Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Боринських В.Д. Сучасні проблеми формування фінансової безпеки у банківській системі України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-03-2015, 05:58

Боринських В.Д. Сучасні проблеми формування фінансової безпеки у банківській системі України

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

Сучасні проблеми формування фінансової безпеки у банківській системі України

Гарантування фінансової безпеки вітчизняних банків є пріоритетним та актуальним питанням у сучасних економічних умовах з огляду забезпечення високого рівня довіри до них з боку фізичних та юридичних осіб. Основною проблемою банківської системи України є кризовість та нестабільність українських банків, яка, в свою чергу, впливає і на національну безпеку. Тому банківські установи повинні нівелювати потенційні зовнішні та внутрішні загрози і підтримувати стійкий фінансовий стан.
В загальному розумінні, фінансова безпека банку – це такий стан, для якого характерно збалансованість і стійкість до впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, здатність досягати поставлених цілей і завдань, та генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення його сталого розвитку.
Метою безпеки банківської діяльності є усунення можливостей нанесення банку збитків або упущення ним вигоди, забезпечення його ефективної діяльності та якісної реалізації операцій та угод.
Фінансова безпека окремого банку тісно пов’язана з безпекою банківської системи в цілому. Вони впливають одна на одну. З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, здатні викликати “ефект доміно” і призвести до системної банківської кризи. Пояснюється це природою банківської діяльності, адже банки працюють переважно з чужими грошима, на відміну від промислових підприємств. Саме тому будь-яка недовіра з боку населення до окремого банку, особливо великого, може зумовити масовий відтік депозитів з банківської системи. З іншого боку, структурні проблеми банківського сектора підривають довіру до будь-якого окремого банку. Все це пояснює ту важливу роль, яку відіграє забезпечення фінансової безпеки банків [1].
В умовах сьогодення, діяльність, пов’язана з комерційними банками, є своєрідним бізнесом та наживою. Особливо це стосується малих та середніх банків. Якщо станом на 01 січня 2014 року ліцензію НБУ на проведення банківських операцій мали 180 банківських установ, то вже 01 березня 2015 року кількість таких банків зменшилась до 151. Тобто за цей період часу збанкрутувало 29 банків. Зараз у стані ліквідації перебуває ще 38 банків і у 12 банках введена тимчасова адміністрація. Таким чином Національний Банк України намагався вивести з банківської системи дрібних банків, які спеціалізувалися на відмиванні коштів.
Для детальнішого аналізу рівня фінансової безпеки банківської системи України розглянемо структуру доходів та витрат банків за період 2009 – 2015 рр. (табл. 1).
Боринських В.Д. Сучасні проблеми формування фінансової безпеки  у банківській системі України
Як бачимо, величина доходів з року в рік збільшується, що є позитивною тенденцією. В основному в структурі доходів найбільшу частку займають проценті доходи (від надання кредитних послуг, інвестиційних операцій та ін. процентні доходи). Проте і витрати мають неоднозначне значення.
Протягом 2009-2011 років спостерігався від’ємний фінансовий результат загалом по всій банківській системі України, проте значення цього показника значно зменшилось у 3,6 рази з 27,6 млрд. грн. у 2009 році до 7,7 млрд. грн. у 2011.
У 2012 та 2013 роках – єдиний період, коли банківська діяльність була прибутковою, що підтверджується додатнім значенням прибутку у розмірі 4,9 млрд. грн. та 1,4 млрд. грн. відповідно.
У 2014 році ми спостерігаємо колосальну збитковість діяльності банківського сектора України. Незважаючи на те, що доходи банків у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшились на 24,5% , витрати зросли більше, ніж на 2 рази ( на 57,2 % ). Збиток на банківському ринку за весь 2014 рік становив аж 53 млрд. грн. Такі значні втрати банківської системи України за підсумками 2014 р. зумовлений, у першу чергу, погіршенням якості активів банків, що вимагає доформування резервів. Так, обсяг сформованих резервів за підсумками 2014 року порівняно з підсумками 2013 року збільшився на 75 322 млн. грн.) і станом на 01.01.2015 склав 103 297 млн. грн.
Станом на 1 березня 2015 року збиток становив 74,5 млрд. грн. Це надзвичайно велике значення, враховуючи, що за весь 2014 рік нерентабельність банківської системи становила 53 млрд. грн. Причиною цього явища є знецінення гривні у 3 рази, необхідність доформовування резервів у зв’язку зі зниженням платоспроможності позичальників. Збиткова діяльність банків призвела до зменшення їх регулятивного капіталу та погіршення значення інших економічних нормативів.
У контексті фінансової безпеки банківької системи України варто приділити увагу діяльності системно-важливих банків, таких як Приватбанк, Укрексімбанк та Ощадбанк. Укрексімбанк та Ощадбанк є державними банками, проте за підсумками 2014 року в даних фінансової звітності зафіксовано значний збиток у розмірі приблизно 10 млрд. грн. – Укрексімбанку, і 8,5 млрд. грн. – Ощадбанку. У рейтингу збитковості банківської системи України вони займають 2 і 3 місце відповідно. Цей важливий фактор потрібно враховувати , бо це може призвести до краху банківської системи України,у разі виникнення загрози банкрутства. Щодо Приватбанку, тут дещо інша ситуація. Незважаючи на те, що агентство Standard & Poor’s підтвердило рейтинги Приватбанку, відзначаючи його лідируючі позиції на ринку та фінансову стійкість, останнім часом Приватбанк зіткнувся з проблемою відпливу депозитів як у національній, так і в іноземній валюті. Загальновідомо, що в «руках» цього банку зосереджено 25 % усіх депозитів України. Проте Приватбанк щораз частіше бере стабілізаційні кредити від НБУ, зокрема: 13 березня отримав рефінансування на суму 1,215 млрд. грн. і 27 березня – кредит у розмірі 0,8 млрд. грн. Окрім цього, у лютому 2015 року Приватбанк збільшив розмір статутного капіталу до 19,1 млрд. грн. Стабілізаційні кредити надані з метою забезпечення виконання зобов’язань перед вкладниками та на підтримку ліквідності.
Особливою характеристикою банківської системи України є спекулятивні операції і «гра» на валютних курсах. Зазвичай, кредитне рефінансування, отримане від НБУ, використовують не за призначенням, а скоріше для «псевдостабілізації». Комерційні банки, отримавши фінансові ресурси, миттєво скуповують валюту на ринку, а згодом виводять її за кордон. За даними НБУ, за січень-лютий 2015 року результат банків від торговельних операцій становив 19,2 млрд. грн., що більше , ніж за весь 2014 рік (15,5 млрд. грн.). По суті, торговельні заробітки виступали частковою компенсацією значних внесків учасників ринку в резерви, потреба в чому виникла через збільшення частки "токсичних" активів і потребу дорезервування під портфель валютних позик.
За даними МВФ, банківська система Україна потребує докапіталізації на 140-160 млрд. грн. За різними експертними оцінками, враховуючи нинішній рівень девальвації та ризики чергового стрибка долара до вже взятих висот на рівні 30 грн/дол., банківській системі для докапіталізації може знадобитися колосальна сума — 150–300 млрд грн (залежно від подальшого розвитку подій). Тобто йдеться про збільшення капіталу в 2–3 рази порівняно з нинішніми значеннями. Також банкам варто збільшувати відрахування в резерви як через нову хвилю зростання проблемних кредитів, так і необхідність «доукомплектування» саме тих резервів, які сформовані у гривні під валютні кредити [3].
Отже, банківська система України є збитковою. Характерними тенденціями є стрімкий відплив депозитів та хронічне банкрутство банків. Основними причинами цього явища є девальвація гривні та погіршення якості активів. Банківська система потребує докапіталізації значних ресурсів для стабілізації ситуації і виходу з переддефолтного стану. Це єдиний вихід для покращення фінансового становища у банківському секторі економіки та забезпечення стійкого фінансового стану українських банків.

Список використаних джерел:
1. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Безпека банків” / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 112 с.
2. Дані фінансової звітності банків України - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.
3.Девальвація:скільки банки заробили на коливаннях валютного курсу -
[ Електронний ресурс] – Режим доступу:http://finbalance.com.ua/news/MVF-bankivska-sistema-Ukrani-potrebu-dokapitalizatsi-na-140-160-mlrd-hrn

© Боринських В.Д., 2015
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^