Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Добрянська О.М. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2032
  • Автор: Olena93
  • Дата: 30-03-2015, 08:12
 (голосов: 0)
30-03-2015, 08:12

Добрянська О.М. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

Добрянська О.М.
ЕкфМ-52с

Вплив державного боргу на фінансову безпеку України

В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливим показником фінансової безпеки є державний борг. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги [1].
Відповідно до Бюджетного кодексу державний борг – це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів(позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [2].
Згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013р. № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» [3], фінансова безпека держави — це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни.
Виділяють наступні явища, що посилюють загрозу для фінансової безпеки нашої країни:
- велика боргова залежність держави;
- критичні обсяги державного зовнішнього і внутрішнього боргів;
- «тінізація» державної економіки;
- неофіційна доларизація економіки ( що свідчить про недовіру громадян і підприємців до власної валюти, а також про відсутність довіри до монетарної політики уряду).
Основною складовою фінансової безпеки є боргова безпека, яку визначають як рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованостей з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи.
На рівень боргової безпеки впливають такі чинники:
- ступінь інформаційного та нормативно-правового забезпечення боргової політики держави;
- стратегія боргової політики держави;
- структура державного боргу;
- рівень соціально-економічного розвитку;
- напрямок політичного та економічного курсу держави;
- офіційний валютний курс і темпи зростання ВВП тощо [4].
Для оцінки боргової складової фінансової безпеки необхідно проводити аналіз в розрізі внутрішньої та зовнішньої заборгованості держави, тобто потрібно розрахувати низку індикаторів, які визначають рівень боргової безпеки.
У світовій та вітчизняній практиці немає єдиного підходу щодо використання індикаторів боргової безпеки, наприклад, нормативним у світовій практиці вважається рівень зовнішнього боргу, що не перевищує 60% ВВП, відповідно до методики Світового банку - 50 % від ВВП, інші науковці визначають його на рівні 25-30%.
Щодо боргової безпеки в України, то станом на 01.01.2015 р. (див. табл.1) ряд індикаторів перевищує нормативні значення, що є негативною тенденцією. Відповідно до Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013-2015 роки [5] відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту має бути на рівні не більш як 31 %, однак протягом аналізованого періоду такий показник перевищує межі норми і станом на 01.01.2015 року становить 70,2%, що свідчить про неефективність боргової політики в Україні і низький рівень боргової безпеки нашої держави, що в свою чергу зумовить негативні тенденції в макроекономічних процесах України.
Добрянська О.М. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що збільшення державного боргу має негативний вплив на фінансову безпеку країни та на її економічний розвиток. Значна частина видатків бюджету виділяється на погашення боргових зобов’язань, а запозичені кошти використовуються не за призначенням і держава потребує все більших кредитів, які штовхають її до боргової ями. Високі темпи зростання боргових зобов'язань, як наслідок збереження високого рівня бюджетного дефіциту, неминуче зменшують довіру до уряду з боку вітчизняних та іноземних інвесторів, а отже, призводять до зростання відсоткових ставок (як плати за ризик) і подальшого загострення бюджетних проблем. Щодо ефективності управління державним боргом, то потрібно удосконалити нормативно-правове забезпечення боргового менеджменту, удосконалити механізми залучення, погашення та обслуговування державного боргу, забезпечити прозорість та зменшення ризику під час надання державних гарантій.

Список використаних джерел
1. Державний борг України: механізми управління та обслуговування // Бабчук К.Л., Мацедонська Н.В.. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/
2. Бюджетний кодекс України [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
4. Вахненко Т.П. Концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом України [Текст] / Т.П. Вахненко // Економіка України. – 2007. – № 1. – С. 14–24.
5. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013-2015 роки: Постанова КМУ від 29.04.2013 р. №320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-%D0%BF
6. Державний борг // Офійціний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^