Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Казимирович О.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2014, 10:17

Казимирович О.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

© Казимирович О. В., 2014
ЛНУ iм. Iвaнa Фрaнкa, Екф-43с

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Страхування життя у розвинених країнах давно перетворилося в обов'язкову потребу у всіх сферах діяльності. Сьогодні неможливе існування стабільної економіки держави без надійної страхової системи, що впевнено згладжує непередбачені ризики. Зокрема, страхування життя убезпечує найцінніше: життя, здоров’я, здатність заробляти гроші та впевненість у майбутньому загалом. Це і визначає важливість розвитку даного виду страхування в Україні.
Практично всі страхові компанії в Україні представляють стандартизовані страхові продукти, які мало чим відрізняються. Фактично сьогодні на українському ринку страхування життя пропонуються три основні групи страхування:
- змішане страхування життя (82 %) – накопичувальне страхування з одночасним страховим захистом на випадок смерті з метою забезпечення певного капіталу до певної дати (наприклад, придбання будинку, навчання у ВНЗ);
- пенсійне страхування життя (10 %) – накопичувальне страхування для забезпечення додаткового періодичного доходу протягом певного строку або довічно, після виходу на пенсію або досягненню певного віку;
- ризикове страхування життя (8 %) – страхування на випадок смерті, від нещасних випадків, захворювань та інвалідності [1].
На початку 90-х рр. ХХ ст. у країні виникає величезна кількість страхових компаній, що здійснюють особове страхування, а зокрема, і страхування життя. І хоча наразі страховий ринок життя охоплює тільки 3% від потенційних можливостей, є всі підстави очікувати зростання попиту населення України на ці послуги, а також зростання бажання страховиків займатися страхуванням життя, що спричинить зростання конкуренції та поліпшення якості послуг у цій сфері.
Україна прагне «влитися» у світовий цивілізаційний процес, а тому вона має змінити ставлення своїх громадян і держави до інституту страхування. Світ демонструє зростання частки страхування життя у структурі ВВП. У Японії така частка становить 13 %, у Швейцарії - 12%, Південній Африці - 16%, Словенії - 5%, Польщі - понад 3 %. У середньому в розвинених країнах ця частка коливається від 2 до 6 % ВВП. В Україні ринок страхування в цілому займає близько 2 % ВВП, а страхування життя - 3,3 % страхового ринку [2].
Ринок страхування життя, за попередніми підсумками 2013 року, склав близько 2,4 млрд грн, що на 35% більше, ніж у 2012 році, ставши третім за величиною після ринків страхування майна і автострахування, повідомляється на сайті Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) [3].
Згідно з повідомленням, за підсумками 2013 року роздрібне страхування життя становило 95% обсягу страхових платежів, корпоративне — 5%. У 2013 р. на ринку страхування життя спостерігалось зростання чистих страхових премій на 667 млн. грн. (36,9%) порівняно з 2012 р. Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2013 становила 407, з яких 62 СК зі страхування життя (СК "Life") та 345 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2013 рік кількість страхових компаній зменшилася на 7 СК [4].
Найбільш вагомими факторами, що впливають на розвиток сфери страхування життя в Україні, є збільшення споживчого кредитування, значне зростання страхових виплат за ризиком «дожиття», підвищення соціальної відповідальності представників середнього класу за членів своїх сімей.
На ринку страхування життя спостерігається суттєве покращення ситуації, проте, все ж залишається низка невирішених проблем таких, як :
- недоліки у законодавстві ;
- низький рівень довіри громадян до ринку страхування життя ;
- недостатня проінформованість усіх верств населення щодо доцільності і важливості саме цього виду страхування;
- низький рівень платосмроможності населення ;
- нестабільність фінансового середовища країни в цілому.
Держава повинна бути зацікавлена у вирішенні цих проблем, адже страхування життя — це, в першу чергу, довгострокові інвестиційні ресурси. Орієнтація на міжнародні стандарти та комплексні заходи, як страхових компаній, так і держави у вирішенні проблем даного сегменту зможуть вивести галузь страхування загалом, на новий рівень.
Література:
1.Страховая индустрия Украины: стратегия развития : монография [Текст] / А. Филонюк, А. Залетов. — К. : Междунар. агенция "БИЗОН", 2008. — 448 с.
2.Страхування: підручник / В. Д. Базилевич, О. Ф. Філонюк, К. С. Базилевич ; [та ін.]; за ред.:В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008 . – 1019 с.
3. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainsur.com/stats/life/
4.Консолідовані звітні дані страхового ринку за 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://nfp.gov.ua/content/konsolidovani-zvitni-dani.html
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^