Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Пукало І.В. Перспективи розвитку страхового ринку України та заходи щодо підвищення його ефективності
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1163
  • Автор: Ігор
  • Дата: 30-10-2014, 23:10
 (голосов: 0)
30-10-2014, 23:10

Пукало І.В. Перспективи розвитку страхового ринку України та заходи щодо підвищення його ефективності

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Пукало Ігор Володимирович
Львівський національний університет імені Івана Франка

В умовах коли посилюється відкритість та інтегрованість української економіки в світовий економічний простір все більшої актуальності набуває питання конкурентоспроможності страхового ринку. Актуальність проблеми розвитку страхового ринку зумовлена необхідністю розробки ефективої стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні. Для виявлення проблем ринку страхових послуг досліджують стан його розвитку та аналізують вплив негативних чинників.
На страховому ринку існують серйозні проблеми, які перешкоджають подальшому його розвитку, серед них виділяють: недосконала законодавча та нормативна база, низький рівень ефективності державного регулювання страхової діяльності, недосконала система державного контролю за фінансовою надійністю страховиків, недостатнє використання інвестиційних ресурсів страховиками, складна процедура отримання відшкодування в разі настання страхового випадку [1].
Однією з ключових проблем розвитку страхового ринку є те, що на даний час в Україні постійно зростає кількість страхових компаній, що в свою чергу посилює конкуренцію, і все це відбувається в умовах низького попиту населення на страхові послуги. Нині на ринку стрхових послуг України працює 411 (станом на 30.09.2013) компаній, тоді як попит з боку населення є досить низьким, передусім це пояснюється недовірою до страховиків і високими розмірами страхових внесків.
Оскільки сума страхових премій є частиною валового внутрішнього продукту, тому перед державою постає ще одна проблема яку необхідно вирішити — це збільшення частки страхових премій в структурі ВВП ( у 2013 році вона становила 2%). Протягом 2010-2013 року спостерігалася тенденція зростання частки премій у суспільному продукті, що пов’язане з відновлення економіки після фінансової кризи 2008-2009 рр., водночас, у порівнянні з країнами Європи рівень показника є незадовільним та має потенціал зростання до 2-2,2% [2].
Найменш розвиненими видами страхування, які мають найнижчу питому вагу в структурі чистих страхових премій, але мають досить високий потенціал є:
— страхування медичних витрат (питома вага у структурі чистих страхових премій становить 1,5%);
— страхування вантажів та багажу (4,5%);
— страхування від нещасних випадків (4,6%);
— страхування відповідальності перед третіми особами (4,8%) [2].
Страховий ринок зростає як за розміром, так і за складністю. Таку тенденцію засвідчує те, що кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті у 2013 році становила 87 328,5 тис. одиниць, і цей показник у порівнянні з 2012 роком (35 204,8 тис. одиниць) зріс більше ніж у 2 рази. Страхові премії у 2012 році становили 21 508,2 млн. грн., а в 2013 – 28 661,9 млн. грн. Страхові резерви у 2012 році були рівні 12 577 млн. грн., а в 2013 – 14 435,7 млн. грн. (темп приросту по відношенню до 2012 року становив 14,8%) [2]. Крім того, багато позитивних зрушень було в сфері законодавства та регулювання, так у березні 2013 року Нацкомфінпослуг розробив «Концепцію розвитку небанківських фінансових послуг України», що сприяло прискоренню зростання страхового сектора. Але, незважаючи, на бурхливий розвиток, ринок страхових послуг має низку проблем, які потребують негайного вирішення [3].
Для удосконалення та підвищення ефективності функціонування страхового ринку, а також вирішення вищеназваних проблем, необхідно провести ряд таких першочергових заходів:
— прийняти Закон України «Про страхування» у новій редакції;
— визначити стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку;
— встановити вимоги до платоспроможності на основі оцінки ризиків та якості активів страховика;
— врегулювати питання комісійної винагороди за обов’язковими видами страхування;
— переглянути умови ліцензування страховиків [3].
Отже, страховий ринок знаходиться на етапі бурхливого розвитку і ще не став реальним чинником стабільності національної економіки. На даному етапі він не відповідає завданням та тенденціям світових страхових ринків, що зумовлює суттєве відставання вітчизняного ринку у глобальному процесі формування світової фінансової системи. У зв’язку з цим виникає необхідність розроблення державної політики ефективного розвитку страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами.
Список використаної літератури
1.Плиса В. Страхування: Підручник.-К: Каравела, 2010. – 472 с.
2.Нацкомфінпослуг.Інформація про стан та розвиток страхового ринку України, 2013 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_%202013.pdf
3.Берлін.В. Тенденції розвитку та державне регулювання страхового ринку України [Електронний ресурс] / В.Берлін // Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^