Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Андрух Х.І. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2014, 11:52

Андрух Х.І. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Андрух Х.І.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Ринок похідних фінансових інструментів в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Важливим сегментом фондового ринку в розвинутих країнах виступає так званий «строковий» ринок, який значною мірою забезпечує формування цін на базові активи, що закладені в основі його товару – похідних фінансових інструментах, тим самим об’єктивно відображаючи ринкові очікування економічних суб’єктів. При цьому виняткова роль строкового ринку для економіки виявляється в його здатності нейтралізувати фінансові ризики як для покупців, так і для продавців за умови наявності ефективної системи регулювання [1]. Тому важливим є дослідження становлення і розвитку даного ринку в Україні.
Фінансова теорія визначає строковий ринок (ринок деривативів) як ринок, на якому відбувається обіг похідних фінансових інструментів (форвардів, ф’ючерсів, опціонів, свопів тощо). Ключовими проблемами в площині суто строкового ринку слід назвати:
1) недосконале, фрагментарне і непослідовне правового поле функціонування строкового ринку і, як наслідок відсутність єдиного трактування, класифікації, порядку обігу та оподаткування похідних цінних паперів: так правовий статус похідних цінних паперів на законодавчому рівні практично не визначений, в той час як на рівні підзаконних актів існує ряд розрізнених і подекуди суперечливих положень щодо окремих аспектів їх обігу.
2) відсутність власного досвіду щодо організації торгівлі деривативами, забезпечення надійного захисту інвесторів та проведення розрахунків: діюча схема торгів на Українській біржі повністю перейнята від російської фондової біржі ММВБ-РТС, яка є співвласником біржі, що в умовах існуючих прогалин в законодавстві не виключає зловживань з боку зацікавлених сторін.
3) малий вибір наявних інструментів строкового ринку, що не сприяє зростанню торгівлі і не дозволяє повною мірою задовольнити потреби інвесторів (поки що на ринку обертається лише три інструменти, які до того ж мають скоріше спекулятивний характер).
4) необізнаність багатьох інвесторів щодо переваг торгівлі на строковому ринку [1].
Для того, щоб ринок похідних фінансових інструментів міг виконувати свої функції (хеджувальну, інформаційну, прогнозну тощо), потрібні належне інформаційне середовище та система розкриття інформації на ринку похідних фінансових інструментів, а інформація, яка надається суб’єктами ринку, повинна відповідати необхідним її якісним характеристикам, зокрема транспарентності. Основною причиною низького рівня транспарентності на ринку похідних фінансових інструментів є відсутність нормативних документів, що формують зміст інформації та порядок її оприлюднення щодо операцій з похідними фінансовими інструментами, як передторгової, так і постторгової, і регулюють систему розкриття інформації в даному секторі фінансового ринку або неузгодженість між наявними нормативно-правовими актами, а також невиконання тих нормативних положень, які все ж таки певним чином регулюють використання інсайдерської інформації та маніпулювання цінами на ринку похідних фінансових інструментів. Проте, незважаючи на перевагу недоліків і недосконалість функціонування системи розкриття інформації ринку похідних фінансових інструментів, можна вважати систему фрагментарно створеною [2].
Можна виділити такі основні напрями вдосконалення розвитку ринку деривативів:
1) запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами;
2) удосконалення нормативної бази, яка б відповідала загальноприйнятим стандартам діяльності строкового валютного ринку, зокрема, ліквідація наявних колізій у визначенні термінів і положень;
3) удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами;
4) подальший розвиток бірж та інших інфраструктурних установ (клірингових установ, рейтингових агентств тощо), які необхідні для здійснення операцій з валютними деривативами;
5) підвищення рівня кваліфікації персоналу банків щодо використання деривативів;
6) поступове усунення прямої заборони для суб’єктів валютного ринку на проведення операцій з валютними деривативами, запровадження гнучкого курсу гривні [3].
Отже, широке запровадження деривативів в Україні стане можливим у середньостроковій перспективі після вирішення всіх проблем та при забезпеченні відповідних умов розвитку валютного, фондового ринків та економіки України в цілому [4]. Для вдосконалення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів потрібно проаналізувати переваги, недоліки та перспективи їх розвитку.

Список використаних джерел:
1) Воронюк В. М. Проблеми та перспективи розвитку строкового ринку в Україні - [Електронний ресурс] – режим доступу: http://bsfa.edu.ua/files/konf_november/voronjuk.pdf
2) Бурденко І.М. Переваги та недоліки функціонування системи розкриття інформації ринку похідних фінансових інструментів України / І. М. Бурденко// Збірник наукових праць. – 2014. – № 38. – С. 75-84.
3) Мазур К. В., Пасічник В.В. Стан ринку похідних фінансових інструментів та перспективи їх використання в Україні - [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_148397.doc.htm
4) Остапюк А.В. Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні - [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/3_97807.doc.htm.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2018 (39)
Октябрь 2018 (178)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
Февраль 2018 (3)
^