Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Горбатий А.З. Стратегія розбудови бюджетної політики України
Информація до матеріалу
 (голосов: 4)
4-06-2014, 12:50

Горбатий А.З. Стратегія розбудови бюджетної політики України

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Горбатий А.З., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Стратегія розбудови бюджетної політики України

В сучасних умовах розвитку світу успішне функціонування економіки країни поголовно визначається ефективним проведенням бюджетної політики, тому дослідження стратегії розбудови бюджетної політики в Україні на сьогодні є досить важливою та актуальною темою.
Дослідженням питання розбудови бюджетної політики України займалась чимала кількість вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед них: В. Базилевич, О. Василик, О. Воробйова, Т. Куценко, Л. Лисяк, І. Лук‘яненко, І. Лютий, В. Федосов, І. Чугунов, О. Шевченко, С. Юрій та інші.
Бюджетна політика — це сукупність державних заходів спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.
Процес розбудови і зміни бюджетної політики має складний характер, який пов'язаний із багатьма чинниками як внутрішнього, так і зовнішнього впливу.
До зовнішніх чинників треба віднести залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими державами щодо поставок палива, сировини, матеріалів, обміну технологіями, експортних можливостей самої держави, її інтеграції зі світовими системами тощо.
До внутрішніх чинників, які суттєво впливають на бюджетну політику, можна віднести: економічні – пов’язані з макроекономічними процесами, що відбуваються в сфері суспільного виробництва; соціальні – пов’язані з особливостями відтворення робочої сили та населення країни в цілому, це перш за все: кошти на освіту, охорону здоров’я, соціально-культурні заходи, соціальний захист населення, обсяг і рівень заробітної плати тощо; політичні – пов’язані із забезпеченням обороноздатності держави і підтримкою внутрішнього правопорядку, укріплення законодавчої та виконавчої влади.
Бюджетна політика України в сучасних умовах має бути спрямована на реалізацію стратегії активного нарощування фінансового потенціалу країни, насамперед сегмента державних фінансів. Мова йде про створення умов для нової якості фінансування і розвитку фінансів держави в рамках сучасної парадигми становлення української економіки, яка має адекватно відповідати на глобальні виклики ХХІ ст.
Для досягнення цього необхідно сформувати потужний фінансовий потенціал країни. Його фундаментом має бути бюджет, здатний забезпечити необхідний розвиток науки, культури, охорони здоров'я, формування інтелектуального і трудового потенціалу, високотехнологічного промислового комплексу, ядром якого мають стати прогресивні галузі машинобудування.
Центром бюджетної політики є питання зміцнення бюджетної дисципліни, передусім збільшення надходження податків, регулярна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що позитивно впливає на весь ланцюжок платежів у народному господарстві. Велика увага в цих умовах повинна приділятися збалансованості бюджету, а також грошово-кредитній політиці центрального банку України, зокрема у сфері валютного регулювання і формування грошової пропозиції. Важливою є і роль Міністерства фінансів, особливо щодо управління державним боргом і бюджетним дефіцитом. Проте стабілізація фінансового становища країни ще має нестійкий характер, зумовлений недостатньою увагою держави до інвестиційної сфери, що підриває дохідну базу бюджету в перспективі [1].
Виконання стратегічних завдань бюджетної політики значною мірою залежить від реальних дій уряду, який не варто ототожнювати з державою, але за діями уряду можна оцінювати стан і ефективність держави як найважливішого інституту суспільного розвитку. Адже Україні досі не вдалося повністю розмежувати фінанси держави і фінанси підприємств, організацій і корпорацій. Це розмежування стосується як організаційно-структурних, так і функціональних аспектів руху фінансових потоків. «Змішання» державних фінансів з «приватним бізнесом» породило потворні (для демократичного суспільства) форми олігархічного капіталу, величезну нерівність у доходах, а також нелегальну приватизацію частини бюджетних потоків.
Формуючи довгострокову стратегію економічного розвитку економіки, бюджет необхідно розглядати як ключовий сегмент сучасної економіки, який реально бере участь у відтворювальному процесі. Важливо мати єдину систему оцінювання (класифікації, аналізу, контролінгу, моніторингу) державних фінансів. У цьому зв'язку особливо актуальним є: по-перше, установлення меж сектору державних фінансів; по-друге, визначення методів державних фінансових операцій; по-третє, вироблення методів участі держави у фінансово-інвестиційному процесі.
Бюджет у руках держави має адекватно реагувати на умови глобалізації, реально вирішувати як поточні, так і перспективні проблеми економіки і суспільства відповідно до національних інтересів України.
Бюджетна політика повинна сприяти активному виходу країни на інвестиційні ринки світу та ринки високотехнологічної продукції, а водночас і скороченню частки України на ринках сировинних ресурсів. Виконати цю функцію вона може за успішного функціонування і розвитку фінансового ринку.
Нові економічні умови диктують необхідність перегляду стратегії бюджетної політики, тому немає нічого непрофесійного в тому, аби переглядати завдання та пріоритети чи змінювати позиції, які були задекларовані на виборах. Головне, щоб це робилося публічно, фахово та обґрунтовано. В такому разі суспільство отримає сигнал, що влада здатна до саморозвитку та діалогу, що лише зміцнить довіру до її політики і підвищить шанси на успіх реалізації її ініціатив.
Отже, розбудовуючи бюджетну політику, всі суб‘єкти бюджетних відносин в Україні повинні пам‘ятати, строго дотримуватись та сприяти виконанню тієї частини функцій, які суспільством покладені на державу. Стратегічним завданням бюджетної політики України на найближчі 15-20 років залишається забезпечення збалансованості бюджету. Проте методи її досягнення мають суттєво змінитися. Головне - забезпечити високу якість розроблення бюджету, через бюджетно-податкові інструменти сприяти розширенню випуску тих товарів і послуг, які дадуть найбільші доходи і поліпшать структуру виробництва в країні.

Список використаних джерел:
1. Бюджетна система : підручник / на наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012 – 871 с.
2. Молдаван О. Бюджетна політика: Україні потрібна нова стратегія [Електронний ресурс] / О. Молдаван. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/byudzhetna_politika_ukrayini__potribna_nova_strategiya__.html
3. Рудік К.С. Проблеми вдосконалення реалізації бюджетної політики в Україні // Вісник Донецького університету економіки та права – 2010. – С. 68-73.

Посилання: бюджетна стратегія, економічне зростання, Бюджет

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^