Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Кузьмяк Ж.І. Ринок фінансових послуг: регулювання діяльності
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
5-11-2014, 15:52

Кузьмяк Ж.І. Ринок фінансових послуг: регулювання діяльності

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

ЕкфС-51с
Кузьмяк Ж.І.

Ринок фінансових послуг : регулювання діяльності


Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг — сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані зі проведенням операцій із фінансовими активами. На ринку фінансових послуг діють банківські та небанківські фінансово-кредитні установи. Формування цього ринку і функціонування діяльності на ринку фінансових послуг потребує регулювання як з боку держави, так і збоку саморегулівних організацій.
Аналіз та напрямки дослідження. Питання розвитку регулювання ринку фінансових послуг досліджували такі науковці: О. Барановський, В. Клименко, В. Корнєєв, Н. Внукова, В. Колесник, В. Марцин, А. Дьомін, С. Науменкова, А. Ковальов, О. Ромашка, С. Міщенко, Є. Сич та інші.
Регулювання ринку фінансових послуг передбачає встановлення правил функціонування учасників ринку - споживачів фінансових послуг, постачальників та посередників.
Нормативно-законодавче забезпечення діяльності на ринку фінансових послуг формує правове поле, де здійснюються інтереси всіх учасників, що забезпечує стабільність, законність усіх фінансових операцій та довіру, підвищує якість ринку і тим самим забезпечує зростання економіки країни в цілому.
Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" здійснюється державне регулювання діяльності на ринку фінансових послуг [4].
Мету держаного регулювання можна окреслити у таких головних напрямах її реалізації:
— здійснення єдиної та ефективної політики держави у сфері фінансових послуг;
— забезпечення однакових можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;
— формування сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;
— створення умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;
— сприяння інтеграції в світовий та європейський ринки фінансових послуг;
— дотримання учасниками вимог законодавства [2].
Державне регулювання діяльності на ринку фінансових послуг має покращувати інвестиційне середовище, забезпечувати справедливе ціноутворення та захищати інтереси споживачів [1].
Регулює діяльність на ринку банківських послуг - Національний банк України. Забезпечення стабільності грошової одиниці є його основною функцією. Він також сприяє підтримці стабільності банківської системи. Діяльність на ринку цінних паперів і похідних цінних паперів регулює Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку(НКЦПФР), а на інших фінансових ринках - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг(Нацкомфінпослуг) [3].
Контроль за діяльністю учасників ринку фінансових послуг виконують Антимонопольний комітет та інші державні органи.
НКЦПФР здійснює заходи такі як: впорядкування, нагляд, контроль за ринком цінних паперів, недопущення порушень. Вона захищає права учасників, забезпечує рівний доступ до інформації, дотримання учасниками законодавства.
Форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг:
1) нормативно-правове регулювання діяльності;
2) ведення державних реєстрів;
3) ліцензування;
4) нагляд;
5) використання заходів впливу;
6) інші заходи.
Також регулювання діяльності ринку фінансових послуг здійснюють саморегулівні організації. Вони формуються з метою захисту інтересів своїх членів і є неприбутковими об’єднаннями фінансових установ. Є такі саморегулівні організації : реєстроутримувачі, торговці цінними паперами, зберігачі та депозитарії, компанії з управління активами. Саморегулівні організації розробляють та вносять зміни до нормативних документів, вирішують спори, формують і забезпечують дотримання правил. Ці повноваження їм надають державні регулятори, перед якими вони мають потім звітуватися. Вони добре обізнані зі специфікою розвитку і діяльності свого ринку [3].
Висновки. Формування і розвиток ринку фінансових послуг обумовлює необхідність його регулювання. Це регулювання здійснюється державними органами та саморегулівними організаціями, повноваженням яким надають державні органи. Державні органи ведуть реєстри фінансових установ, ліцензують їхню діяльність, здійснюють нагляд. Саморегулівні організації більш ознайомлені з діяльністю на певних секторах ринку фінансових послуг. Головною метою регулювання є забезпечення стабільності на ринку, якісного надання послуг, захисту інтересів учасників ринку фінансових послуг, дотримання законодавства. В кожній державі необхідно поєднувати державне регулювання і саморегулювання.
Список використаних джерел :
1. Бондаренко Є. П., Дмитренко Д. М. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] – Доступний з http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_29_2010/29_02_04.pdf.
2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс] – Доступний з http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.807.26&nobreak=1
3. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання,. 2010. - 532 с.
4. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / Є. М. Сич,. В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 428 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^