Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Мельник Х.В. Особливості та проблеми соціального страхування на випадок безробіття
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1109
  • Автор: XrustunaMelnuk
  • Дата: 8-12-2014, 19:05
 (голосов: 0)
8-12-2014, 19:05

Мельник Х.В. Особливості та проблеми соціального страхування на випадок безробіття

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

Мельник Х.В., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Ринок праці як один із підвидів ринкової системи узгоджує потребу економіки в праці з наявними трудовими ресурсами, врівноважує попит на робочі місця з їхньою пропозицією. Проте в дійсності, як правило, співвідношення попиту і пропозиції робочої сили чи робочих місць щоразу проявляє їхню кількісну і якісну невідповідність: частина економічно активного населення виявляє попит на робочі місця і не знаходить відповідної пропозиції; робочі місця, що характеризуються особливими вимогами до кваліфікації, економічного і соціального статусу власників робочої сили, залишаються незайнятими [3].
З цих диспропорцій в умовах сучасного ринку кількісно переважає перша проблема працевлаштування бажаючих працювати, або проблема безробіття. Безробіття в умовах ринкової економіки не можна вважати випадковим або тимчасовим недоліком. Воно обумовлено системою дуже жорстких економічних законів. Підприємство в умовах ринку не буде тримати зайвої робочої сили без економічної потреби для виробництва, щоб уникнути банкрутства.
Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. Особливо гостро проблема безробіття постає перед Україною [4].
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000р. і статутом Фонду. Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.
Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Доходна частина бюджету Фонду формується за рахунок:
- страхових внесків страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб;
- асигнувань державного бюджету;
- сум фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також сум адміністративних штрафів, накладених на посадових осіб і громадян за такі порушення;
- прибутку, одержаного від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі, резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;
- благодійних внесків підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
- інших надходжень [4, с.18].
Щодо витратної частини бюджету ФССБ, існують такі напрямки витрачання коштів:
- виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг (допомога по безробіттю; допомога по частковому безробіттю; матеріальна допомога у період професійної підготовки; допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, а також професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації; профорієнтація; пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні; інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням);
- відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію;
- фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;
- створення резерву коштів Фонду [4, с.19].
За рахунок коштів Фонду останніми роками здійснювалося профорієнтаційне та профконсультаційне обслуговування безробітних, проводилися семінари для роботодавців і безробітних із пошуку роботи та орієнтації на підприємницьку діяльність, семінари-тренінги, ярмарки вакансій тощо. Ці заходи були спрямовані на інформування незайнятих громадян про ситуацію на ринку праці та професії, що користуються попитом, на допомогу молоді у свідомому виборі професій, які відповідають як потребам особистості, так і суспільства [2].
Діяльність Фонду соціального страхування на випадок безробіття значним чином спрямована на мінімізацію тривалості страхових випадків. Для досягнення цієї мети фондом застосовуються такі інструменти:
1) пошук роботи для безробітних осіб в межах наявного банку вакансій;
2) створення додаткових робочих місць, тобто надання дотацій роботодавцям на створення робочих місць (незважаючи на ефективність даного інструменту, в Україні його потенціал не було повністю використано, оскільки не було створено засад для забезпечення довготривалого закріплення працевлаштованих таким чином осіб на робочих місцях, і на сьогодні дія даного інструмента призупинена);
3) надання фондом різноманітних інформаційно-консультаційних послуг.
Фонд соціального страхування на випадок безробіття має багато проблем, пов'язаних із рухом робочої сили. Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої сили у минулому й відсутність економічних умов, які дали б змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Тому не дарма більшість економістів і соціологів розглядають це явище як соціальне зло. Головна проблема тут полягає в тому, що необхідно припинення спаду виробництва та його стабілізація. Якщо цього не зробити це призведе до зниження грошової маси, зменшення дефіциту бюджету. До того ж всі дії, що поліпшують загальну економічну ситуацію, будуть ефективні для зайнятості [1].
Сьогодні на ринку праці спостерігається така ситуація : за даними Державної служби статистики у середньому за 2013 рік чисельність зайнятого населення, у порівнянні з 2012 роком, збільшилася на 49,8 тис. осіб та становила 20,4 млн. осіб, кількість економічно активного населення віком 15-70 років, порівняно з 2012 роком, в цілому по країні зменшилася на 31,0 тис. осіб і становила майже 22,0 млн. осіб, кількість економічно неактивного населення за 2013 рік, у порівнянні з 2012 роком, скоротилася на 193,6 тис. осіб, та становила 11,9 млн. осіб. Чисельність безробітних в середньому за 2013 рік зменшилася на 80,7 тис. осіб і становила 1,6 млн. осіб. Показник середньої тривалості безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), порівняно з 2012 роком, не змінився та у 2013 році становив 6 місяців. Найвищий рівень зайнятості населення спостерігався серед осіб віком 30–49 років, а найнижчий – серед молоді віком 15–24 років та осіб віком 60–70 років.
Серед основних пріоритетів, які б дозволили вирішити проблеми функціонування Фонду соціального страхування на випадок безробіття, доцільно виділити:
- зниження рівня безробіття, шляхом створення нових робочих місць;
- підвищення розміру заробітної плати та інших доходів населення;
- зниження соціального навантаження;
- розробити заходи, які сприяли б призупиненню процесів «тінізації» заробітної плати, у тому числі доходів населення, приховування її від оподаткування;
- удосконалення методів контролю за надходженням внесків у Фонди соціального страхування [5].
Отже, сучасний стан ринку праці країни характеризується наявністю певних проблем, серед яких найважливішими є невідповідність між попитом і пропозицією робочої сили, значна середня тривалість безробіття, складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населення, необхідність підвищення рівня професійного навчання працівників, що забезпечить їхню конкурентоспроможність відповідно до сучасних умов розвитку економіки.


Список використаної літератури:
1) Якимова А.М., Горб В. А. Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності Фондів соціального страхування в Україні / А. М. Якимова, В.А. Горб [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=724
2) Конопліна Ю.С Особливості соціального страхування / Ю.С. Конопліна [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9764/1/Osoblyvosti%20socialnogo%20strahuvannya%20na%20vypadok%20bezrobittya.doc
3) Обухова К.О., Глухова В.І Значення Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття у сфері трудових відносин / К.О. Обухова, В.І. Глухова [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-4-2(57)/190.PDF
4) Колишня Л.М. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 6. – С. 9-11
5) «Азаровщина» і безробіття замість податкової справедливості // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6246736,00
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^