Стратегічні орієнтири » Фінансові аспекти національної безпеки України » Луковська Ю. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1696
  • Автор: lembergsife
  • Дата: 30-03-2015, 14:15
 (голосов: 0)
30-03-2015, 14:15

Луковська Ю. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

Категорія: Фінансові аспекти національної безпеки України

Луковська Юлія
Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

В процесі фінансової діяльності суб’єкти господарювання та фінансово-кредитні установи стикаються з багатьма ризиками, які мають значний вплив на результати їхньої фінансової діяльності. Цей вплив постійно збільшується, що, в основному, пов’язано з мінливістю економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансово-кредитних відносин, а також появою нових фінансових технологій та інструментів. Такі ризики виокремлюють в окрему групу – фінансові ризики. З метою обслуговування різноманітних ризиків фінансового характеру сформувалась сфера фінансового страхування.
Вагомий внесок у дослідження особливостей фінансових ризиків, а також теоретичних і практичних аспектів страхування фінансово-кредитних ризиків зробили вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: І.А. Бланк, В.В Вітлінський, Н.М. Внукова, А.А. Гвозденко, П.А. Золін, М.С. Клапків, Ж. Перар, Д. Фарні, Л. Хорін та інші.
Метою дослідження є визначення поняття фінансового ризику і його видів, розгляд теоретичних засад і практичних аспектів страхування фінансових ризиків в Україні.
Страхування фінансових ризиків є одним із найбільш складних та проблемних видів страхування; воно є підгалуззю майнового страхування. Фінансовий ризик виникає під час фінансової діяльності чи виконання фінансових угод. [1]
У світовій практиці виділяють такі види фінансових ризиків: ризик зниження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, депозитний ризик, кредитний ризик, податковий ризик, структурний ризик, криміногенний ризик. [1]
Найпоширенішим є поділ фінансових ризиків на валютні, кредитні та інвестиційні. В багатьох розвинутих країнах світу практикується страхування біржових та валютних ризиків, що є необхідним для відшкодування можливих втрат, пов'язаних із виробництвом експортної продукції в разі відмови від її оплати зарубіжним імпортером; збитків від неплатежів за поставлені товари, виконані роботи й надані послуги в разі загострення фінансового положення або навіть банкрутства іноземного партнера; збитки від коливань валютних курсів за період від укладання контракту до сплати за ним.
Проте цей вид страхування не набув значного поширення в Україні, що, в основному, зумовлено низьким розвитком ринкових відносин, нестабільністю курсу національної валюти.
Кредитні ризики виникають у комерційних банків при здійсненні ними активних операцій. В Україні страхування кредитів здійснюється шляхом страхування ризику непогашення кредиту, страхування позичальником відповідальності за неповернення кредиту, страхування позичальником предмета застави. Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою вкладення підприємцем грошових коштів у різноманітні проекти. [1]
Місце страхування фінансових ризиків у системі страхування України можна проаналізувати шляхом дослідження динаміки загального обсягу зібраних страхових премій за певний період та частки премій, що припадають на даний вид страхування. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у 2010 році із загального обсягу зібраних страхових премій у сумі 23,08 млрд грн., 756 млн грн. припадало на страхування фінансових ризиків, у 2011 році на загальний обсяг у 22,69 млрд грн. припадало 2,01 млрд грн. на страхування даного виду ризику, у 2012 році на 21,52 млрд грн. – 2,10 млрд грн., у 2013 році на 28,66 млрд грн. – 2,40 млрд грн. і у 2014 році на 19,6 млрд грн. – 900 млн грн. [2]
Загалом, страхування фінансових ризиків займає значну частку сегмента майнового страхування, зростання його значення в Україні відображається у стабільному зростанні страхових премій, що припадають на даний вид страхування протягом чотирьох років поспіль (з 2010 року). В 2014 році цей показник набув значно меншого значення, що зумовлено зниженням рівня кредитування, надмірним ризиком для самих страхових компаній здійснювати страхування цього виду ризику через високу нестабільність курсу національної валюти тощо.
Збитковість страхування фінансових ризиків становить приблизно 4-5%, тому страхові компанії здійснюють жорсткий відбір страхувальників. Важливо зазначити, що недоліком цього виду страхування є використання деякими підприємствами фінансових ризиків як додаткового засобу фінансування. Страхові компанії, в свою чергу, встановлюють високий рівень франшизи (від 8 до 15% страхової суми) і страхових тарифів, специфічні умови страхування. [1]
Проаналізувавши особливості страхування фінансових ризиків в Україні можна зробити висновок про зростання його ролі, що зумовлює розширення ринку страхування фінансових ризиків. Особливого розвитку набула така галузь як споживче кредитування. На неї припадає близько половини договорів зі страхування фінансових ризиків. Також великим попитом користується страхування товарного кредитування та страхування інвестиційних ризиків. Основна увага в напрямку вдосконалення цього виду страхування повинна приділятись удосконаленню нормативно-правової бази страхування, а також формуванню належного рівня методичного забезпечення.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Журавка О.С. Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні / О.С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.20. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 16–24
2. Прогноз розвитку страхового ринку в Україні на 2014-2015 рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://forinsurer.com/news/14/12/23/31964

Посилання: фінансовий ризик, страхування фінансових ризиків

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^