Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Кіслова І.В. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківської системи України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1733
  • Автор: Iriska
  • Дата: 30-03-2015, 11:01
 (голосов: 0)
30-03-2015, 11:01

Кіслова І.В. Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківської системи України

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

Кіслова І.В.

ЛНУ ім. Івана Франка, ЕкфМ-52с

Становлення конкурентоздатної економіки України в сучасних умовах неможливе без забезпечення високого рівня стійкості банківської системи.
У 2014-2015 роках Україна переживає безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз. Конфлікт на сході України разом із накопиченими у попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували макрофінансову стабільність держави і негативно впливають на діяльність банківського сектору.
Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової діяльності банків. Погіршення фінансового стану банківської системи зменшує обсяги кредитування реального сектору економіки, негативно впливаючи на її розвиток.
Лише за 2014 рік з ринку було виведено 33 банки та передано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Банківська діяльність, як відомо, є високо ризиковою діяльністю і існує небезпека через банкрутство одного банку спричинити ланцюгову реакцію банкрутств інших банків аж до системної банківської кризи. Виходячи із розуміння цього в багатьох країнах створюються захисні системи, які, як правило, передбачають механізми виведення з банків проблемних активів та є доповненням до системи банківського нагляду і регулювання.
Тому на сьогодні у практичній діяльності актуальною є проблема оцінювання впливу на діяльність банківської системи потенційного чинника її стабілізації, а саме банківських активі та актуальним є пошук методів управління проблемними активами банків.
Проблемні активи формуються згідно з активними банківськими операціями, до яких належить надання кредитів, придбання цінних паперів, лізингові, факторингові та інші операції, які мають на меті використання власних і залучених активів з метою отримання прибутку і забезпечення діяльності.
Проблемні активи – це активи банку, з якими виникли проблеми під час їхнього повернення у визначений термін. Реалізація механізмів для їхнього повернення завдає додаткових затрат для банку, тобто погіршує його фінансовий результат.
До проблемних активів можна віднести:
o всі види кредитів, які не повернені в строки (кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності, фізичним особам, іншим банкам, органам державного управління; кредити на платіжні картки, овердрафт тощо);
o заборгованість, що виникла по операціях з акціями та іншими цінними паперами;
o дебіторська заборгованість.
Згідно з даних НБУ, частка проблемних кредитів у банках за 2014 рік збільшилася майже в 2 рази — з 7,7% до 13,5%. У тому числі, лише за грудень 2014 така частка зросла на 1,2%.
Якщо аналізувати обсяги наданих банками кредитів протягом 2010 – 2014 років, то помітна така тенденція: на початок 2010 року обсяг наданих кредитів склав 747 348 млн. грн., а на аналогічну дату 2014 року – 911 402 млн. грн., тобто обсяги кредитування протягом даного періоду зростають, що свідчить про важливість даної активної операції в забезпеченні високоефективної діяльності банків.
Що стосується проблемної заборгованості, то, починаючи з 2012 року помітна тенденція до зменшення її частки, але економічна криза спровокувала збільшення частки проблемної заборгованості за 9 місяців 2014 року до рівня 13,50 %, що є дуже високим показником.
Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової діяльності банків. Зростання проблемної заборгованості в першу чергу, спричинює збільшення обсягу втрат, пов’язаних із неповерненням суми основного боргу та процентів за кредитом.
По-друге, призводить до появи додаткових операційних витрат, пов’язаних із поверненням проблемного кредиту, замороженням коштів у неприбуткових активах, що зумовлює зменшення прибутковості банку, погіршення стану ліквідності та зниження якості його активів.
По-третє, негативно відображається на репутації банку, його рейтингах, що спричинює зниження рівня довіри з боку вкладників та інвесторів.
Крім того, збиток, завданий банку, може бути пов’язаний із збільшенням адміністративних витрат, оскільки проблемні позики вимагають особливої уваги кредитного персоналу, непродуктивної витрати часу на підтримку структури балансу. Підвищується загроза відтоку кваліфікованих кадрів через зниження можливостей їхнього стимулювання в умовах падіння прибутковості операцій.
Тобто, значний обсяг проблемних активів (зокрема, кредитів) створює неможливість ефективного функціонування банку, що в свою чергу є загрозою платоспроможності банку та негативно впливає на весь банківський сектор.
На сучасному етапі розвитку банківської системи України ефективним інструментом роботи з проблемною заборгованістю має стати передання її в санаційний банк, одним із джерел функціонування якого можуть стати державні кошти (при цьому можлива як державна, так і приватна або змішана форми власності цієї спеціалізованої установи). У вітчизняній банківській практиці такий антикризовий захід реалізовувався у 2011 році шляхом передачі проблемних активів державних банків та банків, у капіталізації яких брала участь держава, санаційному банку, створеному на базі Родовід-банку, діяльність якого була спрямована на державні банки, хоча проблемна заборгованість існує і на балансах інших банків. Проте цей санаційний банк впродовж 3 років не показав бажаних результатів. Тому зараз є актуальним пошук нових методів зменшення проблемної заборгованості банків на макрорівні.Список використаних джерел
1. Азізова К. М. Дослідження методів управління кредитами банку / К. М. Азізова // Вісник МСУ. – 2013. - № 1 – 2. – С. 102 – 110.
2. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
3. Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функці- онування кредитної системи / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/finansova_stiyk_bankiv_ dzublyck.pdf.
4. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/028729e66dd4580b2a50a75c07d18f31.pdf
5. Банківська система 2015: виклики та перспективи /Національний банк України - лютий 2015, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/kornellio/2015-44988263
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^