Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Мельник Н.І. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1792
  • Автор: natalia
  • Дата: 10-04-2015, 16:24
 (голосов: 0)
10-04-2015, 16:24

Мельник Н.І. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Мельник Н.І.
Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна - землі і виробничих, або житлових, будівель тощо. Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі[1, с. 156].
Інвесторами на іпотечному ринку виступають найчастіше домогосподарства, суб'єкти господарювання, державні та недержавні фонди, уряд.
Особливими позичальниками-іпотекодавцями є знову ж таки домогосподарства та підприємства, які отримують на ринку іпотечний кредит, тим самим інвестують нерухомість: купують, будують, освоюють її, а також використовують іпотечний кредит для розвитку бізнесу[2, c.181].
Перспективи розвитку іпотечного ринку пов'язані з впровадженням нових фінансових інструментів іпотечного ринку, до яких належать заставна та іпотечні сертифікати.
Так, заставна - це борговий цінний папір, що підтверджує безумовне право особи-власника на задоволення боржником вимог за основним зобов'язанням за умови, що воно підлягає виконанню у грошовій формі.
У разі невиконання боржником основного зобов'язання заставна дає її власнику право звернути стягнення на предмет іпотеки. Перехід права власності за нею здійснюється шляхом індосаменту. Заставна складається в письмовій формі в одному примірнику на стандартному бланку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про оформлення заставної.
Законом України "Про іпотеку" визначено такі можливості рефінансування з використанням заставних: відчуження (продаж) заставних шляхом вчинення індосаменту, продаж заставних із зобов'язанням зворотного викупу (операції РЕПО), передача заставної у заставу для забезпечення виконання зобов'язань перед іншими кредиторами, емісія іпотечних цінних паперів (рис. 1).
Мельник Н.І. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Рис.1 Схема використання заставних при рефінансуванні банків
Заставні згідно із Законом України "Про іпотеку" [3] можуть забезпечувати випуск таких цінних паперів, як іпотечні сертифікати та іпотечні облігації.
Іпотечний сертифікат - це особливий вид цінних паперів, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.
Виокремлюють два види іпотечних сертифікатів: сертифікати з фіксованою дохідністю та сертифікати участі.
Сертифікати з фіксованою дохідністю - це сертифікати, які забезпечені іпотечними активами та посвідчують такі права власників:
- на отримання номінальної вартості в передбачені умовами випуску сертифікатів строки;
- право на отримання відсотків за сертифікатами на умовах інформації про випуск сертифікатів;
- на задоволення вимог - у разі невиконання емітентом взятих на себе зобов'язань - з вартості іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів із фіксованою дохідністю, переважно перед іншими кредиторами емітента.
Сертифікати участі - це сертифікати, які забезпечені іпотекою та посвідчують частку його власника у платежах за іпотечними активами. Власник сертифікатів участі має такі права:
- на отримання частки у платежах за іпотечними активами відповідно до договору про придбання сертифікатів;
- на задоволення вимог - у разі невиконання емітентом взятих на себе зобов'язань - з вартості іпотечних активів, які перебувають у довірчій власності управителя.
Порядок випуску та обігу іпотечних сертифікатів наведено на рис. 2.
Мельник Н.І. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Рис. 2. Схема обороту іпотечних сертифікатів
ЗУ «Про іпотечні облігації» [4] передбачено випуск двох видів облігацій: звичайні іпотечні облігації, які є інструментами однорівневого вторинного іпотечного ринку та структуровані іпотечні облігації, які є інструментами дворівневого вторинного іпотечного ринку.
Емітентом звичайних іпотечних облігацій може бути виключно іпотечний кредитор, який має дозвіл Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів.
Для емісії звичайних іпотечних облігацій кредитор, якщо це банк, повинен отримати дозвіл Національного банку України. Емітент несе відповідальність за виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями всім своїм майном, на яке, відповідно до закону, може бути звернене стягнення. Звичайні іпотечні облігації одного випуску надають їхнім власникам однаковий обсяг прав.
Емітентом структурованих іпотечних облігацій може бути виключно спеціалізована іпотечна установа. Емітент не несе відповідальності за виконання грошових зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями іншим, ніж іпотечне покриття, майном [1, с. 157-158 ].
Щодо поточного стану іпотечного ринку в Україні, то у березні поточного року, Державна іпотечна установа рефінансувала 22 кредити, наданих банками-партнерами громадянам для придбання житла. На ці цілі Установа спрямувала 8,3 млн. грн.
Таким чином, за підсумками роботи компанії у І кварталі Програмою рефінансування іпотечних кредитів ДІУ скористалися 58 родин. Обсяг спрямованих коштів склав 20,8 млн. грн [5].
Отже, перспективи розвитку іпотечного ринку в Україні існують та значно залежать від економічного зростання, стабільності цін та обмінного курсу національної валюти, удосконалення фінансово-кредитної системи та ринку нерухомості.
Іпотечне кредитування - це надійний і вивірений спосіб залучення приватних інвестицій іноземних та вітчизняних інвесторів. Лише надійні гарантії, зокрема застава нерухомості та емісія на її основі іпотечних цінних паперів, дозволять мобілізувати в значних масштабах заощадження населення і спрямовувати їх на інвестування перспективних секторів економіки. Лише в такому разі в Україні можлива поява зарубіжних портфельних інвесторів, які, через придбання іпотечних цінних паперів, здійснюватимуть інвестування української економіки.
Список використаних джерел:
1. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 463
2. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.
3. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
4. Про іпотечні облігації: Закон України від 22.12.2005 № 3273IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
5. Державна іпотечна установа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ipoteka.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^