядування [1].
Розглянемо ще одну важливу складову доходів місцевих бюджетів – трансферти. За 2013 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було перераховано трансфертів на загальну суму 117213,8 млн. грн., у тому числі трансфертів із загального фонду – 114472,0 млн. грн., що дало змогу забезпечити виконання соціальних зобов’язань, у тому числі виплату заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, які утримуються з місцевих бюджетів, у повному обсязі, а також здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг перерахованих трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2013 році зменшився на 8615,2 млн. грн., або на 6,8 відсотка.
Отже, сьогодні подальший розвиток місцевих фінансів в Україні перебуває під загрозою. Система формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків, система фінансового вирівнювання є недосконалими, оскільки не зацікавлюють місцеву владу в пошуку і мобілізації резервів, зростання доходів та раціонального використання коштів. Тому першочерговим завданням Уряду повинна стати децентралізація фінансів та повноважень.

Список використаних джерел:
1. Держбюджет–2014 – дежавю «покращення»?! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/finances/derzhbyudzhet–2014–dezhavyu–pokraschennya–_.html.
2. Пояснювальна записка до звіту про виконання Державного бюджету України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index.
3. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15210215/finansi/upravlinnya_mistsevimi_finansami#729.

Посилання: місцеві фінанси

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^