Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Крамар О.І. Сучасний стан ринку платіжних карток
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
24-04-2015, 21:58

Крамар О.І. Сучасний стан ринку платіжних карток

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Крамар О.І., ЕкфМ-51с
ЛНУ імені Івана Франка

Сучасний стан ринку платіжних карток

На сучасному етапі розвитку банківської системи України серед банківських установ спостерігається гостра конкуренція за нові сегменти ринку. Одним із таких сегментів, що характеризується високою активністю з боку банків, є ринок платіжних карток. Зацікавленість клієнтів у надійному і зручному засобі розрахунку стимулює діяльність банків у наданні різноманітних якісних послуг і продуктів. За допомогою карток клієнти можуть отримувати заробітну плату та пенсію, розраховуватися в торговельних мережах, замовляти та оплачувати найрізноманітніші послуги, здійснювати банківські перекази та одержувати кредити.
Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [1].
Сучасний розвиток ринку фінансових послуг, що надаються банками, характеризується широким розвитком та використанням платіжних карток. Платіжні картки на ринку фінансових послуг мають ряд переваг та недоліків. Серед основних переваг це:
• зменшення кількості операцій підприємств з готівковими грошовими коштами в касі;
• захист грошей – якщо платіжна картка втрачена/украдена, то це ще не означає втрату грошових коштів;
• картковий рахунок може бути відкритий в національній, іноземній та інших валютах;
• можливість зняти з картки необхідну суму грошей в банкоматах майже в будь-якій точці світу.
Але поряд з перевагами використання платіжних карток варто виділити й їх негативні сторони, а саме:
• деякі види карток можуть обслуговуватись лише в окремих банкоматах;
• вплив на картки негативних факторів;
• додаткові витрати якщо власник забув або втратив ПІН-код;
• можливість використання карткового рахунку іншими особами: шахраями, зловмисниками та ін.;
• затримки зі здійсненням операцій у випадках кризи банківської системи або проблеми у конкретному банку [2, с.384].
Для виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в Україні нами були розглянуті ряд показників, що характеризують активність роботи українських банків. (табл.1 ).
Масові електронні платежі в нашій країні стрімко розвиваються. Як свідчить офіційна статистика, на початок 2015 року платіжні картки емітували 128 українських банків. Понад десять років назад, у 2002 році було зареєстровано лише 58 банків, протягом аналізованого періоду кількість банків зростала з року в рік. Однак на початок 2015 року їх кількість зменшилась на 15 банків, це є вагомим підтвердженням глибокої економічної кризи у банківській сфері. Крім того, за визначений строк зросла й кількість емітованих активних платіжних карток з 3,6 млн. штук до 33,0 млн. штук; банкоматів із 1,8 до 36,5 тисячі штук; терміналів з 14,6 тис. штук до 203,8 тис. штук [3].
Водночас з кількісними відбувались якісні зміни в системі електронних платежів. Уже понад 85 % установлених в країні платіжних терміналів переобладнало для обслуговування чіпових карток. Це не лише поліпшує їхню безпеку і надійність, а й дає змогу швидко впровадити на картках, поряд із платіжними, неплатіжні додатки – ідентифікаційні, медичні, страхові, транспортні, соціальні тощо [4].
Таблиця 1
Крамар О.І. Сучасний стан ринку платіжних карток

З наведених даних помітно, що ринок платіжних карток в Україні розвивається дуже швидко. Розглянемо який обсяг грошового потоку і кількість операцій проходять по безготівковій оплаті. Протягом 2010-2014 рр. зросла сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками з 450652 млн. грн. до 1019035 млн. грн. та їх кількість проведення – 692млн. шт. до 1573 млн. шт.
Що стосується видів платіжних карток, емітованих українськими банками, то на 01.01.2015 р. за видами носіїв інформації 90,83% становлять картки з магнітною смугою, 7,17% – з магнітною смугою та чипом та 0,75% – картки у мережі Інтернет; за платіжною схемою 77,15% від загального обсягу займають з дебетовою функцією і лише 22,85% – з кредитною; щодо типів держателів, то особисті склали 98,92% та корпоративні – 1,08%; за типами фінансових операцій 98,83% займають платіжні картки з функцією платежів та видачі готівки.
Беззмінним лідером на ринку платіжних карток в Україні залишається ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», частка якого станом на 01.01. 2015 році становить 49,38% активних платіжних карток. Також до п'ятірки лідерів входить АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Дельта Банк», АТ «УКРСИББАНК».
У розрізі регіонів станом на 01.01.2015 р. найбільша кількість платіжних карток в обігу знаходиться в Дніпропетровській обл. – 7,5 млн. штук, м. Київ – 12,6 млн. штук та Донецькій обл. – 6,9 млн. штук. Кількість платіжних карток в обігу у Львівській області області склала 3,3 млн. штук.
Проведений аналіз основних показників розвитку ринку платіжних карток України дає підстави сподіватись на подальше зростання як кількості платіжних карток так і операцій, що проводяться з ними. Це відбудеться, перш за все, за рахунок розроблення і впровадження банками, членами міжнародних платіжних систем, нових карткових продуктів, що сприятиме придбанню клієнтами нових видів продуктів і, тим самим, зростанню кількості активних платіжних карток.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
2. Банківські операції: підручник. 3-тє видання, перероб. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
3. Офіційний сайт Національного банку України України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
4. Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи використання / Г. С. Морозова // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Економічні науки. – 2013. – Вип. 158. – С. 187-195
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^