Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 » Середницька І.В. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-12-2014, 20:41

Середницька І.В. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2014

Середницька І.В., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Недержавне пенсійне забезпечення - це складова системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Вона дозволяє:
• створити додаткове до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування джерело пенсійних виплат;
• забезпечити громадянам більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку;
• забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для інвестування в різні сектори економіки;
• створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капіталів, здешевлення кредитів та підвищення ліквідності фондового ринку;
• побудувати систему недержавного пенсійного забезпечення України на основі апробованих у світовій практиці принципів та механізмів.
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється шляхом укладання пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками. Крім пенсійних фондів, недержавне пенсійне забезпечення може здійснюватися страховими організаціями і банківськими установами
Основними принципами діяльності недержавних пенсійних фондів є економіко-соціальна зацікавленість працівників (вкладників) і роботодавців та добровільність участі особи у будь - якому недержавному пенсійному фонді [4].
Недержавний пенсійний фонд (НПФ) - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному порядку [5, с. 46].
НПФ функціонують як відкриті,корпоративні та професійні. Відкриті створюються юридичними особами як на державному , так і на муніципальному рівнях, що розширює можливості регіонів у вирішенні соціальних питань . Корпоративні створюються роботодавцями і учасниками таких фондів є громадяни пов’язані з трудовими відносинами з цими роботодавцями при створенні корпоративних пенсійних фондів роботодавці беруть на себе безумовне зобов’язання сплачувати додаткові пенсійні внески на користь своїх працівників. Близько 95 % НПФ в Україні створено підприємствами-роботодавцями. Професійні створюються об'єднаннями громадян або юридичних осіб за професійною ознакою. Учасниками таких фондів можуть бути громадяни пов’язані за родом їх професійної діяльності. [1].
До переваг недержавних пенсійних схем насамперед слід віднести [5]:
• високу стійкість до демографічних змін, оскільки розмір недержавної пенсії, періодичність її виплати не залежить від демографічної ситуації в країні, а також від співвідношення працюючих та пенсіонерів;
• безпосередню залежність рівня пенсійних виплат від ефективності інвестування, а не від стану державних фінансів.
Вкладник може контролювати стан свого індивідуального пенсійного рахунку впродовж терміну дії пенсійного договору. Робота недержавних пенсійних фондів є прозорою і чітко регламентується державою.
Враховуючи переваги системи недержавного пенсійного забезпечення, в умовах вкрай несприятливої демографічної ситуації в Україні, коли на одного працюючого приблизно припадає один пенсіонер, структура пенсійних виплат повинна збільшуватися на її користь.
Станом на 30.06.2014 року в Державному реєстрі фінансових установ містилась інформація про 80 недержавних пенсійних фондів (НПФ) та 27 адміністраторів НПФ (станом на 30.06.2013 у реєстрі налічувалось 89 НПФ та 34 адміністраторів). Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ НПФ зареєстровано у 9 регіонах України. найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві-60 або 75 % від загальної кількості зареєстрованих НПФ.
Станом на 30.06.2014 адміністраторами недержавних пенсійних фондів укладено 56,5 тис. шт. пенсійних контрактів, що менше на 8% (4,9 тис.шт.) порівняно з кінцем минулого року та на 7,8 5 ( 4,8 тис.шт) менше проти показника відповідного періоду 2013 року. [2]:
Структура пенсійних контрактів станом на 30.06.2014:
• з вкладниками - фізичним особами - 47,0 тис.шт;
• з вкладниками фізичними особами-підприємцями - 0,1 тис. шт.;
• з вкладниками-юридичними особами - 9,4 тис. шт.
Пенсійні контракти станом на 30.06.2014 укладено з 48,7 тисячами вкладників,з яких:
• Юридичні особи дорівнює 2,4 тисячі, або 4,9 % від загальної кількості вкладників.
• Фізичні особи - 46,3 тисячі, або 95,1 %
Кількість вкладників станом на 30.06.2014 року зменшилась порівняно з кінцем минулого року на 2,8 %( 1,4 тис. вкладників), проте порівняно з відповідним періодом минулого року кількість вкладників зменшилась на 2,2 % (1,0 тисячу вкладників). [2]:
Загальна кількість учасників НПФ становила 837,7 тис. осіб. Основну частину учасників НПФ становили особи віком від 25 до 50 років, а саме 63,9 %, та особи вікової групи від 50до 60 років. Що становила 25,1 % . частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років становила 6,3 %,вікової групи до 25 років-4,7 %.
Загальна вартість активів сформованих НПФ, за перше півріччя 2014р. становила 2381,3 млн. грн., що на 30,0 % або на 549,5 млн. грн. більше в порівняні з аналогічним періодом 2013 року. [2]. Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на 30.06.2014 становив 1167,6 млн. грн., або 67,87 % від сум залучених внесків, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 360,2 млн. грн.., або на 44,6 % [2].
Загальна сума витрат у першому півріччі 2014р., що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, зросла на 29,6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і в цілому за час існування пенсійних фондів становить 154,2 млн. грн., або 6,5 % від загальної вартості активів НПФ. [2].
До основних причин недостатнього розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні можна віднести [3, с. 44]:
• низький рівень дохідності пенсійних активів;
• законодавчу неврегульованість окремих питань діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення;
• низький рівень довіри населення до недержавного пенсійного забезпечення, банківської системи та інших фінансових установ;
• недостатню заінтересованість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних програм для працівників;
• низький фінансовий рівень спроможності громадян для участі у системі недержавного пенсійного забезпечення;
• обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для інвестування в них пенсійних коштів, унаслідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб інституційних інвесторів;
• низький рівень роз’яснювальної роботи щодо змісту та ролі системи накопичувального пенсійного забезпечення в суспільстві та недостатність її фінансування.
Отже, усунувши ці причини, а також здійснивши низку заходів нормативно-правового та організаційного характеру, можна суттєво стимулювати подальший розвиток ринку недержавного пенсійного забезпечення та створити передумови для ефективного функціонування НПФ як основи розвитку економіки в цілому і добробуту кожного громадянина окремо.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р № 1057-IV із наступними змінами та доповненнями.
2. Офіційний веб-сайт Національної комісії,що здійсню державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html.
3. Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на не¬ефективному фондовому ринку: приклад України / С. Брагін, О. Макаренко // Вісник НБУ. – 2011.– № 2.– С.44-47.
4. Мальований М. І. Стан та проблеми розви¬тку системи недержавного пенсійного страхування в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Мальований. – Режим доступу: http:www/udau.edu .ua/library. php? pid=1535
5. Антіпов О.М. Функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні /О.М.Антіпов, О.О. Недобєга //Часопис економічних реформ №3(7). – 2012. – С.46-50.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^