Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Падура А.В. Перспективи розвитку ринку страхування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1094
  • Автор: Падура
  • Дата: 31-10-2014, 22:17
 (голосов: 0)
31-10-2014, 22:17

Падура А.В. Перспективи розвитку ринку страхування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

УДК 336
Падура А. В. 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Перспективи розвитку ринку страхування в Україні

В перекладі з латинської термін «страхування» означає «безтурботний». Суть цього терміна повинна реалізовуватись на практиці − клієнт застрахував свої ризики і не повинен мати ніяких турбот [1].
Ретельне вивчення поняття страхування і зіставлення різних його тлумачень у наукових працях дають змогу визначити страхування як сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки яким перерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів – сплатою грошового внеску страхувальник забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати відшкодування страховиком, який забезпечує утворення, поповнення страхових резервів та у разі необхідності частину ризику перестраховує [2].
Страховий ринок є складною, інтегрованою системою. Аналіз стану страхування в Україні за останні роки характеризується динамічним розвитком страхових компаній, що супроводжується розширенням напрямків страхової діяльності, збільшенням обсягів страхових операцій. Ринок страхування є дуже потужною ланкою фінансового ринку з постійно зростаючим та стійким попитом на його інструменти. Саме тому страхова діяльність належить до найприбутковіших видів бізнесу. Але на ринку має місце значний дисбаланс між сплаченими страховими преміями та страховими виплатами. Рівень страхових виплат не відповідає обсягу зібраних страхових премій. Завдяки цьому страховий ринок демонструє одні з найкращих показників росту серед секторів економіки України. Незважаючи на таку ситуацію, кількість страхових компаній на ринку практично не змінюється [3].
Важливість визначення страхування як самостійної економічної категорії особливо очевидна за умов перехідної економіки. Становлення й подальший розвиток ринкової економіки зумовлюють необхідність формування страхового ринку – особливої сфери економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі–продажу, встановлюється ціна на даний товар (страховий захист). Головними суб’єктами страхового ринку виступають страховики й страхувальники, кожний з яких має свою функцію, специфіку та механізм реалізації економічних інтересів. Зростання ризиків, збільшення чисельності страховиків і страхувальників та ускладнення механізму взаємовідносин між ними обумовлюють існування посередників, якими на страховому ринку виступають страхові агенти та страхові брокери. Страхові посередники спроможні суттєво активізувати роботу всіх суб’єктів страхового ринку. Важлива роль на ринку страхування належить не тільки страховим агентам і брокерам, а й актуаріям, сюрвейєрам, аджастерам та іншим [2].
Успішність розвитку українського страхового ринку буде залежати від вирішення питань стосовно збільшення вимог до організації страхової діяльності (рівня сплаченого статутного фонду, цін на ліцензії, встановлення походження капіталу та осіб, які є власниками страхової компанії) для запобігання виходу на ринок кептивних і схемних страхових компаній та неможливості відкриття власниками збанкрутілого страховика нової компанії. Поряд з жорстким регулюванням рівня ліквідності і справедливої вартості активів страхових компаній дані заходи сприятимуть збільшенню капіталізації вітчизняного страхового ринку. Додатковим фактором збільшення можливості страхових компаній покривати значні за розмірами ризики може стати раціональна політика самих страховиків і жорстке регулювання з боку Держфінпослуг напрямків розміщення коштів страхових резервів. Це сприятиме збільшенню прибутковості страхової діяльності за рахунок зростання інвестиційного доходу і відповідно покращення фінансової стійкості компанії[4].
Вирішення частини проблем, що гальмують розвиток ринку страхування в Україні залежить від політичної ситуації. Разом з тим суттєвий вплив на розвиток ринку страхування здійснює чинна система оподаткування. Значна частина страхових платежів припадає на фінансове перестрахування, схеми оптимізації оподаткування та короткострокові поліси, придбані для зменшення бази оподаткування. Страхові компанії, які діють у складі фінансово-промислових груп з метою оптимізації податкових зобов’язань можуть надати своєму акціонеру страховий поліс на велику суму страхових платежів для страхування неіснуючого ризику. З метою уникнення оподаткування страховик може надати пільгове фінансування своїм акціонерам або використати перестрахування для експорту капіталу в офшорні зони[5].
Кожен споживач дбає про захист своїх інтересів. Саме тому важливим питанням є вдосконалення порядку ліцензування діяльності страховиків, а також підвищення вимог: по-перше, до джерел формування статутного капіталу, фінансового становища засновників страховиків та осіб, що мають значну частину статутного капіталу в страхових компаніях; по-друге, до оцінки їхньої ділової репутації з метою запобігання використання страхового ринку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Потрібно поліпшити моніторинг діяльності страхових компаній та посилити контроль за дотриманням ними вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, розміру чистих активів і статутного капіталу [6].
Основною передумовою розвитку українського страхового ринку в наступні роки повинна стати співпраця суб’єктів страхового ринку з іншими учасниками ринку фінансових послуг і виконавчими та законодавчими органами влади. Тільки за умови прийняття відповідних нормативно-правових актів, які забезпечують ефективне регулювання страхового ринку, Держфінпослуг матиме можливість всебічного контролю за страховими відносинами, а страхові компанії, які займаються “справжнім” страхуванням, покращувати власні конкурентні переваги[4].
Виходячи з цього основними можливостями подальшого розвитку страхового ринку України є розвиток страхування життя, розвитку медичного страхування, освоєння страхування сільськогосподарських та екологічних ризиків, прийняття нового закону “Про страхування”. Уведення в дію норм нового страхового законодавства зі всіма можливими доповненнями та адаптацією його до норм ЄС вирішить значну кількість проблем страхового ринку України, пов’язаних з ефективним регулюванням його суб’єктів[4].
За рахунок даних перетворень український страховий ринок перетвориться на ефективний механізм акумулювання і подальшого перерозподілу фінансових ресурсів страхувальників та інструмент захисту інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб в разі настання несприятливих подій різного роду як в межах України, так і в міжнародному масштабі[4].
Список використаної літератури:
1. Козоріг Г.Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. − С. 182-191.
2. Євченко Ю. В. Старування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в у мовах України) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К. – 2013.
3. Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія/[Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.; кер. авт. Проекту д.е.н., проф. О.В.Козьменко].-Суми: Університетська книга, 2012.-315 с.
4. Кравчук Г. В. Перспективи розвитку страхового ринку України після фінансової кризи // Збірник наукових праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – 2009 . - №27. – С. 178 – 184.
5. Мних М.В. Страхові компанії, їх роль та значення в системі ефективного забезпечення страхової діяльності // Економіка та держава. – 2009. – № 4. − С. 22-23.
6. Ярошенко А. М. Корпоративна культура страховика / А. М. Ярошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 48-54.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^