Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-04-2015, 16:58

Завада М.Р. Енергетичний баланс

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2015

Завада М.Р., 2015
ЛНУ імені Івана Франка, МВБ-51м

Енергетичний баланс

Однією з найважливіших галузей в діяльності людей є енергетика. Розвиток суспільства тісно пов’язаний з величиною споживання енергії у різних її проявах. Зростаючу роль енергії можна відобразити на прикладі збільшення використання енергії в 15 раз за минуле століття. Важливим чинником у цьому збільшенні є зростання енергомісткості виробництва та збільшення важливості енергетичного балансу в наслідок науково-технічного прогресу.
Енергетичний баланс держави – це система показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням і використанням всіх джерел енергії в економіці в цілому або в окремих її складових [1].
Дослідженням проблем формування та оптимізації енергетичного балансу займалися багато учених, серед яких Г.О. Куц, А.О. Фризоренко, С.І. Божко, В.І.Мельник, В.О.Бараннік.
Енергетичний баланс за формою складання визначається як зведений статистичний звіт виробництва та надходження джерел енергії, витрати і використання, і показує походження і види використання всіх джерел енергії, які використовуються в країні протягом року. У такому балансі всі види енергії виражені в загальній одиниці обліку і показують взаємозв'язок між витратами [2].
Обмеженість енергетичних ресурсів та стрімкий розвиток технологічного розвитку, змушує нас мати повну уяву про внутрішні енергетичні потреби країни і про ситуацію в інших країнах та у світі загалом.
Невід’ємною складовою оцінки стану енергетики країни є вивчення структури використання енергетичних ресурсів та їх порівняльний аналіз з іншими країнами світу.
Основними стратегічними напрямами вдосконалення структури енергетичного балансу та вирішення інших проблем у цій сфері є:
- Концентрація народногосподарських зусиль на всебічному прискоренні проведення енергозберігаючої політики.
- Вдосконалення структури балансів енергоносіїв кінцевого використання та збільшення питомої ваги електроенергії [5].
При формуванні територіальної структури паливно-енергетичного балансу особливого значення набуває запровадження енергозберігаючих заходів у дефіцитних на енергоресурси районах, а також залучення нетрадиційних джерел енергії [3]. Ці заходи створюють можливість скорочення транспортних витрат на доставку енергоресурсів з інших районів, що забезпечує суттєвий ефект, особливо для зон, які віддалені від енергетичних баз.
Основою моніторингу показників у формуванні енергетичного балансу є процес спостереження, що спрямовується на розв'язання таких завдань:
- Знаходження шляхів формування енергетичного балансу;
- Збільшення ефективності використання різних видів енергетичних ресурсів;
- Утворення ефективного контролю та за виконанням енергетичної програми;
- Здійснення об’єктивної оцінки щодо перспективних способів розвитку економіки та захисту інтересів у сфері енергозабезпечення держави;
- Здійснення оптимізації первинного енергоспоживання шляхом зниження витрат енергоресурсів та збільшення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в структурі енергетичного балансу;
- Надання інформаційно-аналітичної підтримки прийнятим рішенням у сфері забезпечення національної безпеки, формування державної політики економічного розвитку та державної енергетичної політики;
- Формування інформаційної бази для прогнозування тенденцій та закономірностей змін рівня ефективності використання енергоресурсів, енергетичної безпеки держави, розвитку економіки, зокрема, паливно-енергетичного комплексу [4].
Отже, вивчення енергетичного балансу є дуже важливим і потребує ґрунтовного дослідження для створення нових ефективніших методів формування енергетичного балансу, що надасть можливість встановити відповідність енергозабезпечення потребам національної економіки в енергоресурсах та підвищити ефективність використання всіх видів палива та енергії.

Використані джерела:
1. Суходоля О.М. Структура паливно-енергетичного балансу як індикатор стану ефективності енергозабезпечення країни //Статистика України. - 2004. - № 2. - C. 44-50
2. Давидова Л.Г., Буряк А.А. Энергетика: пути развития и перспективы. - М: Наука, 1981. - 120 с.
3. Герасимович В.Н., Голуб А.А. Методология экономической оценки природных ресурсов. - М: Наука, 1988. - 140 с.
4 Цехмістер Д. Паливно-енергетичні баланси основних видів енергоресурсів як основа стратегічного планування розвитку країни, застосування економічних стимулів для заощадливого споживання енергоресурсів //Євроатлантикінформ. - 2006. - № 2. - C. 32-33
5. Воїнов І.П. Особливості структури паливно-енергетичного балансу енергетики України //Енергетика та електрифікація. - 2006. - № 2. - C. 2-4

Посилання: Енергетичний баланс

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^