Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2015 » Плахова А.Д. Світовий досвід оцінювання рівня розвитку підприємництва в країні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-04-2015, 23:16

Плахова А.Д. Світовий досвід оцінювання рівня розвитку підприємництва в країні

Категорія: Фінанси підприємств 2015

У сучасній економічній науці все більш актуальними стають проблеми дослідження різних аспектів стимулювання підприємницької діяльності. Виняткова важливість підвищення ефективності стимулювання розвитку підприємництва обумовлена їх значущістю як невід'ємного елемента сучасної ринкової системи господарювання, важливого стабілізаційного механізму, потужного двигуна економічного та науково-технічного прогресу в суспільстві, дієвого засобу розвитку конкуренції та реалізації підприємницького потенціалу населення країни. Велика кількість підходів до оцінки впливу підприємництва на економіку країни свідчить про необхідність дослідження цього сектора економіки під новим кутом зору з огляду на зміну політичної, економічної та демографічної ситуації в країні та світі. Для того, щоб розробити ефективну політику стимулювання підприємництва, спершу необхідно мати належну оцінку наявного стану підприємництва.

Питання сутності і ролі підприємництва в умовах ринку, оцінки підприємництва посіли одне з провідних місць у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних економістів і учених.
Для того, щоб розробити ефективну політику стимулювання підприємництва, спершу необхідно мати оцінку наявного стану підприємництва. Адже ефективна оцінка дає можливість розробити ефективну програму стимулювання підприємництва, показує сильні і слабкі сторони, на що необхідно звернути увагу.

Існує багато показників та індексів за допомогою яких можна оцінити стан підприємництва, умови ведення підприємницької діяльності. У даній роботі розглядаються наступні індекси: Глобальний індекс підприємництва, Індекс легкості ведення бізнесу, Міжнародний інноваційний індекс, Індекс підприємницької активності Кауфмана.

Глобальний інститут підприємництва та розвитку (GEDI institute) є некомерційною організацією, яка здійснює дослідження про взаємозв'язки між підприємництвом та економічним розвитком.
За деяким компонентами Україна має оцінки на рівні із світовими, а саме: навички для започаткування бізнесу, залучення технологій, інноваційність процесу виробництва, ризиковий капітал.
Так само можна побачити за якими показниками Україна має низькі оцінки: прийняття ризику, підтримка культури, конкуренція, високі темпи зростання.
Індекс легкості ведення бізнесу (англ. Ease of Doing Business Index) — індекс задля порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами світу, що укладається Світовим банком на основі річних даних.

У рейтингу “Ведення бізнесу 2015” перші п’ять місць між собою розділили відповідно Сінгапур, Нова Зеландія, Гонконг, Данія, Південна Корея. Україна покращила свої позиції на 16 пунктів до 96 місця із 189 країн [1].
За трьома субіндексами з десяти у рейтингу Doing Business 2015 Україна покращила свої позиції. Зміцнення позицій України у рейтингу було пов’язане із зростанням за субіндексами “Сплата податків” (на 49 позицій), “Реєстрація власності” (на 29 позицій) та “Сплата податків” (на 18 позицій).

Фонд Кауфмана публікує Індекс підприємницької діяльності Кауфмана, провідний індикатор підприємництва в Сполучених Штатах.
Беручи до уваги нових підприємців на їх перших місяцях ділової активності, цей показник надає найбільш ранній опис розвитку нового бізнесу по всій країні. Аналіз підібраних щомісячних даних від Поточного опитування населення (Current Population Survey) дозволяє порівнювати відсоток дорослого та населення, яке не володіло бізнесом, але починає власну справу з часом. На додаток до цього загального темпу підприємницької діяльності представлені окремі оцінки для певних демографічних груп, штатів. Індекс є єдиним національним показником створення бізнесу певними демографічними групами.
У той час як національний рівень зайнятості продовжував поліпшуватися, загальний рівень започаткування бізнесу в Америці зменшився від 0,30 відсотка (300 із 100000 дорослих) американських дорослих, які протягом місяця започаткували бізнес, в 2012 до 0.28 відсотка (280 із 100000 дорослих) в 2013 році. Рівень 0,28 відсотка переводиться приблизно на 476 000 нових власників бізнесу кожного місяця протягом року [2].

Отже, підприємництво виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою, стає тією силою, котра прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.

Нагромаджений досвід усіх без винятку індустріально розвинутих країн з ринковою економікою соціального спрямування незаперечно підтверджує, що успішною країна може бути тоді, коли в ній достатньо розвинуте підприємництво, що підприємництво - необхідна умова досягнення економічного успіху.

Важливе значення для ефективного стимулювання підприємництва країни відіграє належна оцінка його стану. З цією метою світові організації та наукові інститути розробляють різноманітні індекси оцінки підприємництва, які дозволяють проаналізувати сильні та слабкі сторони підприємництва країни.

Індексний метод є одним із найбільш потужних, інформативних і поширених інструментів економічного аналізу на всіх його рівнях, починаючи від аналізу окремих суб'єктів господарювання до макроекономічних досліджень національної економіки. Така велика роль індексів пояснюється тим, що вони дають змогу аналізувати зміну явища у часі, просторі, оцінювати рівень виконання планового завдання, а також дають змогу вивчати взаємозв'язки і виявляти та вимірювати вплив факторів на зміну складних явищ.

Висвітлений аналіз індексів оцінки підприємництва допоможуть в майбутньому дослідити стан та слабкі сторони підприємництва в різних країнах. Проаналізований теоретичний матеріал буде слугувати для подальшого розгляду питання міжнародного досвіду стимулювання підприємницької діяльності.

Використані джерела:
1. Doing business [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/
2. Kauffman Foundation [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kauffman.org/
3. The global entrepreneurship and development institute [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://thegedi.org/
4. Zoltan J. Acs, Laszlo Szerb, Erkko Autio Global entrepreneurship index 2015/ The global entrepreneurship and development. Washington, D.C., USA/ - 254p.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^