Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Ящук О.О. Суть державного програмування економічного розвитку України в сучасних умовах
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1423
  • Автор: olga1992
  • Дата: 6-06-2014, 08:58
 (голосов: 0)
6-06-2014, 08:58

Ящук О.О. Суть державного програмування економічного розвитку України в сучасних умовах

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
© Ящук О.О., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕклМ-51с

СУТЬ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах економічних викликів та інтеграційних перетворень зростає роль держави у сфері регулювання сукупності соціально-економічних відносин. У цьому контексті перспективним інструментом державного регулювання може бути державне програмування економічного розвитку.
Що можна віднести до системи економічного програмування в національній економіці (НЕ)?
Це, перш за все, Державні та Регіональні економічні програми розвитку національної економіки. Згідно із Законом України «Про державні цільові програми» [1] метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем, тобто головною метою економічного програмування (ЕП) в державі є накреслення та реалізація оптимального, з точки зору національних економічних інтересів, сценарію розвитку національної економіки [3].
Головними завданнями здійснення державного економічного програмування є:
- досягнення макроекономічної стабілізації і максимально ефективного використання всіх економічних ресурсів держави;
- досягнення якісних позитивних зрушень в НЕ та підвищення економічного, соціального та екологічного добробуту населення;
- підтримка вітчизняного товаровиробника і розвиток національного та регіональних ринків.
- ефективно відстоювати національні інтереси держави;
- забезпечувати ефективну реалізацію прийнятої національної стратегії, відповідної зовнішньої і внутрішньої економічної політики;
- забезпечити ефективну трансформацію економічної системи, структурну перебудову економіки і формування соціально-орієнтованих ринкових механізмів;
- формувати внутрішній ринок;
- забезпечити інтеграцію економічного і екологічного напрямів розвитку;
- забезпечити відродження економіки та її послідовний і стабіль¬ний розвиток;
- забезпечити збереження і розвиток інтелектуальних ресурсів країни;
- сприяти консолідації суспільства, розвитку соціального партнерства.
- забезпечення досягнення основної мети державного регулювання економіки;
- ефективне застосування різноманітних інструментів виконання державних економічних програм;
- вплив на якісні перетворення національної економіки;
- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів;
- стимулювання розвитку економічної системи [2].
Форми виконання і механізми (організаційно-економічні) втілення програм залежать від: масштабу програм; сфери дії програй; сприяння залученню приватного і державного секторів, кількісного вмісту та якісного змісту і характеру конкретних економічних і адміністративно-правових регуляторів (інструментів), закладених в механізм реалізації програм (передбачених програмами); правового статусу програм; характеру економічних і адміністративно-правових зв'язків.
Об'єктами державного економічного програмування виступають галузі, регіони, сектори і сфери економіки, різні напрями наукових досліджень та національна економіка в цілому.
Програмування, як форма здійснення державного економічної політики і інструмент державного регулювання економіки, має такі специфічні особливості:
- втручання держави в економіку лише коректує процес ринкової саморегуляції;
- програмування є елементом сучасної ринкової організації економіки, оскільки держава не керує агентами ринку, а лише спрямовує їх діяльність;
- основою державного програмування є структурне регулювання розвитку національної економіки;
- програмування, як форма впливу на економіку, є системним і комплексним засобом (інструментом) [4].
Отже, процес програмування економічного розвитку передбачає розробку програми розвитку економіки і соціальної сфери держави, регіонів, а також міжгалузевих комплексів [5]. Результатом програмування є економічна програма, яку слід розглядати як комплекс ієрархічно впорядкованих цілей, завдань, засобів їх досягнення, забезпечений цільовим фінансуванням і належною правовою базою.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – с.1042.
2. Гринів Л.С. Національна економіка: навч. посібник / Л. С.Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : «Магнолія 2006», 2009. - 464 с.
3. Гринів Л. С. Регіональні цільові програми: навч . посіб . / Л. С. Гринів. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 152 с.
4. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка М.І., Залога З.М. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: Атіка, Ельга – Н,2000. – 592 с.
5. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки / Д. М. Стеченко. – Київ: Знання, 2004 – 262 с.

Посилання: державне програмування, економічний розвиток, державна програма, національна економіка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^