Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Копитко Н.Б. Перспективи розвитку фондового ринку в України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1022
  • Автор: Наргіза
  • Дата: 30-10-2014, 22:40
 (голосов: 0)
30-10-2014, 22:40

Копитко Н.Б. Перспективи розвитку фондового ринку в України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Копитко Н.Б., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с


Перспективи розвитку фондового ринку в України

Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави. Він сприяє обмеженню монополізму, формує сприятливі умови для конкуренції, а також раціональному розміщенню фінансових ресурсів [1]. Фондовий ринок є цілісною системою, з набором своїх правил і механізмів, що дозволяють як придбавати, так і продавати цінні папери.
Головною метою функціонування та розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва.
Вітчизняний фондовий ринок вже пройшов кілька складних етапів свого розвитку i потребує розробки його більш ефективної моделі. Сьогодні фондовий ринок України перебуває в нестандартній ситуації i переживає своєрідну стадію "зламу", якою визначатиметься його майбутнє [5].
Основними причинами слабкого розвитку фондового ринку України є: низький відсоток акцій; слабка внутрішня підтримка; низька ліквідність; недостатня конкурентоспроможність фондового ринку України; недосконалість податкового стимулювання розвитку ринку; нерозвинене корпоративне управління ринком; мала розбудова інфраструктури фондового ринку; недосконалість законодавства України [2].
Низькій відсоток акцій, що обертаються на біржі є фундаментальною проблемою фондового ринку України, що в свою чергу причиною повільного розвитку як самого ринку, так і розвитку усієї національної економіки. Це означаю що на вітчизняному фондовому ринку неможливо організувати довготривалі інвестиційні стратегії. Рівень внутрішньої підтримки українського фондового ринку дуже низький. Українські інституціональні інвестори істотно програють західним інвесторам за обсягом коштів, що інвестуються в український фондовий ринок. Неменш важливим аспектом є ліквідність. При настанні кризового стану на фондовому ринку, а також при бажанні інвесторів продати власні цінні папери, ринок не в змозі повністю поглинути обсяг, що продається. В результаті продавці істотно зменшують ціни і ринок провалюється [6]. Недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку випливає із того, що недостатньо сприятливою є державна політика щодо оподаткування на фондовому ринку. Проблема податкового стимулювання розвитку фондового ринку потребує звільнення від обкладання податком на прибуток підприємств,оподаткування курсових різниць та податком на додану вартість некомерційних організацій фондового ринку України. Проблема корпоративного управління ринком полягає в недосконалій системі розкриття інформації про вартість цінних паперів та об'єкти інвестування через інструменти фондового ринку. Також мізерною є інформація про інвесторів, які купують великі і контрольні пакети акцій, у першу чергу, тих підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, монополістів, банків та страхових компаній. Фактично не відомо кому ми передаємо свої стратегічні об’єкти. Мала розбудова інфраструктури фондового ринку потребує організації обміну інформацією між організаційно оформленими ринками. Також виникає необхідність запровадження електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного цифрового підпису та шифрування даних.
Існує необхідність прийняття Законів України "Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)", "Про цінні папери та фондовий ринок" (нова редакція), "Про недержавні пенсійні фонди", "Про електронний документообіг та електронний підпис"[5]. На оновлення існуючого законодавства потрібно декілька років для того, щоб потім воно ефективно функціонувало.
Для покращення ситуації на фондовому ринку України потрібні координовані дії Парламенту, Уряду та Фонду державного майна України. Щоб достатньо швидко відновити український фондовий ринок, зробити його прозорим, ефективним та ліквідним необхідно терміново створити систему заходів: інформування і консультування населення відносно ситуації на фондовому ринку; підвищення прозорості та здійснення державного контролю за діяльністю всіх учасників ринку з метою мінімізації шкоди від неминучих спекуляцій та ігрових стратегій операторів; більш активно розвивати накопичувальну пенсійну систему; проводити приватизацію державних підприємств переважно через фондову біржу.
А також дивлячись на розглянені вище проблеми та користуючись досвідом країн з розвиненим фондовим ринком необхідно, додаючи до вище зазначених, виділити 7 основних заходів щодо удосконалення, покращення та стабілізації Українського ринку цінних паперів: стабілізація законодавчої бази, створення належної системи захисту прав інвесторів, власників цінних паперів; прийняття єдиного закону, який регулював би випуск та обіг усіх видів цінних паперів і питання професійної діяльності на ринку фінансових інструментів, депозитарного обслуговування, регулювання ринку фінансових інструментів; упровадження дієвої системи фінансової відповідальності щодо порушників, професійних учасників ринку цінних паперів; забезпечення розвитку ліквідності організованого ринку насамперед за рахунок консолідації та зростання частки організованого ринку; цілеспрямоване формування мережі інституційних інвесторів; уніфікація обліку цінних паперів, централізація депозитарної системи та її інтеграція у міжнародний ринок цінних паперів; поліпшення якості професійної діяльності та підвищення рівня компетентності фахівців на ринку цінних паперів, ознайомлення їх зі світовим досвідом організації фондового ринку шляхом міжнародного обміну та стажування [3].
Отже, розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуальніших завдань для становлення української економіки. Не дивлячись на невеликий рівень капіталізації в порівнянні з фондовими біржами розвинених країн, фондовий ринок представлений практично всіма секторами економіки, а акції українських емітентів мають стійкий попит у нерезидентів і є повноцінними представниками ринку акцій країн, що розвиваються. Майбутній розвиток фондового ринку України є неможливим без реформування більшості важливих складових елементів ринку та усунення перешкод, що заважають такому розвитку. Має відбутись переосмислена та суттєво підвищена роль фондового ринку стосовно залучення інвестиційних ресурсів та направлення їх на оновлення потужного виробничого потенціалу, створення необхідних умов для становлення інституційних інвесторів.
Список використаної літератури:
1. Івахненко І. С Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні та його вплив на інвестиційний процес // Формування ринкових відносин в Україні. – № 4 (107). – 2010. – С. 81–85.
2. Румянцев С. Сучасні питання фондового ринку/ С. Румянцев //Цінні папери України. – 2011. - № 50. – С. 12 – 13.
3. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення
функціонування ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. – 2010. –
№ 6. – С. 97-104.
4. [Електронний ресурс]. http://www.problecon.com/pdf/2014/1_0/129_134.pdf
5. [Електронний ресурс]. http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/68758.doc.htm
6. [Електронний ресурс]. http://www.ux.ua/ru/m/501/16045/20121015-ese-problemi-ta-perspektivi-rozvitku.aspx
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^